Būkite budrūs: plinta sukčių laiškai, neva pasirašyti Šiaulių banko. Juose prašoma paspausti nurodą ir apsaugoti savo paskyrą. Šiaulių bankas tokių laiškų nesiunčia. Jokiu būdu nespauskite laiškuose pateiktos nuorodos.

инструкции

ИНСТРУКЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ГЕНЕРАТОРА КОДОВ (действует для генераторов Šiaulių bankas, выпущенных 13-08-2017)

 
 
 
61/5000
 
действует для генераторов Šiaulių bankas, выпущенных 13-07-2017 гг.

ЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ГЕНЕРАТОРА КОДОВ (действует для генераторов Šiaulių bankas, выпущенных 12-01-2018)

ИНСТРУКЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОБИЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ В „SB ЛИНИИ“ 

ИНСТРУКЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЛЮЧА USB ЦЕНТРА РЕЕСТРОВ

ИНСТРУКЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ГЕНЕРАТОРА КОДОВ (действует для генераторов Siauliu Bankas, выпущенных до 13-08-2017)