Būkite budrūs: plinta sukčių laiškai, neva pasirašyti Šiaulių banko. Juose prašoma paspausti nurodą ir apsaugoti savo paskyrą. Šiaulių bankas tokių laiškų nesiunčia. Jokiu būdu nespauskite laiškuose pateiktos nuorodos.

Тарифы переводов средств „MoneyGram“

Сумма перечисления «от – до»1
Вo все страны, кроме Украины
0,00 EUR – 75,00 EUR
4,00 EUR
75,01 EUR – 150,00 EUR
6,50 EUR
150,01 EUR – 230,00 EUR
9,50 EUR
230,01 EUR – 300,00 EUR
12,50 EUR
300,01 EUR – 380,00 EUR
14,50 EUR
380,01 EUR – 750,00 EUR
27,00 EUR
750,01 EUR – 1 550,00 EUR
53,00 EUR
1 550,01 EUR – 3 000,00 EUR
100,00 EUR
3000,01 EUR – 4 600,00 EUR
155,00 EUR
4600,01 EUR - 7 000,00 EUR
200,00 EUR
В Украину
0,00 EUR – 80,00 EUR
4,00 EUR
80,01 EUR – 150,00 EUR
7,00 EUR
150,01 EUR – 230,00 EUR
9,00 EUR
230,01 EUR – 400,00 EUR
13,00 EUR
400,01 EUR – 550,00 EUR
17,00 EUR
550,01 EUR – 1 000,00 EUR
21,50 EUR
1000,01 EUR - 7 000,00 EUR
29,50 EUR
Прочие тарифы:
Выписка по счёту
применяется тариф на выдачу выписки по счёту в подразделении Банка
1
Максимальная сумма для отправки одного денежного перевода – 7 000 евро.