Būkite budrūs: plinta sukčių laiškai, neva pasirašyti Šiaulių banko. Juose prašoma paspausti nurodą ir apsaugoti savo paskyrą. Šiaulių bankas tokių laiškų nesiunčia. Jokiu būdu nespauskite laiškuose pateiktos nuorodos.

Мобильный банкинг

SMS-банк (информация Банка по мобильной связи):
Регистрация потребителя
бесплатно
Комиссионный сбор за получение SMS-сообщения
0,09 EUR