Būkite budrūs: plinta sukčių laiškai, neva pasirašyti Šiaulių banko. Juose prašoma paspausti nurodą ir apsaugoti savo paskyrą. Šiaulių bankas tokių laiškų nesiunčia. Jokiu būdu nespauskite laiškuose pateiktos nuorodos.

Важная информация и документы

Устав Банка

Правила платежей 

Oбщие условия выдачи гарантии

Oбщие условия выдачи гарантии

Условия предоставления инвестиционных услуг

Условия предоставления инвестиционных услуг 2018-06-01

Устав акционерного общества Šiaulių bankas

Условия пользования планами услуг

Условия пользования планами услуг (18-06-2018)

 

Единые условия кредитования корпоративных клиентов

Единые условия кредитования корпоративных клиентов (актуально с 23-05-2016)

Единые условия кредитования физических лиц

Единые условия кредитования физических лиц (с 05-07-2017)

Связанные с платёжным счётом дефиниции услуг

Связанные с платёжным счётом дефиниции услуг