Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Uždaryti
E-gyvybė Naujoji „SB draudimas“ savitarna Skirta „SB draudimas“ klientams, sudariusiems draudimo sutartis nuo 2023-12-01, ir buvusiems INVL Life klientams, kurių sutartys buvo perkeltos į „SB draudimas“. PRISIJUNGTI
Atsisiųskite „SB draudimas“ mobiliąją programėlę
„SB draudimas“ savitarna Senoji „SB draudimas“ savitarna Skirta „SB draudimas“ klientams, sudariusiems draudimo sutartis iki 2023-11-30. PRISIJUNGTI

Kultūros paveldo objektų finansavimas

Šiaulių bankas kviečia teikti kreditų paraiškas kultūros paveldo objektams atnaujinti ir įveiklinti. Kreditų lėšos investuojamos į objektų patrauklumą, komercinį atsipirkimą, pritaikomumą visuomenės poreikiams. 

Lėšos skiriamos iš Kultūros paveldo fondo, kurį įsteigė Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA), LR Finansų ir LR Kultūros ministerijos. AB Šiaulių bankas atrinktas fondo valdytoju. Kultūros paveldo fondui suteikta 5,2 mln. eurų Europos regioninės plėtros fondo lėšų. 

Paskolomis, kurios teikiamos kultūros paveldo objektų valdytojams, siekiama išsaugoti ir atskleisti vertingąsias paveldo objektų savybes bei padaryti juos viešai prieinamus. Taip pat norima didinti Lietuvos piliečių susidomėjimą kultūros paveldu bei gerinti Lietuvos, kaip patrauklios turizmui valstybės įvaizdį, tiek Lietuvos piliečių, tiek užsienio šalių gyventojų akivaizdoje. 

Į paskolą pretenduoti gali tiek viešieji, tiek privatūs juridiniai asmenys. Pareiškėjai turi užtikrinti, kad jų nuosavybė yra įtraukta į Kultūros vertybių registrą. Taip pat, įgyvendinant projektus, turi būti numatytos atitinkamos rinkodaros priemonės, kuriomis bus siekiama kurti papildomus ir naujus lankytojų srautus. Paskolos gavėjai privalo užtikrinti, kad ne mažiau nei 5 metai po projekto finansavimo pabaigos Kultūros paveldo objektai bus prieinami ir atviri visuomenei bei lankytojams. 

Projektas turi būti įgyvendinamas per 24 mėnesius nuo paskolos sutarties pasirašymo dienos. 

Paskoloms iš fondo lėšų taikoma 1 proc. + 6 mėn. EURIBOR palūkanų norma. Numatytas paskolos terminas – 15 metų, bet paskola galės būti grąžinama ankščiau laiko pagal banko nurodytas sąlygas paskolos sutartyje. 

Pažymėtina, kad kultūros paveldo objektų aktualizavimo projektai gali būti derinami su šių objektų paveldotvarkos projektais ir su tuo susijusiomis subsidijomis ar kitokiomis priemonėmis.

Daugiau informcijos rasite čia.


Atkreipiame dėmesį, kad baigiasi 2014-2020 metų finansavimo periodas. Visi projektai finansuojami KPF lėšomis turi būti baigti iki 2023 m. spalio 1 d. (baigti ir priduoti objektai), iki 2023 m. gruodžio 31 d. atsiskaityta su galutiniais naudos gavėjais (toliau – GNG). Nespėjus laiku užbaigti objektų ir atlikti mokėjimų, nefinansuota dalis KPF lėšomis turės būti finansuojama GNG nuosavomis lėšomis.