Eksporto akredityvų dokumentų diskontavimas

Eksporto akredityvų diskontavimas – tai dokumentų, pateiktų pagal banko kliento naudai išleistus eksporto akredityvus, apmokėjimas iš anksto, nesuėjus jų apmokėjimo terminui.

Kuo naudinga ši paslauga?

  • Galėsite pirkėjams pasiūlyti ilgesnius atidėto mokėjimo terminus.
  • Gausite apyvartinių lėšų ir pagerinsite įmonės finansinę būklę, sumažindami pirkėjų skolas.
  • Sumažinsite blogų debitorinių įsiskolinimų riziką.

Kaip pasinaudoti šia paslauga?

  1. Bankas ir pardavėjas sudaro Išankstinio akredityvų dokumentų apmokėjimo sutartį.
  2. Pardavėjas gauna jo naudai išleistą akredityvą.
  3. Pardavėjas pateikia bankui akredityvo sąlygas atitinkančius prekių dokumentus, ir bankas gauna iš akredityvą išleidusio banko atidėto mokėjimo datą ir mokėjimo sumą patvirtinantį pranešimą.
  4. Bankas įvertina akredityvą išleidusio banko riziką (akredityvas yra patvirtintas banko).
  5. Pardavėjas iš banko gauna pagal akredityvą pateiktų prekių dokumentų (diskontuojamų akredityvo dokumentų) apmokėjimą.
  6. Suėjus atidėto apmokėjimo terminui, bankas gauna apmokėjimą iš akredityvą išleidusio banko.

Kur kreiptis kilus klausimų dėl eksporto akredityvų dokumentų diskontavimo?

Maloniai prašome kreiptis į Šiaulių banko Prekybos finansavimo skyrių:

Reikiamą informaciją ir pagalbą taip pat gali suteikti Jūsų įmonę aptarnaujantis klientų aptarnavimo padalinys ar banko Kontaktų centras tel. 1813 (+370 37 301 337, jei skambinama iš užsienio).

Prašymas apmokėti eksporto akredityvo dokumentus