AKREDITYVAI

Akredityvas (angl. Documentary Credit, Letter of Credit – L/C) – tai pirkėjo prašymu išleistas banko įsipareigojimas sumokėti už išsiųstas prekes ar suteiktas paslaugas pagal jam pardavėjo pateiktus dokumentus, atitinkančius akredityve nurodytus terminus ir sąlygas.

Kuo naudinga ši paslauga pirkėjui?

  • Už prekes bankas sumokės tik tada, kai pardavėjas pateiks bankui akredityvo sąlygas atitinkančius dokumentus.
  • Turėsite galimybę numatyti prekių išsiuntimo terminus bei kitas sąlygas ir gauti prekes laiku.
  • Jei akredityvas išleistas su atidėto apmokėjimo terminu, turėsite galimybę pirmiausia parduoti gautas prekes, o atsiskaityti – suėjus akredityve nustatytam mokėjimo terminui.
  • Dokumentai rengiami pagal tarptautines taisykles.

Kuo naudinga ši paslauga pardavėjui?

  • Bankas įsipareigos sumokėti už išsiųstas prekes, kai tik bus įvykdytos akredityvo sąlygos.
  • Turėsite įtakos mokėjimo datai – kuo greičiau išsiųsite prekes, tuo greičiau Jums bus už jas sumokėta.
  • Jei akredityve numatytas atidėtas mokėjimo terminas, galėsite gauti mokėjimą iš anksto, pasinaudoję eksporto akredityvų dokumentų diskontavimo paslauga.
  • Dokumentai rengiami pagal tarptautines taisykles.

Kokios pagrindinės akredityvų suteikimo sąlygos?

Akredityvas gali būti leidžiamas, įmonei deponavus lėšas specialioje banko sąskaitoje arba iš įmonei suteiktos kredito linijos.

Kur kreiptis kilus klausimų dėl akredityvų?

Maloniai prašome kreiptis į Šiaulių banko Prekybos finansavimo skyrių:

Reikiamą informaciją ir pagalbą taip pat gali suteikti Jūsų įmonę aptarnaujantis klientų aptarnavimo padalinys ar banko Kontaktų centras tel. 1813 (+370 37 301 337, jei skambinama iš užsienio).

Akredityvo išleidimo sutarties „Bendrosios sąlygos“

Dokumentų pateikimo pagal akredityvą lydraštis