Finansinių priemonių rinkų direktyva (MiFID)

Nuo 2007 m. lapkričio 1 d., įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų (Finansinių priemonių rinkų direktyvą – angl. Markets in Financial Instruments Directive, MiFID), Europos Sąjungos ir Europos ekonominės bendrijos šalyse narėse galioja teisės aktai, reglamentuojantys naujus ir papildomus investicinių paslaugų teikimo reikalavimus.

Šiaulių bankas, vykdydamas finansų įstaigoms keliamus reikalavimus, teikdamas investicines paslaugas laikosi skaidrumo, profesionalumo bei klientų interesus atitinkančių paslaugų teikimo principų ir taiko visas priemones, kurios užtikrina investuotojų interesų apsaugą bei finansinių priemonių rinkų funkcionavimo skaidrumą, galimų interesų konfliktų prevencijos priemonių diegimą ir laikymąsi.

Vadovaujantis teisės aktais, įgyvendinančiais Finansinių priemonių rinkų direktyvą, kviečiame susipažinti su dokumentais, kurie užtikrina sąžiningą, patikimą, atvirą ir efektyvų bendradarbiavimą, teikiant klientams investicines paslaugas: