II pakopos pensijų fondai

II pakopos pensijų fonduose yra kaupiamos lėšos, kurias perveda „Sodra“ iš jai darbdavio mokamų Jūsų socialinio draudimo įmokų – patiems Jums pervesti pinigų nereikia. Į šiuos fondus pervestos lėšos investuojamos.

Į pensijų fondą pervedamų įmokų dydis

Įmokų dydį pensijų kaupimo veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustato valstybė. Visiems II pakopos pensijų kaupimo dalyviams galioja vienodas įmokų dydis.

2013 m. vykusios reformos metu šalies gyventojams, dalyvaujantiems pensijų kaupime, buvo suteikta galimybė pasirinkti, ar jie nori patys prisidėti prie kaupimo, mokėdami papildomas įmokas į pensijų kaupimo sąskaitą. Pasirinkusiems šią galimybę žmonėms valstybė skiria papildomą skatinamąją įmoką, priklausančią nuo vidutinio darbo užmokesčio šalyje.

Daugiau apie įmokų dydį

Pensijų išmokos

II pakopos fonduose kaupiama senatvės pensija, todėl išmoką iš pensijų fondo galima gauti tik sulaukus senatvės pensijos amžiaus – tokio pat kaip ir socialinio draudimo pensijai gauti.

Už pensijų fonde sukauptas lėšas, sukaupus tam tikrą sumą, bus privaloma įsigyti periodinę pensijų išmoką, mokamą iki gyvos galvos,  – pensijų anuitetą. Pensijų anuitetas yra privalomas, kai pensijų fondo dalyviui apskaičiuoto bazinio pensijų anuiteto dydis yra ne mažesnis kaip pusė valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio (šiuo metu bazinė pensija siekia 108 Eur, pusė – 54 Eur). 

Pensijų anuiteto išmokas mokės gyvybės draudimo įmonė, su kuria sudarysite anuiteto mokėjimo sutartį. Sukaupta suma bus pervesta į šios įmonės sąskaitą, o ši įsipareigos Jums mokėti sutarto dydžio anuitetą iki gyvos galvos.

Ar po mirties dar neišmokėta suma gali būti paveldėta, priklausys nuo to, kokį anuitetą pasirinksite – su paveldėjimu ar be jo. Daugiau apie pensijų anuitetą galite sužinoti Lietuvos banko interneto svetainėje.

Fonde sukauptus pinigus anksčiau gali gauti tie gyventojai, kuriems paskiriama išankstinė senatvės pensija pagal Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų išankstinio mokėjimo įstatymą.

Daugiau apie pensijų išmokas

Platinami II pakopos pensijų fondai

Šiaulių banko platinamus pensijų fondus valdo turto valdymo bendrovė „INVL Asset Management“, priklausanti vienai iš pirmaujančių turto valdymo grupių Baltijos šalyse „Invalda INVL“. Šios grupės bendrovės taip pat valdo investicinius fondus, alternatyviąsias investicijas, individualius portfelius, privataus kapitalo ir kitas finansines priemones.  

Pensijų fondą rekomenduojame rinktis atsižvelgiant į dabartinį savo amžių, o „INVL Asset Management“ pasirūpins, kad pasikeitus amžiui laiku pakeistumėte ir fondą:

II pakopos pensijų fondai

Fondas

Rekomendacijos

INVL EXTREMO II 16+

 • Jei Jums 16–46 metai, rekomenduojame rinktis fondą, kuris iki 100 proc. lėšų investuoja į akcijas.
 • Pagrindinis šio fondo lėšų investavimo tikslas – maksimali ilgo laikotarpio fondo investicijų grąža. Fondo lėšos investuojamos į įmonių akcijas bei su jomis susijusias investicijas.
 • Fondas rekomenduojamas jauniems (nuo 16 metų) arba siekiantiems kuo didesnio pelningumo, prisiimantiems didelę riziką asmenims.

INVL MEDIO II 47+

 • Jei Jums 47–52 metai, rekomenduojame rinktis fondą, kuris iki 50 proc. fondo lėšų investuoja į įmonių akcijas ir su jomis susijusias investicijas, taip pat ne mažiau kaip pusę turto investuoja į vyriausybių ir centrinių bankų išleistas ar jų garantuotas obligacijas, bankų indėlius ir įmonių obligacijas.
 • Pagrindinis šio fondo lėšų investavimo tikslas – prisiimant vidutinę riziką, siekti grąžos, didesnės nei vidutinė.

INVL MEZZO II 53+

 • Jei Jums 53–57 metai, rekomenduojame rinktis fondą, kuris iki 30 proc. fondo lėšų investuoja į įmonių akcijas bei su jomis susijusias investicijas ir ne mažiau kaip 70 proc. –  į vyriausybių ir centrinių bankų išleistas ar jų garantuotas obligacijas, bankų indėlius ir įmonių obligacijas.
 • Pagrindinis šio fondo lėšų investavimo tikslas – tolygus augimas tiek artimiausiu metu, tiek ateityje.
 • Fondas rekomenduojamas prisiimantiems nedidelę riziką asmenims.

INVL STABILO II 58+

 • Jei Jums 58 ir daugiau metų, rekomenduojame rinktis fondą, kurio turtas investuojamas į Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos valstybių vyriausybių, centrinių bankų arba Europos centrinio banko išleistus ar jų garantuotus skolos vertybinius popierius bei komercinių bankų indėlius.
 • Pagrindinis šio fondo lėšų investavimo principas – išlaikyti mažą investavimo riziką ir užtikrinti stabilų turto vertės augimą.
 • Rekomenduojamas rizikos vengiantiems asmenims.

Atkreipiame dėmesį, kad būtina atidžiai perskaityti pasirinkto pensijų fondo taisykles, įvertinti su investicijomis susijusias rizikas (PDF) ir susipažinti su taikomais mokesčiais.

Kaip tapti pensijų kaupimo sistemos dalyviu arba pakeisti pensijų fondą?

Tapti pensijų kaupimo sistemos dalyviu paprasta – tereikia pasirašyti pensijų kaupimo sutartį su pensijų kaupimo bendrove. Jei jau esate pasirašę II pakopos pensijų kaupimo sutartį, galite keisti valdymo bendrovę, pasirinkdami vieną iš „INVL Asset Mangament“ valdomų pensijų fondų.

Patogiausia užpildyti užklausos formą, ir su Jumis susisieks reikiamas specialistas.

Išsamesnės informacijos galite teirautis telefonu 1813 (+370 37 301 337 skambinant iš užsienio).

Pensijų fondų lėšos yra investuojamos, vadovaujantis pensijų fondo taisyklėse nustatyta investavimo strategija.

Dalyvaudami pensijų fonduose, Jūs turėsite mokėti pasirinkto pensijų fondo taisyklėse nustatytus mokesčius.

II pakopos pensijų fondams taikomi pensijų įmokų, turto valdymo mokesčiai.Taip pat iš pensijų fondų turto gali būti dengiamos valiutos keitimo sąnaudos.

Dalyvaujantiems II pakopos pensijų kaupimo sistemoje „Sodros” senatvės pensija yra proporcingai mažinama įstatymų nustatyta tvarka.

II pakopos pensijos kaupimo sutartis negalės būti nutraukta, išskyrus pirmą kartą sudarytą II pakopos pensijų kaupimo sutartį, kurią dalyvis turi teisę vienašališkai nutraukti per 30 kalendorinių dienų nuo tokios sutarties sudarymo apie tai raštu pranešęs pensijų kaupimo bendrovei.

Kaupiant pensijų fonduose, investavimo rizika tenka pensijų fondų dalyviui – pensijų kaupimo bendrovė negarantuoja investicijų pelningumo. Pensijų fondo praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų ir nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis. Kadangi pensijų fondo vertė gali tiek kilti, tiek kristi, Jūs galite atgauti mažiau nei investavote. Daugiau informacijos apie su pensijų fondų investavimu susijusias rizikas galite rasti čia.

Likus septyneriems metams ir mažiau iki pensijos, rekomenduojame apsvarstyti investavimą į konservatyvaus investavimo pensijų fondą.

Daugiau informacijos apie pensijų kaupimą galite rasti www.pensijusistema.lt; www.sodra.lt; www.lb.lt.

Rekomenduojame atsakingai ir kruopščiai pasirinkti pensijų fondą, atkreipti dėmesį į su investicijomis susijusias patiriamas rizikas, taikomus atskaitymus bei atidžiai perskaityti pensijų fondo taisykles, kurios yra neatsiejama pensijų kaupimo sutarties dalis.

Visa išdėstyta informacija yra reklaminio pobūdžio, kuri negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas kaupti lėšas UAB „INVL Asset Management“ valdomuose pensijų fonduose. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. AB Šiaulių bankas nėra atsakingas už Jūsų sprendimus, priimtus remiantis čia pateikiama informacija.