SVARBI INFORMACIJA IR DOKUMENTAI

Banko įstatai

Šiaulių banko paslaugų teikimo bendrosios taisyklės

Šiaulių banko mokėjimo paslaugų teikimo taisyklės

Investicinių paslaugų teikimo sąlygos

Bendrosios mokėjimo kortelės naudojimo sąlygos

Bendrosios faktoringo sąlygos

Bendrosios faktoringo sąlygos

Bendrosios lizingo sąlygos

Bendrosios lizingo sąlygos

Bendrosios garantijos suteikimo sąlygos

Bendrosios garantijos suteikimo sąlygos

Mokėjimo kortelės saugumo programos taikymo sąlygos

Mokėjimo kortelės saugumo programos taikymo sąlygos (redakcija aktuali nuo 2018-01-01)
Mokėjimo kortelės saugumo programos taikymo sąlygos (redakcija aktuali nuo 2017-01-01)

Bendrosios verslo klientų kreditavimo sąlygos

Bendrosios verslo klientų kreditavimo sąlygos

Bendrosios fizinių asmenų kreditavimo sąlygos

Bendrosios fizinių asmenų kreditavimo sąlygos (aktualu nuo 2017-07-05)