SVARBI INFORMACIJA IR DOKUMENTAI

BANKO ĮSTATAI

Banko įstatai

BENDRIEJI DOKUMENTAI:

Paslaugų teikimo bendrosios taisyklės

Duomenų apsaugos taisyklės

Duomenų apsaugos taisyklės

Principas „Pažink savo klientą“

Principas „Pažink savo klientą“

KREDITAVIMO PASLAUGŲ DOKUMENTAI:

Bendrosios verslo kreditavimo sąlygos

Bendrosios verslo kreditavimo sąlygos (Galioja nuo 2016-05-23)

Bendrosios fizinių asmenų kreditavimo sąlygos

Bendrosios fizinių asmenų kreditavimo sąlygos (Galioja nuo 2017-07-05)

Bendrosios lizingo sąlygos

Bendrosios lizingo sąlygos (Galioja nuo 2016-12-22)

Bendrosios faktoringo sąlygos

Bendrosios faktoringo sąlygos (Galioja nuo 2018-01-30)

Bendrosios garantijos suteikimo sąlygos

Bendrosios garantijos suteikimo sąlygos

KASDIENIŲ PASLAUGŲ DOKUMENTAI:

Mokėjimo paslaugų teikimo taisyklės

Su mokėjimo sąskaita susijusių paslaugų sąvokų žodynas

Su mokėjimo sąskaita susijusių paslaugų sąvokų žodynas

Mokėjimo kortelės saugumo programos taikymo sąlygos

Mokėjimo kortelės saugumo programos taikymo sąlygos (Galioja nuo 2018-01-01)
Mokėjimo kortelės saugumo programos taikymo sąlygos (Galioja nuo 2017-01-01)

Naudojimosi verslo paslaugų planais sąlygos

Naudojimosi verslo paslaugų planais sąlygos (Galioja nuo 2018-01-02)

Naudojimosi verslo paslaugų planais sąlygos (Galioja nuo 2017-03-01)

Naudojimosi paslaugų planais sąlygos

Naudojimosi paslaugų planais sąlygos (Galioja nuo 2018-06-18)

INVESTICINIŲ PASLAUGŲ DOKUMENTAI:

Investicinių paslaugų teikimo sąlygos