Paslaugų planas „Premium“

Šis planas skirtas tiems verslo klientams, kurie turi vieną ar kelias banko sąskaitas ir aktyviai naudojasi kasdienėmis banko paslaugomis. Plano „Premium“ privalumai:

  • vienas fiksuotas mokestis taikomas visoms įmonės sąskaitoms;
  • nemokamas sąskaitų tvarkymas;
  • mažesni kredito pervedimų SEPA internetu įkainiai, mokami tik už atliktas pervedimus;
  • mažėja kredito pervedimų SEPA įkainis, didėjant pervedimų skaičiui per mėnesį;
  • nemokama mokėjimo kortelė „Debit MasterCard Business“;
  • nemokamas darbo užmokesčio pervedimas banko viduje.

Paslaugų plano įkainiai

Paslauga/Mokestis

Tipiniai įkainiai

Paslaugų planas „Premium“

Mėnesio komisinis atlyginimas

-

3,50 EUR

1.    Sąskaitos tvarkymas

2,00 EUR/mėn. (vienai sąskaitai)

nemokamai (taikoma visoms sąskaitoms)

2.     Kredito pervedimai SEPA eurais (per Banko internetinę bankininkystę / Banko mobiliąją programėlę):

2.1.   Kredito pervedimas į kito kliento sąskaitą banko viduje

Į savo sąskaitą – nemokamai; į kito kliento sąskaitą – 0,23 EUR

Iki 15 vnt. – 0,35 EUR

Nuo 16 iki 50 vnt. – 0,30 EUR

Nuo 51 iki 100 vnt. – 0,25 EUR

Nuo 101 iki 200 vnt. – 0,20 EUR

Nuo 200 vnt. – 0,15 EUR

(kaupiamasis metodas)1

2.2.   Kredito pervedimas SEPA ne Banko viduje

0,41 EUR

2.3.   Periodiniai kredito pervedimai

Į kito kliento sąskaitą - 0,23 EUR;

Į kitus bankus -  0,41 EUR

2.4.   „E. sąskaitos“ vienkartiniai kredito pervedimai ir automatiniai apmokėjimai

Į gavėjo sąskaitą Banke - 0,23 EUR;

Į gavėjo sąskaitą kitame banke - 0,41 EUR

2.5.   Kredito pervedimas atsiskaitant per „Bank link“ sistemą

0,23 EUR

3.     Gautų mokėjimų eurais įskaitymas (SHA) (kai mokėtojo sąskaita yra Banke / kai mokėtojo sąskaita yra kitame Lietuvos arba SEPA erdvės valstybėje registruotame banke)2

netaikomas

netaikomas

4.     Debeto kortelė Debit Mastercard Business išdavimas3

0,70 EUR/mėn.

1 kortelė nemokamai

5.     Darbo užmokesčio pervedimo pateikimas ir kredito pervedimo vykdymas į gavėjo sąskaitą Banke

Pateikimas – 0,02 proc. nuo pervedimo sumos, Kredito pervedimas į gavėjo sąskaitą Banke – nemokamai

nemokamai

1Kiekvieną kalendorinį mėnesį yra skaičiuojami Kliento padaryti kredito pervedimai eurais: už tam tikrą kiekį kredito pervedimų mokamas vienas įkainis, viršijus tam tikrą nustatytą kiekį kredito pervedimų, mokamas kitas įkainis.
2
Taikoma, kai mokėtojas inicijavo kredito pervedimą eurais pagal Europos Sąjungoje veikiančias SEPA mokėjimo schemos taisykles.
3
Mokėjimo kortelę atsiejus nuo paslaugų plano, jai pradedamas taikyti Mokėjimo kortelės administravimo mokestis, nurodytas tuo metu galiojančiuose Paslaugų įkainiuose.

Kilus klausimų, maloniai kviečiame teirautis tel. 1813 (skambinant iš užsienio +370 37 301 337) arba Šiaulių banko klientų aptarnavimo padaliniuose. Daugiau informacijos apie paslaugų planus verslui čia.