Paslaugų planas „Premium“

Šis planas skirtas tiems verslo klientams, kurie turi vieną ar kelias banko sąskaitas ir aktyviai naudojasi kasdienėmis banko paslaugomis. Plano „Premium“ privalumai:

  • vienas fiksuotas mokestis taikomas visoms įmonės sąskaitoms;
  • nemokamas sąskaitų tvarkymas;
  • mažesni kredito pervedimų SEPA internetu įkainiai, mokami tik už atliktas pervedimus;
  • mažėja kredito pervedimų SEPA įkainis, didėjant pervedimų skaičiui per mėnesį;
  • nemokama mokėjimo kortelė „Debit MasterCard Business“;
  • nemokamas darbo užmokesčio pervedimas banko viduje.

Paslaugų plano įkainiai

Paslauga/Mokestis

Tipiniai įkainiai

Paslaugų planas „Premium“

Mėnesio komisinis atlyginimas

-

3,50 EUR

1.    Sąskaitos tvarkymas

2,00 EUR/mėn. (vienai sąskaitai)

nemokamai (taikoma visoms sąskaitoms)

2.     Kredito pervedimai SEPA eurais (per Banko internetinę bankininkystę / Banko mobiliąją programėlę):

2.1.   Kredito pervedimas į kito kliento sąskaitą banko viduje

Į savo sąskaitą – nemokamai; į kito kliento sąskaitą – 0,23 EUR

Iki 15 vnt. – 0,35 EUR

Nuo 16 iki 50 vnt. – 0,30 EUR

Nuo 51 iki 100 vnt. – 0,25 EUR

Nuo 101 iki 200 vnt. – 0,20 EUR

Nuo 200 vnt. – 0,15 EUR

(kaupiamasis metodas)1

2.2.   Kredito pervedimas SEPA ne Banko viduje

0,41 EUR

2.3.   Periodiniai kredito pervedimai

Į kito kliento sąskaitą - 0,23 EUR;

Į kitus bankus -  0,41 EUR

2.4.   „E. sąskaitos“ vienkartiniai kredito pervedimai ir automatiniai apmokėjimai

Į gavėjo sąskaitą Banke - 0,23 EUR;

Į gavėjo sąskaitą kitame banke - 0,41 EUR

2.5.   Kredito pervedimas atsiskaitant per „Bank link“ sistemą

0,23 EUR

3.     Gautų mokėjimų eurais įskaitymas (SHA) (kai mokėtojo sąskaita yra Banke / kai mokėtojo sąskaita yra kitame Lietuvos arba SEPA erdvės valstybėje registruotame banke)2

netaikomas

netaikomas

4.     Debeto kortelė Debit Mastercard Business išdavimas3

0,70 EUR/mėn.

1 kortelė nemokamai

5.     Darbo užmokesčio pervedimo pateikimas ir kredito pervedimo vykdymas į gavėjo sąskaitą Banke

Pateikimas – 0,02 proc. nuo pervedimo sumos, Kredito pervedimas į gavėjo sąskaitą Banke – nemokamai

nemokamai

1Kiekvieną kalendorinį mėnesį yra skaičiuojami Kliento padaryti kredito pervedimai eurais: už tam tikrą kiekį kredito pervedimų mokamas vienas įkainis, viršijus tam tikrą nustatytą kiekį kredito pervedimų, mokamas kitas įkainis.
2
Taikoma, kai mokėtojas inicijavo kredito pervedimą eurais pagal Europos Sąjungoje veikiančias SEPA mokėjimo schemos taisykles.
3
Mokėjimo kortelę atsiejus nuo paslaugų plano, jai pradedamas taikyti Mokėjimo kortelės administravimo mokestis, nurodytas tuo metu galiojančiuose Paslaugų įkainiuose.

Pastaba.  Paslaugų planams taikomos Naudojimosi paslaugų planais sąlygos.

Kilus klausimų, maloniai kviečiame teirautis tel. 1813 (skambinant iš užsienio +370 37 301 337) arba Šiaulių banko klientų aptarnavimo padaliniuose. Daugiau informacijos apie paslaugų planus verslui čia.