5 patarimai, kaip pasirengti e. sąskaitos paslaugai

Toliau pateikiami 5 patarimai, padėsiantys įmonėms pasirengti sėkmingai pereiti prie e. sąskaitos paslaugos:

1 PATARIMAS
2 PATARIMAS
3 PATARIMAS

Pasirinkite mokėjimo paslaugų teikėjus ir sudarykite su jais e. sąskaitos paslaugos teikimo sutartis.

 1. Pasirinkite, su kiek mokėjimo paslaugų teikėjų (vienu ar keliais) bendradarbiausite teikdami e. sąskaitas mokėtojams. Mokėjimo paslaugų teikėjai, teiksiantys e. sąskaitos paslaugą, naudos visoje Lietuvoje vienodą duomenų perdavimo standartą, todėl visus savo mokėtojus šalyje galėsite pasiekti naudodamiesi bet kurio mokėjimo paslaugų teikėjo paslaugomis. Svarbu, kad mokėjimo paslaugų teikėjas Jūsų mokėtojui teiktų e. sąskaitos paslaugą.

 2. Informuokite mokėjimo paslaugų teikėjus apie ketinimą naudotis jų teikiama e. sąskaitos paslauga ne vėliau kaip iki
  2015 rugsėjo 1 d.

 3. Su pasirinktais mokėjimo paslaugų teikėjais sudarykite sutartis dėl e. sąskaitos paslaugos teikimo ir kartu su kiekvienu iš jų nustatykite datą, kada tiesioginio debeto operacijas pakeisite e. sąskaitomis (toliau – paslaugos pakeitimo data).

Tuos mokėjimo paslaugų teikėjus, su kuriais sudarytą tiesioginio debeto sutartį ketinate nutraukti, apie savo sprendimą informuokite iš anksto ir suderinkite su jais tolesnius veiksmus.

Ne vėliau kaip 70 dienų iki paslaugos pakeitimo datos informuokite tuos mokėjimo paslaugų teikėjus, su kuriais esate sudarę tiesioginio debeto sutartį, bet neketinate tęsti bendradarbiavimo, apie sprendimą naudotis e. sąskaitos paslauga per pasirinktus mokėjimo paslaugų teikėjus ir numatomą paslaugos pakeitimo datą.

Su mokėjimo paslaugų teikėjais, su kuriais esate sudarę tiesioginio debeto sutartis, susitarkite dėl Jūsų mokėtojų pateiktų tiesioginio debeto sutikimų pakeitimo proceso ir mokėtojų informavimo strategijos.

 1. Su visais mokėjimo paslaugų teikėjais, su kuriais esate sudarę tiesioginio debeto sutartis, iki paslaugos pakeitimo datos pasirašykite dokumentą dėl tiesioginio debeto sutarčių pakeitimo arba nutraukimo. Tame dokumente būtinai numatykite, kad Jūsų mokėtojų sutikimas dėl tiesioginio debeto paslaugos šios paslaugos pakeitimo datą bus keičiamas į mokėtojo nurodymą mokėjimo paslaugų teikėjui dėl e. sąskaitos apmokėjimo automatiniu kredito pervedimu.

 2. Mokėjimo paslaugų teikėjai, su kuriais esate sudarę tiesioginio debeto sutartis, visus tiesioginio debeto mokėtojus iš anksto (ne vėliau kaip prieš 60 dienų iki mokėjimo paslaugų teikėjo numatytos paslaugos pakeitimo pradžios) informuos, kad jų sutikimas dėl tiesioginio debeto paslaugos keičiamas į susitarimą automatiškai apmokėti e. sąskaitas. Iki paslaugos pakeitimo datos ir vėliau mokėtojai gali atsisakyti naudotis e. sąskaitos su automatiniu apmokėjimu paslauga.

 3. Jeigu priimate naujus tiesioginio debeto sutikimus, laikotarpiu nuo mokėtojų informavimo iki paslaugos pakeitimo datos informuokite juos pateikiančius mokėtojus apie būsimą tiesioginio debeto paslaugos pakeitimą. Tai darys ir mokėjimo paslaugų teikėjai.

 4. Susitarkite su mokėjimo paslaugų teikėjais dėl datos, kada apsikeisite mokėtojų, atsisakiusių e. sąskaitos paslaugos, sąrašais. Perdavus informaciją, nauji tiesioginio debeto sutikimai negalės būti priimami, o esami negalės būti nutraukti.

 5. Ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki paslaugos pakeitimo datos informuokite savo mokėtojus apie tiesioginio debeto sutikimų pakeitimą į e. sąskaitos apmokėjimą automatiniu kredito pervedimu.
4 PATARIMAS
5 PATARIMAS

Pritaikykite savo apskaitos ir kitas sistemas naudotis naująja e. sąskaitos paslauga.

 1. Rekomenduokite informacinių technologijų specialistams, prižiūrintiems įmonės apskaitos ir kitas sistemas, susipažinti su:
     • Lietuvos bankų asociacijos parengtomis Elektroninių sąskaitų pateikimo mokėtojams taisyklėmis;
     • Techniniu e. sąskaitų standartu.

  Taisykles ir standartą rasite LBA interneto svetainėje.

 2. Įvertinkite reikiamus atlikti apskaitos ir kitų sistemų pakeitimus ir numatykite, kiek laiko reikės jiems atlikti. Pokyčiai gali būti reikalingi šioms sritims:
     • mokėtojams skirtos e. sąskaitos suformavimo ir pateikimo mokėjimo paslaugų teikėjui techniniams kanalams;
     • e. sąskaitos paslaugos standartizuotiems mokėjimų pranešimams, naudojamiems tarp įmonės ir mokėjimo paslaugų teikėjo (.xml formatas);
     • lėšų įskaitymo apdorojimo procesui. Įmonėms, kurios naudosis e. sąskaitos paslauga, lėšos į sąskaitą bus įskaitomos atskirais kredito pervedimais, o mokėjimų informacija pateikiama bendrame sąskaitos išraše.

 3. Susitarkite su savo mokėjimo paslaugų teikėjais dėl e. sąskaitos paslaugos diegimo ir testavimo terminų.

Pasirengimą pereiti prie e. sąskaitos paslaugos pradėkite nedelsdami, aktyviai stebėkite įmonėje vykdomus keitimus ir bendradarbiaukite su mokėjimo paslaugų teikėjais.

Pastebėję, kad vėluojama vykdyti keitimus, kreipkitės į mokėjimo paslaugų teikėją. Jis suteiks informacijos, kokių veiksmų imtis, kad po 2015 m. gruodžio 31 d. lėšos iš mokėtojų būtų surenkamos sklandžiai ir efektyviai.

Po 2016 m. sausio 1 d. dabartinio tiesioginio debeto mokėjimai nebus vykdomi!