SEPA: verslo klientams

Verslo klientai, el. mokėjimų duomenis pateikiantys LITAS-ESIS formato bylomis, savo veiklą ir apskaitos sistemas turi pritaikyti darbui pagal SEPA reikalavimus.

Tiems klientams, kurie lėšas surenka naudodamiesi tiesioginio debeto paslauga, siūlome alternatyvą – e. sąskaitos paslaugą.

SEPA KREDITO PERVEDIMAI
ISO 20022 FAILŲ FORMATAI
E. SĄSKAITA

SEPA kredito pervedimas – tai lėšų eurais pervedimas, atliekamas pagal Europos mokėjimų tarybos nustatytą visoje SEPA erdvėje vienodą schemą. Nuo 2016 m. sausio 1 d. Lietuvoje pradėjus galioti SEPA reikalavimams, šalies įmonės ir viešasis sektorius turi naudoti vienodus visoje SEPA erdvėje kredito pervedimų formatus bei taisykles.

Pagal numatytą SEPA reglamentą įmonės (išskyrus labai mažas), kurios importuoja ar eksportuoja duomenis tarp savo apskaitos ir internetinės bankininkystės sistemų, vietoj LITAS-ESIS pranešimų turi naudoti ISO 20022 XML formato pranešimus.

Kas keičiasi ir kaip?

Pagrindiniai kredito pervedimų pokyčiai:

 • vietiniams ir tarptautiniams SEPA pervedimams naudojama tokia pat mokėjimo forma;
 • atlikdami SEPA pervedimus į SEPA erdvės šalis, neprivalote nurodyti gavėjo banko BIC kodo;
 • jei gavėjo sąskaita yra Lietuvos Respublikoje registruotame banke, SEPA pervedimų formose galite naudoti lietuviškus simbolius;
 • naujoje SEPA kredito pervedimo formoje yra trumpesnis gavėjo ir mokėtojo pavadinimų, mokėjimo paskirties laukai, tačiau atsiranda galimybė naudoti daugiau skirtingų mokėtojo, gavėjo ir mokėjimo tikslo identifikatorių:

Laukas

Vietinis pervedimas eurais
(iki 2015 m. gruodžio 31 d. )

SEPA pervedimas eurais
(nuo 2016 m. sausio 1 d. )

Mokėtojo ir gavėjo pavadinimai

200 simbolių

70 simbolių

Mokėtojo ir gavėjo identifikatoriai

Iš pateikto sąrašo pateikiamas vienas iš šių identifikatorių arba abu kartu:
• fizinio ar juridinio asmens kodas
• kliento kodas mokėtojo ar gavėjo informacinėje sistemoje

Iš pateikto sąrašo pasirenkamas vienas identifikatoriaus tipas ir įrašomas jo numeris ar kodas:
• fizinio ar juridinio asmens kodas
• kliento kodas mokėtojo ar gavėjo informacinėje sistemoje
• PVM mokėtojo kodas
• soc. draudimo numeris
• kt.

Mokėtojo ir gavėjo adresai

140 simbolių

Mokėjimo paskirtis

300 simbolių

140 simbolių 

(užpildžius šį lauką, negalima pateikti informacijos įmokos kodo lauke)

Įmokos kodas

16 simbolių

35 simboliai, informacija pateikiama nustatyta forma 

(užpildžius šį lauką, negalima pateikti informacijos mokėjimo paskirties lauke)

Mokėjimo dokumento numeris

10 simbolių

35 simboliai 

(numeris, naudojamas norint identifikuoti pinigų pervedimo operaciją, persiunčiamas gavėjui nepakeistas)

Mokėjimo numeris
(angl. Instruction Identification)

35 simboliai 

(šis numeris nesiunčiamas gavėjui, todėl mokėtojas gali jį naudoti tik savo reikmėms)

 

Kaip trumpinti įmonių, organizacijų, valstybių ir kt. pavadinimus rasite skiltyje „Patarimai, kaip trumpinti įmonių, organizacijų ir kt. pavadinimus

Kas keičiasi ir kaip?

Lietuvoje siunčiami LITAS ESIS formato įmonės apskaitos programos ir interneto banko duomenų apsikeitimo  pranešimai, įgyvendinant SEPA reglamento reikalavimus, keičiami ISO 20022 XML formatu.

Nuo 2016 m. sausio 1 d. įmonės, siųsdamos mokėjimo nurodymus į interneto banką, turi naudoti ISO 20022 XML formato pranešimus ir iš interneto banko į apskaitos programą  gali atsisiųsti šio formato sąskaitos išrašus. Naujasis formatas įmonėms suteikia galimybę automatizuoti informacijos pateikimą ir apdorojimą, taip efektyvinant veiklą.

Su ISO 20022 XML failu galima importuoti šiuos mokėjimus:

 •  mokėjimus bet kuria valiuta banko viduje;
 •  mokėjimus eurais į Lietuvoje ir ES registruotus bankus;
 •  darbo užmokesčio mokėjimus;
 •  tarptautinius mokėjimus.

ISO 20022 XML pavyzdiniai failai:

Pastaba! ERP programas kuriančios ir palaikančios įmonės paruoštus ISO 20022 XML failus patikrinti gali ir pateikdamos juos el. paštu klientai@sb.lt

SEPA dokumentai

Kas keičiasi ir kaip? 

Nuo 2016 m. sausio 1 d. rinkoje nebeteikiama tiesioginio debeto paslauga, nes ji neatitinka SEPA reikalavimų. Lietuvos įmonėms siūlomas alternatyvus būdas patogiai surinkti lėšas iš mokėtojų – nauja e. sąskaitos paslauga.

E. sąskaita – tai elektroninė sąskaita faktūra, sukuriama, siunčiama, registruojama ir saugoma elektroninėje aplinkoje.

Lėšų gavėjai (paprastai įmonės), sutarę su Šiaulių banko operatoriumi, gali e. sąskaitas pateikti savo klientams ir verslo partneriams internetinės bankininkystės sistemoje. Šie savo ruožtu gali apmokėti e. sąskaitą vienu mygtuko spustelėjimu arba pasirinkti automatinį apmokėjimą.

E. sąskaitos privalumai

Įmonės gali e. sąskaitos apmokėjimo paslauga pakeisti tiesioginio debeto paslaugą ir supaprastinti vidaus procesus, konsoliduoti surenkamas lėšas, o mokėtojai – gauti ir apmokėti sąskaitas patogiai  internetinės bankininkystės sistemoje.

E. sąskaitos nauda įmonėms:

 • optimalios sąnaudos lėšų gavėjui teikiant paslaugą, renkantis kredito įstaigą;
 • standartizuotas e. sąskaitos pateikimo failo formatas;
 • galimybė surinkti lėšas iš visų savo mokėtojų į įmonės pasirinktą sąskaitą, neatsižvelgiant į tai, kas yra mokėtojų mokėjimo paslaugų teikėjai;
 • galimybė apie gautas e. sąskaitas papildomai informuoti mokėtojus trumpąja žinute, elektroniniu paštu ar kitais kanalais;
 • smulkioms ir vidutinėms paslaugas teikiančioms vietinėms įmonėms nereikia didelių investicijų;
 • tausoja aplinką, nes popierinės sąskaitos pakeičiamos elektroninėmis.

Kaip tiesioginis debetas keičiamas e. sąskaitos paslauga?

Mokėtojų iki 2015 m. gruodžio 28 d. pateikti tiesioginio debeto sutikimai automatiškai pakeisti į e. sąskaitų pateikimo paslaugos su automatiniu apmokėjimu susitarimus. Nesutinkantieji su pokyčiais mokėtojai gali atsisakyti e. sąskaitos paslaugos.

E. sąskaitos paslaugos teikimo įkainiai

E. sąskaitos skleidimo paslaugą AB Šiaulių banko vardu teikia operatorius UAB „Fitek LT“.

Dėl detalesnės informacijos ir įkainių pateikimo prašome kreiptis į UAB „Fitek LT“:
Paulius Augulis
Tel. (8 5)  278 0330
Faks. 8 5 272 3508
El.p.: paulius.augulis@fitek.lt, office_lt@fitek.com

E. sąskaitos dokumentai

Į Jūsų klausimus dėl SEPA pokyčių, mielai atsakome el. paštu kc@sb.lt.

Daugiau informacijos apie pokyčius rasite Lietuvos banko tikslinėje interneto svetainėje www.sepa.lt.

Patarimai, kaip trumpinti įmonių, organizacijų ir kt. pavadinimus