Sąlyginis mokėjimas

SĄLYGINIS MOKĖJIMAS - tai atsiskaitymas tarp fizinių ar juridinių asmenų už perkamą-parduodamą turtą, įgaliojant banką pervesti pirkėjo įmokėtas į banko vidaus sąskaitą lėšas už numatomą pirkti turtą, į pardavėjo banko sąskaitą, po to, kai pardavėjas pateiks pagrindinę turto pirkimo-pardavimo sutartį. Sąlyginio mokėjimo valiuta gali būti EUR, USD.

Sąlyginis mokėjimas — saugumas ir atsiskaitymo garantija:
Kaip atsiskaitoma Sąlyginio mokėjimo būdu?
  • pirkėjui — saugumas, nes nereikia neštis grynųjų pinigų; sandorio garantija - nereikia pervesti pinigų prieš pasirašant turto pirkimo-pardavimo sutartį;
  • pardavėjui — saugumas, nes nereikia priimti grynųjų pinigų; išvengiama padirbtų  pinigų rizikos; atsiskaitymo garantija - nereikia atidėti atsiskaitymo (laukti pinigų) po sutarties pasirašymo.

1. Sudaroma trišalė sąlyginio mokėjimo sutartis tarp pirkėjo, pardavėjo ir banko.
2. Pirkėjas į banko vidaus sąskaitą perveda pakankamai lėšų atsiskaityti su pardavėju.
3. Bankas vidaus sąskaitoje lėšas saugo iki sąlyginio mokėjimo sutartyje nurodyto termino.
4. Pardavėjas ne vėliau kaip per sąlyginio mokėjimo sutartyje nurodytą terminą pateikia bankui pagrindinę turto pirkimo-pardavimo sutartį. Bankas perveda pirkėjo įmokėtas lėšas į pardavėjo sąskaitą.
Pardavėjui nepateikus pagrindinės turto pirkimo-pardavimo sutarties iki sąlyginio mokėjimo sutartyje nurodyto termino, bankas grąžina lėšas pirkėjui.

Sąlyginio mokėjimo įkainiai

Sąlyginis mokėjimas

Sąlygos / įkainiai

1. Administravimo mokestis

nuo 0,2 % nuo sumos, min. 150,00 EUR

2. Sąlyginio mokėjimo terminas

pagal susitarimą

3. Sąlyginio mokėjimo suma

neribojama