Neregistruotiems Lietuvos Respublikoje

Užsienyje registruoti  juridiniai asmenys banko sąskaitai atidaryti turi pateikti šiuos dokumentus:

  • užpildytą banko nustatytos formos parašų ir antspaudų kortelę
  • juridinio asmens registracijos pažymėjimą arba išrašą iš savo šalies įmonių registro apie įmonės įregistravimą – originalą arba notariškai patvirtintą kopiją / nuorašą;
  • juridinio asmens steigimo dokumentus (įstatus / nuostatus / statutą) su visais pakeitimais - originalą arba notaro patvirtintą kopiją / nuorašą;
  • juridinio asmens vadovo paskyrimo arba išrinkimo dokumentą: įsakymą, nutarimą, susirinkimo protokolą arba pažymą / jos išrašą iš Juridinių asmenų registro (JAR) – originalą arba notariškai patvirtintą kopiją / nuorašą;
  • jeigu į banką kreipiasi juridinio asmens vadovo įgaliotas asmuo, papildomai reikia pateikti juridinio asmens vadovo arba kito valdymo organo (jei juridinio asmens steigimo dokumentuose nurodytas kiekybinis atstovavimas) paprastos rašytinės formos arba notarinės formos patvirtintą įgaliojimą konkretiems veiksmams atlikti (pvz., atidaryti banko sąskaitą, pasirašyti banko sąskaitos sutartį, užpildyti parašų pavyzdžių korteles ir pan.) - originalą arba notariškai patvirtintą kopiją / nuorašą;
  • įgaliotųjų asmenų tapatybę patvirtinančius dokumentus – originalus;
  •  juridinio asmens antspaudą, jeigu juridinis asmuo antspaudą privalo turėti.

Reikalavimai dokumentams, pateiktiems užsienio kalba:

  • dokumentai turi būti legalizuoti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje arba ambasadoje. Jeigu užsienio valstybė, kurioje registruotas juridinis asmuo, yra prisijungusi prie 1961 m. Hagos konvencijos dėl užsienio valstybės dokumentų legalizavimo panaikinimo (www.urm.lt arba www.hcch.net), dokumentai turi būti patvirtinti užsienio valstybės atsakingos institucijos išduota pažyma apie dokumentų kilmę (APOSTILLE);
  • dokumentai, išduoti užsienio valstybėje, su kuria Lietuva yra pasirašiusi teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose sutartį, nelegalizuojami;
  • jeigu atidarant banko sąskaitą, juridinis asmuo dokumentus pateikia užsienio kalba, jie turi būti išversti į lietuvių kalbą. Vertėjo parašas vertime turi būti patvirtintas vertimo biuro antspaudu arba Lietuvos Respublikos notaro, jeigu vertimas atliktas Lietuvoje fizinio asmens vertėjo. Dokumento originalas turi būti susiūtas su vertimo dokumentais.