Būsto kredito gavėjų
gyvybės draudimas

Būsto kredito gavėjų gyvybės draudimas yra skirtas apdrausti būsto kredito gavėjo (-ų) (toliau – apdraustojo (-ųjų))  gyvybę. Tokioje draudimo sutartyje gali būti įtrauktas vienas arba du apdraustieji,  taip pat suteikiama galimybė papildomai pasirinkti traumų dėl nelaimingų atsitikimų draudimą (draudimo suma 10.000 Eur asmeniui).

Gyvybės draudimo suma yra lygi būsto kredito likučiui. Mažėjant arba didėjant būsto kredito likučiui, draudimo suma atitinkamai keičiasi (kaip ir draudimo įmoka), tačiau ji negali būti didesnė už tą gyvybės draudimo sumą, kuri yra nurodyta draudimo liudijime. Kai draudimo sutartyje yra du apdraustieji, gyvybės draudimo suma kiekvienam jų yra lygi 50 procentų išduoto ir negrąžinto būsto kredito likučio dydžiui.

Preliminari pirma draudimo įmoka yra nurodoma klientui pateikiamame pasiūlyme. Ji gali didėti draudimo bendrovei įvertinus draudimo riziką.

Mėnesio draudimo įmoka apskaičiuojama kalendoriniam mėnesiui, kuris prasideda draudimo apsaugos įsigaliojimo dieną.

Kaip užsisakyti būsto kredito gavėjų gyvybės draudimą?

Telefonu:

1813
(+370 37 301337 skambinant iš užsienio)

Pavyzdžiai, kaip apskaičiuojamos draudimo įmokos, pasirinkus būsto kredito gavėjų gyvybės draudimą.

Vienam apdraustajam

Kai apdraustasis yra 33 metų asmuo, kurio kredito likutis, lygus gyvybės draudimo sumai, yra 67.000 Eur, ir kuris papildomai pasirinko traumų dėl nelaimingų atsitikimų draudimą (suma 10.000 Eur):

  • Mėnesio gyvybės draudimo įmoka: 67.000 * (1,92447 / 10.000) = 12,89 Eur;
  • Mėnesio traumų draudimo nuo nelaimingų atsitikimų įmoka: 10.000 * 0,00035 = 3,50 Eur; 
  • Bendra mėnesio draudimo įmoka: 12,89 + 3,50 = 16,39 Eur. 
Dviem apdraustiesiems

Kai pirmas apdraustasis yra 33 metų asmuo, o antras 31 metų asmuo, kurių bendras kredito likutis, lygus gyvybės draudimo sumai, yra 67.000 Eur ir kiekvienam apdraustajam tenkanti gyvybės draudimo sumos dalis yra 50 proc., ir kurie abu papildomai pasirinko traumų dėl nelaimingų atsitikimų draudimą (suma po 10.000 Eur):

  • Mėnesio gyvybės draudimo įmoka: 33.500 * 1,92447 / 10.000 + 33.500 * 1,65103 / 10.000= 11,98 Eur; 
  • Mėnesio traumų draudimo nuo nelaimingų atsitikimų įmoka: 10.000 * 0,00035 + 10.000 * 0,00035 = 7,00 Eur; 
  • Bendra mėnesio draudimo įmoka: 11,98 + 7,00 = 18,98 Eur. 

Mokėjimo informacija. Kad jūsų draudimo įmokos būtų mokamos laiku, nepamirškite pasirinkti automatinio e. sąskaitų apmokėjimo.

Draudimo įmonė

 
Profesionalaus patarimo ar konsultacijos visada galite sulaukti ne tik Klientų aptarnavimo centro telefonu 1813 ar elektroniniu paštu [email protected], bet ir apsilankę mūsų skyriuose.
 

Daugiau informacijos: www.sbdraudimas.lt