Elektroninė sąskaita

Elektroninė sąskaita (e. sąskaita) – tai paprastas, patogus, naudingas bei saugus būdas sąskaitoms gauti ir apmokėti.

E. sąskaita yra elektroninė sąskaita faktūra, sukuriama, siunčiama, registruojama, saugoma ir apmokama elektroninėje aplinkoje. Paslaugų teikėjai, užuot paštu siuntę Jums išrašomas popierines sąskaitas, gali pateikti e. sąskaitas interneto banke. Prisijungę prie sistemos, gautas e. sąskaitas galite  saugiai, paprastai ir patogiai tvarkyti.

E. sąskaitos privalumai, jei naudojatės interneto banku

  • Patogu, nes e. sąskaitas galite peržiūrėti ir vienkartiniu lėšų pervedimu apmokėti bet kuriuo paros metu.
  • Paprasta, nes, pasirinkus vienkartinį lėšų pervedimą e. sąskaitai apmokėti, mokėjimo nurodymas užpildomas automatiškai.
  • Naudinga, nes, pasirinkus automatinį e. sąskaitos apmokėjimą, nereikia rūpintis, kad sąskaitos būtų apmokėtos laiku.
  • Saugu, nes visos e. sąskaitos pateikiamos interneto banke ir niekas, išskyrus  Jus, negali jų peržiūrėti.

E. sąskaitos privalumai, jei nesinaudojate interneto banku

  • Paprasta, nes interneto banku nesinaudojantys klientai, atvykę į pasirinktą banko padalinį, gali užsisakyti e. sąskaitų pateikimą padalinyje ir sudaryti automatinio e. sąskaitos apmokėjimo sutartį.
  • Patogu, nes, sudarius automatinio apmokėjimo sutartį, nebereikia kas mėnesį vykti į banką ar kitą įstaigą ir stovėti eilėse, kad gautos sąskaitos būtų laiku apmokėtos.

Automatinio e. sąskaitų apmokėjimo nauda

Pasirinkus automatinį e. sąskaitų apmokėjimą, lėšų pervedimas Jums nieko nekainuoja – nesvarbu, ar e. sąskaita apmokama banko padalinyje, ar per interneto banką.

E. sąskaitų pateikimą galite užsisakyti:

Toliau pateikiamas paslaugų teikėjų, kurių e. sąskaitas galėsite gauti, sąrašas.

Galite pasirinkti, kuriuo iš dviejų būdų apmokėti e. sąskaitas:

  • atlikti vienkartinį lėšų pervedimą;
  • nurodyti bankui apmokėti e. sąskaitas automatiškai.

Automatinis e. sąskaitos apmokėjimas

Pasirinkus e. sąskaitos automatinį apmokėjimą, reikiama suma automatiškai pervedama iš Jūsų prašyme nurodytos sąskaitos į paslaugų teikėjo sąskaitą.

Pasirinkdami šį e. sąskaitos apmokėjimo būdą, galite nustatyti didžiausią mokėtiną vienos operacijos ar mėnesio sumą, kurią viršijus e. sąskaita neapmokama.

Bet kuriuo metu galite atsisakyti automatinio e. sąskaitų apmokėjimo.

Vienkartinis e. sąskaitos apmokėjimas

Norėdami atlikti vienkartinį e. sąskaitų apmokėjimą, turėsite:

E. sąskaitas galite gauti iš paslaugų teikėjų, kurie naudojasi e. sąskaitos paslauga.

Paslaugų teikėjų, už kurių paslaugas galima atsiskaityti pagal e. sąskaitas, sąrašas (nuolat atnaujinamas).

Kviečiame susipažinti su Bendrosiomis e. sąskaitos teikimo mokėtojams sąlygomis (PDF).

Kilus klausimų, kreipkitės į Šiaulių banko klientų aptarnavimo padalinius ar tel. 1813 (+370 37 301 337 skambinant iš užsienio).