Už biržos ribų sudaryti sandoriai

Data Laikas VP kodas VP ISIN kodas VP pavadinimas Vieneto
kaina
Valiuta Kiekis Suma Prekybos
vieta
Sandorio
tipas*
Pakeitimai**

2015-11-12

16:37 LITHGB 23 LT0000610065 LITHGB 4.1%
02/28/2023
0.01058 EUR 2 316 960 24 513,44 OTC N  

2015-11-12

16:40  LITHGB 23 LT0000610065 LITHGB 4.1%
02/28/2023
0.01094556 EUR  2 667 840  29 201,00
OTC N  

2016-04-27

11:47

 SAB1L LT0000102253  Šiaulių bankas
PVA
0.305 EUR  300 000 91 500,00 OTC N  

2016-05-26

13:19

IVL1L   LT0000102279 Invalda INVL PVA   4.11 EUR  88  361.68  OTC   

2016-10-11

10:50

ZMP1L LT0000121865 Žemaitijos pienas PVA 0.8182 EUR 14 055 11 500.00 OCT N  

2016-10-25

10:43

LITHGB 19 LT0000607061 LITHGB 3.7% 10/25/2019 0.111402 EUR 1 000 000 111 402.00 OCT N  
2016-10-25 10:43 LITHGB 23 LT0000610065 LITHGB 4.1% 02/28/2023 0.1249725 EUR 1 000 000 124 972.50 OCT N  
2016-10-26 13:13 LITHGB 24 LT1000610014 LITHGB 2.1% 11/06/2024 0.1142649 EUR 1 000 000 114 264.90 OCT N  

2016-10-26

13:14

LITHGB 24 LT0000670010 LITHGB 0.6% 06/29/2023 0.1025 EUR 900 000 92 250.00 OCT N  

2016-10-26

16:10

SAB1L LT0000102253 Šiaulių bankas PVA -   1 000 000   OCT D  
2016-12-01

08:45

SAB1L LT0000102253 Šiaulių bankas PVA -   1 000 000   OCT D  
2016-12-05

16:00

SAB1L LT0000102253 Šiaulių bankas PVA -   216 000   OTC D  
2016-12-12

15:46

SAB1L LT0000102253 Šiaulių bankas PVA -   656 455   OTC D  

* Sandorio tipai:
D - mainų sandoris, nulemtas ne esamos VP rinkos vertės, o kitų veiksnių.
N - tiesioginis sandoris.

** Pakeitimų reikšmės:
A - sandoris su pakoreguota informacija.
C - sandoris atšauktas.