„INVL Baltic Real Estate“ nauja akcijų emisija

„INVL Baltic Real Estate“ valdo apie 58 tūkst. kvadratinių metrų nekilnojamojo turto ploto Vilniuje ir Rygoje, daugiausia – verslo centrų ir kitų komercinės paskirties pastatų. Bendrovės valdomi objektai pasižymi aukštais užimtumo rodikliais ir generuoja stabilius finansinius srautus. Be to, dalis jų turi tolimesnės plėtros potencialo:

  • investicinio turto vertė – 52 mln. Eur;
  • bendras plotas – 58 tūkst. kv. m;
  • naudingas plotas – 48 tūkst. kv. m;
  • užimtumas – 87 proc.;
  • daugiau kaip 150 nuomininkų;
  • iš 5 svarbiausių nuomininkų – mažiau kaip 25 proc. pajamų.

Valdomi objektai

„IBC“ A klasės verslo centras
Bendras plotas 11 400 m²

„IBC“ B klasės verslo centras
Bendras plotas 11 300 m²

Biurų pastatas Vilniaus centre, Vilniaus g.
Bendras plotas 9 700 m²

„Vilniaus vartai“
Bendras plotas 6 400 m²

„Žygio verslo centras“
Bendras plotas 3 200 m²

„Dommo business park“
Bendras plotas 12 800 m²

Biurų ir sandėlių patalpos Kirtimuose
Bendras plotas 3 000 m²

AB „INVL Baltic Real Estate“ valdomi objektai yra strategiškai patogiose vietose, pasižymi aukštais užimtumo rodikliais ir generuoja stabilius finansinius srautus. Be to, dalis jų turi tolimesnės plėtros potencialo.

Dividendų politika

2016-01-15  „INVL Baltic Real Estate“ akcininkai patvirtino dividendų politiką, kuri numato, kad kasmet bus mokama ne mažiau kaip 0,012 euro dividendų akcijai, kas sudaro 3 proc. nuo naujos akcijų emisijos platinimo kainos.

Kam bus skirta nauja akcijų emisija

Emisijos metu pritrauktos lėšos bus naudojamos 6,5 tūkst. kvadratinių metrų patalpų „Vilniaus vartų“ komplekse įsigijimui iš dalies finansuoti ar refinansuoti bei skolinto ir nuosavo kapitalo santykiui subalansuoti „INVL Baltic Real Estate“ prieš tampant uždaro tipo investicine bendrove. Planuojama, kad, įgijus šį statusą, įmonės valdymas patikėjimo teise bus perduotas turto valdymo bendrovei „INVL Asset Management“.
 
Akcijų emisijos prospektą Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino 2015 m. gruodžio 21 dieną. 

Galimas bendrovės teisinio statuso keitimas

Bendrovė ketina kreiptis į Lietuvos banką dėl uždaro tipo investicinės bendrovės licencijos. Jei licencija bus išduota, dėl to pasikeistų bendrovės akcininkų apsauga ir tam tikri veiklai taikomi apribojimai, kaip tai numatyta Kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme, pvz., bendrovės akcijos bus pakeistos investiciniais vienetais, bendrovė turės teisę investuoti valdomas lėšas ir bendrovei bus taikomi tam tikri apribojimai dėl jos investavimo, investicijų diversifikavimo ir kt., numatyti taikytinuose teisės aktuose. Be to, gali išaugti bendrovės veiklos sąnaudos dėl reikalavimų vykdyti periodinį turto vertinimą, saugoti bendrovės turtą depozitoriume ir kt.

Daugiau informacijos www.invlbalticrealestate.com.

„INVL BALTIC REAL ESTATE“ AKCIJŲ EMISIJOS SUTRUMPINTAS PROSPEKTAS LIETUVIŲ KALBA

Čia pateikiama informacija yra tik pristatomasis rinkodaros pranešimas. Ji negali būti vertinama kaip pasiūlymas įsigyti kurių nors finansinių priemonių, jas parduoti ir (ar) sudaryti sandorį (-ius).

Atkreipiame dėmesį, kad investavimas yra susijęs su tam tikra rizika, todėl, prieš priimdami sprendimą investuoti, turite įvertinti, kad tam tikromis aplinkybėmis, kurios nepriklauso nuo AB Šiaulių banko valios ir veiksmų, gali nukristi Jūsų investicijų vertė. AB Šiaulių bankas nėra atsakingas už Jūsų sprendimus, priimtus remiantis čia pateikiama informacija.