Draudimas

Gera būti tikriems, kad Jūs ir Jūsų artimieji sulauksite finansinės paramos tada, kai jos labiausiai reikės, tarkime, nutikus nelaimei. Ramu gyventi, kai pasirūpinta šeimos finansiniu saugumu. Malonu žinoti, kad galėsite įgyvendinti savo ir savo vaikų ateities planus. Gyvybės draudimas – viena iš priemonių, padedančių visa tai pasiekti.

Lietuvoje nuo 2000-ųjų sėkmingai veikianti gyvybės draudimo bendrovė „Bonum Publicum”, Šiaulių banko grupės įmonė, siūlo draudimo paslaugas šeimos finansiniam saugumui užtikrinti:

Draudimo rūšys 
Gyvybės draudimas „Saugi šeima“ Pasirinkus šią Šiaulių banko klientams skirtą paslaugą, apsidraudžiama ir gyvybės, ir traumų dėl nelaimingų atsitikimų draudimu. Tad draudimo išmoka būtų finansinė paspirtis šeimai apdraustojo netekties atveju, taip pat pačiam apdraustajam, jei jis patirtų traumą. Siūlomos nedidelės draudimo mėnesio įmokos, priklausančios nuo pasirinktos vienos iš trijų draudimo sumų. Periodiniu pervedimu mėnesio įmoka būtų nurašoma iš Jūsų sąskaitos Šiaulių banke.
Universalus gyvybės draudimas su kintančiu kapitalu  Investicinis gyvybės draudimas, leidžiantis kaupti ir auginti lėšas jas investuojant pagal pasirinktą investavimo planą ir kartu užsitikrinti finansinę pagalbą ligos, nelaimingo atsitikimo ir (ar) mirties atveju. Viena draudimo sutartimi galite apdrausti visą šeimą.
Gyvybės kaupiamasis draudimas Šis gyvybės draudimas – tai galimybė sukaupti lėšų ateičiai, taip pat pasirūpinti pragyvenimo šaltiniu sau ir savo artimiesiems ligos, nelaimingo atsitikimo ir (ar) mirties atveju. Kaupiamai sumai yra taikomos garantuotos 0,75 proc. metinės palūkanos per visą draudimo sutarties laikotarpį. 
Vaikų saugios ateities draudimas Gyvybės draudimas, užtikrinantis Jūsų vaikui finansinį pagrindą savarankiško gyvenimo pradžioje ne tik tuo atveju, kai tėvai moka draudimo įmokas, tačiau ir netekus vieno iš apdraustų tėvų. Tokiomis aplinkybėmis įmokas pagal draudimo sutartį toliau moka draudimo bendrovė, pasibaigus draudimo sutarties terminui – vaikui išmokama visa sukaupta suma. Viena draudimo sutartimi galima apdrausti abiejų tėvų gyvybę. 
Universalus gyvybės draudimas su garantuotomis palūkanomis Sutartis, suteikianti galimybę vienu metu ir taupyti, ir užsitikrinti išmoką nelaimės ar ligos atveju. Galiojant draudimo sutarčiai galima  atsiimti dalį sukauptų lėšų, nenutraukiant sutarties. Kaupiamoms lėšoms garantuojamos 1,5 proc. metinės palūkanos per visą draudimo sutarties laikotarpį. 
 Studijų draudimas

Gyvybės draudimas, užtikrinantis, kad suma, kurią norite sukaupti, Jūsų vaikui bus išmokėta net tuomet, jei mirties atveju jos nesukaupsite. Kaupiamoms lėšoms garantuojamos 0,75 proc. metinės palūkanos per visą draudimo sutarties laikotarpį. Viena draudimo sutartimi galima apdrausti abiejų vaiko tėvų gyvybę.

Gyvybės kaupiamasis draudimas išgyvenimo atveju

Šis draudimas yra skirtas norimai sumai sukaupti iki pasirinktos datos. Draudimo sutarčiai pasibaigus, išmokama visa sutartyje numatyta draudimo suma. Mirties iki draudimo sutarties pabaigos atveju paveldėtojui išmokamos visos sumokėtos draudimo įmokos arba sukaupta suma, jeigu ji viršija sumokėtų draudimo įmokų sumą. Kaupiamoms lėšoms garantuojamos 0,75 proc. metinės palūkanos per visą draudimo sutarties laikotarpį.

Gyvybės rizikos ir nelaimingų atsitikimų draudimas Pasirinkus šį gyvybės rizikos draudimą, užtikrinama numatyto dydžio išmoka mirties atveju. Pasirinkus nelaimingų atsitikimų draudimą, draudimo išmoka mokama traumos ir žūties dėl nelaimingo atsitikimo atvejais. 
Gyvybės rizikos draudimas su mažėjančia draudimo suma Šis draudimas ypač pravartus paskolų turintiems žmonėms. Juo apsidraudęs paskolos turėtojas apsaugo artimuosius nuo netikėtos finansinės naštos jo mirties atveju: mirus apdraustajam, draudimo bendrovė grąžina visą nespėtą grąžinti jo skolos sumą. Draudimo sumą galima pasirinkti atsižvelgiant į turimus finansinius įsipareigojimus.

Kur kreiptis norint apsidrausti?

„Bonum Publicum“ konsultantai visuomet pasirengę padėti Jums sudaryti sutartį, suteikti papildomos informacijos ar atsakyti į klausimus: