Bekontaktė „Mastercard Gold“ kredito kortelė

Tinkamiausia kortelė atsiskaityti keliaujant

 Kortelės sąskaitoje galite gauti iki 10 000 eurų kredito limitą.
„Mastercard Gold“ kortelės turėtojai yra nemokamai apdraudžiami kelionių draudimu bei pirkinių draudimu.

Pateikite užklausą kredito kortelei gauti

Kodėl verta rinktis „Mastercard Gold“?

Turėdami „Mastercard Gold“ mokėjimo kortelę, galite:

 • kortelės sąskaitoje galite gauti iki 10 000 Eur kredito limitą. Šios mokėjimo kortelės galiojimo laikotarpiui suteikiamas beprocenčio arba nuolatinio kredito limitas;
 • panaudotą kredito limitą galima grąžinti dalimis, o grąžintą dalį vėl naudoti savo reikmėms;
 • atsiskaityti internete, užsisakyti lėktuvo bilietą, viešbučio kambarį ar rezervuoti automobilį;
 • savo nuožiūra keisti paros operacijų limitus – tai ypač naudinga, jei norite apriboti sumą, kurią galima iš kortelės sąskaitos grynaisiais pasiimti bankomatuose ir sumokėti kortele atsiskaitant už prekes;
 • panaikinti mokėjimo kortelės lusto blokavimą naudojantis bankomatu (jeigu jis blokuotas, surinkus neteisingą PIN kodą lustiniame kortelių skaitytuve);
 • papildomai užsisakyti Saugumo programą, kuri suteikia papildomą lėšų kortelėje apsaugą ir užtikrina nuostolių atlyginimą kortelės turėtojui jos praradimo, vagystės ar neteisėto panaudojimo atvejais.

„Mastercard Gold“ mokėjimo kortelės draudimas

 „Mastercard Gold“ kortelės yra išskirtinės, tad ir jų turėtojams suteikiama išskirtinė draudimo apsauga:

 • kortelės turėtojas ir kartu keliaujantys jo šeimos nariai nemokamai apdraudžiami kelionių draudimu;
 • draudimas taip pat galioja laisvalaikiu slidinėjant ir nardant (iki 30 m. gylio);
 • kompensuojamos mobilaus ryšio išlaidos iki 50 EUR, jei jos buvo patirtos organizuojant skubią medicininę pagalbą po draudžiamojo įvykio.
 • Bagažo ir kelionės vėlavimo atvejais kompensuojamos realios išlaidos, jei vėlavimas trunka ilgiau nei 3 valandas.
 • Suteikiama draudimo apsauga kelionės atšaukimo ar praleisto skrydžio atvejais, kompensuojama iki 1 000 EUR.
 • Papildoma apsauga - kelionės dokumentų draudimas – atlyginamos realios išlaidos iki 500 EUR.
 • Nauja draudimo apsauga - nuomojamos transporto priemonės išskaitos išpirkimas – atlyginamos išlaidos iki 1 000 EUR.
 • Kelionių draudimo apsauga galioja ir teroro išpuolio atveju.
 • Kortelės turėtojui suteikiama pirkinių draudimo apsauga.
Pagrindinės kelionių draudimo sąlygos
Pagrindinės Pirkinių draudimo sąlygos
Kur kreiptis nutikus draudžiamajam įvykiui?
 1. Kelionių draudimas galioja kortelės turėtojui ir su juo kartu keliaujantiems šeimos nariams: sutuoktiniui ar partneriui, vaikams,  įvaikiams, globotiniams iki 19 m. (iki 24 m. – jei jie dieninių studijų studentai) – šeimos narių skaičius neribojamas.
 2. Medicininių išlaidų ir kelionės atšaukimo atvejais draudimo apsauga galioja, kai apdraustojo amžius yra iki 75 metų amžiaus imtinai.
 3. Kelionių skaičius per metus neribojamas.
 4. Vienos apdraustojo kelionės į užsienį metu draudimas galioja ne ilgiau kaip 90 kalendorinių dienų.
 5. Kelionių draudimas galioja visose šalyse, išskyrus Lietuvą ir kortelės savininko gyvenamąją šalį (jei gyvenate ne Lietuvoje).
 6. Kelionių draudimas galioja, jeigu turite aktyvią banko išduotą „Mastercard Gold“ kortelę.
 7. Kelionės atidėjimo ar bagažo vėlavimo atvejais draudimo išmoka mokama už realias išlaidas, kai vėluoja daugiau nei tris valandas.

„Mastercard Gold“ draudimas apima:

Draudimo apsaugos apimtis

Draudimo suma kiekvienam įvykiui

KELIONIŲ DRAUDIMAS

Medicininės išlaidos

Skubi būtinoji medicininė pagalba

250 000 €

Būtinoji odontologinė pagalba (ūmiam skausmui malšinti)

iki medicininių išlaidų draudimo sumos

Repatriacija

iki medicininių išlaidų draudimo sumos

Lydinčių asmenų išlaidos

daugiausiai 1 000 €, 10 dienų

Mobiliojo ryšio išlaidos

50 €

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų

Mirtis

30 000 €

Neįgalumas

30 000 €

Asmens civilinės atsakomybės draudimas

30 000 €

Bagažo draudimas

Bagažo praradimo, sugadinimo, sunaikinimo išlaidos

1 000 €

Bagažo vėlavimo išlaidos (daugiau kaip 3 val.)

realios išlaidos, daugiausiai 500 €

Kelionės dokumentų draudimas

realios išlaidos, daugiausiai 500 €

Kelionės išlaidų draudimas

Kelionės atšaukimo išlaidos

1 000 €

Praleisto skrydžio išlaidos

Kelionės vėlavimo išlaidos (daugiau kaip 3 val.)

realios išlaidos, daugiausiai 300 €

Apsauga teroro akto atveju

galioja

Nuomojamos transporto priemonės išskaitos išpirkimas

1 000 €

 1. Galioja visame pasaulyje, įskaitant ir Lietuvą.
 2. Apsauga galioja 120 kalendorinių dienų nuo pirkinio įsigijimo momento.
 3. Pirkinys turi būti pilnai apmokėtas apdraustojo vardu išduota „Mastercard Gold“ kortele.
 4. Žala mokama, kai pirkinys yra sugadintas, sunaikintas ar prarastas dėl vagystės, plėšimo.
 

 

 

PIRKINIŲ DRAUDIMAS

1 500 € kiekvienam įvykiui, ne daugiau kaip 3 000 € draudimo laikotarpiui, išskaita 25 € kiekvienam įvykiui

 

Jeigu jums suteikiamas stacionarinis gydymas  

 1. Jeigu būtinoji medicinos pagalba Jums suteikiama stacionarinėje gydymo įstaigoje, patys arba padedami gydytojo \ prieš prasidedant gydymui apie įvykį praneškite APRIL Lietuva Assistance, UAB.
 2. Kreipkitės į valstybinei sveikatos apsaugos sistemai priklausančias asmens sveikatos priežiūros įstaigas.

Kaip pranešti apie draudžiamąjį įvykį?

Kai draudiminis įvykis:

Pranešimo apie įvykį terminas

Apie draudžiamąjį įvykį praneškite:

Kelionių draudimo

Nedelsiant, bet ne vėliau nei per 15 kalendorinių dienų nuo grįžimo į nuolatinę gyvenamąją vietą

APRIL Lietuva Assistance, UAB

• Telefonu: +370 52 790860

• El. paštas: claims@lt.april.com

• http://ezalos.lt/

Pirkinių draudimo

Per 3 kalendorines dienas nuo įvykio

Baltic Underwriting Agency, AB

• Telefonu: +370 52 667799

• El. paštas: zalos@bunda.eu

Saugumo programa

Kiekvienai mokėjimo kortelei galima papildomai užsisakyti  Saugumo programą:

 • atlyginama prarasta lėšų suma iki 3 000 Eur per 1 (vieną) darbo dieną nuo pretenzijos dėl neteisėto ar nelegalaus kortelės panaudojimo pateikimo;
 • nemokamai išduodama nauja kortelė, turimos kortelės praradimo ar neteisėto jos duomenų panaudojimo atvejais;
 • galima nemokamai pasikeisti kortelės PIN kodą bankomatuose, kuriuose galima ši paslauga;
 • suteikiamas renginio bilietų atšaukimo dėl ligos draudimas;
 • esate apdrausti transporto priemonės raktelių praradimo atveju;
 • galioja asmens civilinės atsakomybės draudimas.

Saugumo programą konkrečiai kortelei galite užsisakyti per „SB liniją“, pildant Saugumo programos užklausą internetu ar banko padaliniuose.

Kaip įsigyti kortelę?

Šią mokėjimo kortelę galite užsisakyti:

 • interneto banke „SB linija pateikę mokėjimo kortelės paraišką;
 • bet kuriame Šiaulių banko padalinyje pateikę asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir užpildę mokėjimo kortelės paraišką.

Jums gali būti aktualu

"Mastercard Gold" kortelių draudimo atmintinė

Pirkinių draudimo sąlygos

Pirkinių draudimo atmintinė

Kelionių draudimo žalos pranešimo forma

Pirkinių draudimo žalos pranešimo forma

Kelionių draudimo pranešimas apie žalą "(Ergo")