Saugumo programos draudimas

Kortelės turėtojas, kurio mokėjimo kortelei galioja Saugumo programa, apdraudžiamas:

 • Bilietų atšaukimo draudimu,
 • Transporto priemonės raktelių praradimo draudimu,
 • Asmens civilinės atsakomybės draudimu;

Draudimo apsaugos galioja ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje.

Pagrindinės Saugumo programos draudimo sąlygos

 1. Bilietų atšaukimo draudimas galioja renginio bilietų atšaukimo atvejais dėl apdraustojo ligos.
 • Renginio bilietas turi būti nupirktas naudojantis Šiaulių banko išduota kortele arba naudojantis internetinės bankininkystės sistema SB linija.
 • Liga - staigus ir netikėtas sveikatos pablogėjimas, dėl kurio apdraustasis hospitalizuojamas ar jam paskiriamas ambulatorinis gydymas renginio dieną ir sveikatos sutrikimas trunka ne trumpiau nei 7 dienas (įskaitant renginio dieną), ir dėl to apdraustasis negali dalyvauti renginyje.
 • Draudimo išmoka vienam apdraustajam išmokama tik už vieną bilietą, įsigytą į renginį, nepriklausomai nuo įsigytų bilietų skaičiaus.

  2. Transporto priemonės raktelių praradimo draudimu atlyginami raktelių pakeitimo ir / ar spynos pakeitimo ar remonto nuostoliai, patirti dėl raktelių sugadinimo, praradimo vagystės ar plėšimo metu:
 • galioja transporto priemonės raktelių turėtojui, kuris yra teisėtas transporto priemonės savininkas ar valdytojas;
 • transporto priemonės rakteliai laikomi prarastais, kai įrodomi įsilaužimo, vagystės ar plėšimo požymiai.
 • transporto priemonės rakteliai laikomi sugadintais, kai jie yra sulaužyti, pažeisti vandens, ugnies ar kitokios naikinančios jėgos, nesant apdraustojo kaltės.
 • transporto priemonės rakteliai laikomi pavogtais, kai apdraustasis nedelsiant (bet ne vėliau kaip per 24 valandas) praneša apie vagystę policijai ir gauna iš policijos vagystės/ plėšimo faktą patvirtinančius dokumentus.

  3. Asmens civilinės atsakomybės draudimAS galioja apdraustojo turtiniams interesams, susijusiems su apdraustojo civiline atsakomybe už žalą, padarytą trečiųjų asmenų turtui ir/ ar sveikatai:
 • atlyginama žala trečiojo asmens materialaus turto sunaikinimo ar sugadinimo ir/ar trečiojo asmens kūno sužalojimo (įskaitant mirtį) atvejais;
 • taip pat atlyginama neturtinė žala, kilusi dėl kūno sužalojimo;
 • naudos gavėjas – žalą patyrusi trečioji šalis.

Saugumo programos draudimas apima:

Draudimo apsaugos apimtis

Draudimo suma

Bilietų atšaukimo draudimas

200 € įvykiui ir visam draudimo laikotarpiui

Transporto priemonės raktelių praradimas

 

300 € įvykiui ir visam draudimo laikotarpiui

Asmens civilinės atsakomybės draudimas

1 000 € įvykiui ir visam draudimo laikotarpiui

Kaip pranešti apie draudžiamąjį įvykį?

Apie draudžiamąjį įvykį praneškite nedelsiant, bet ne vėliau nei per 15 kalendorinių dienų nuo įvykio:

Baltic Underwriting Agency, AB