Būkite budrūs: plinta sukčių laiškai, neva pasirašyti Šiaulių banko. Juose prašoma paspausti nurodą ir apsaugoti savo paskyrą. Šiaulių bankas tokių laiškų nesiunčia. Jokiu būdu nespauskite laiškuose pateiktos nuorodos.

Saugumo programos draudimas

Kortelės turėtojas, kurio mokėjimo kortelei galioja Saugumo programa, apdraudžiamas:

 • Bilietų atšaukimo draudimu,
 • Transporto priemonės raktelių praradimo draudimu,
 • Asmens civilinės atsakomybės draudimu;

Draudimo apsaugos galioja ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje.

Pagrindinės Saugumo programos draudimo sąlygos

 1. Bilietų atšaukimo draudimas galioja renginio bilietų atšaukimo atvejais dėl apdraustojo ligos.
 • Renginio bilietas turi būti nupirktas naudojantis Šiaulių banko išduota kortele arba naudojantis internetinės bankininkystės sistema SB linija.
 • Liga - staigus ir netikėtas sveikatos pablogėjimas, dėl kurio apdraustasis hospitalizuojamas ar jam paskiriamas ambulatorinis gydymas renginio dieną ir sveikatos sutrikimas trunka ne trumpiau nei 7 dienas (įskaitant renginio dieną), ir dėl to apdraustasis negali dalyvauti renginyje.
 • Draudimo išmoka vienam apdraustajam išmokama tik už vieną bilietą, įsigytą į renginį, nepriklausomai nuo įsigytų bilietų skaičiaus.

  2. Transporto priemonės raktelių praradimo draudimu atlyginami raktelių pakeitimo ir / ar spynos pakeitimo ar remonto nuostoliai, patirti dėl raktelių sugadinimo, praradimo vagystės ar plėšimo metu:
 • galioja transporto priemonės raktelių turėtojui, kuris yra teisėtas transporto priemonės savininkas ar valdytojas;
 • transporto priemonės rakteliai laikomi prarastais, kai įrodomi įsilaužimo, vagystės ar plėšimo požymiai.
 • transporto priemonės rakteliai laikomi sugadintais, kai jie yra sulaužyti, pažeisti vandens, ugnies ar kitokios naikinančios jėgos, nesant apdraustojo kaltės.
 • transporto priemonės rakteliai laikomi pavogtais, kai apdraustasis nedelsiant (bet ne vėliau kaip per 24 valandas) praneša apie vagystę policijai ir gauna iš policijos vagystės/ plėšimo faktą patvirtinančius dokumentus.

  3. Asmens civilinės atsakomybės draudimAS galioja apdraustojo turtiniams interesams, susijusiems su apdraustojo civiline atsakomybe už žalą, padarytą trečiųjų asmenų turtui ir/ ar sveikatai:
 • atlyginama žala trečiojo asmens materialaus turto sunaikinimo ar sugadinimo ir/ar trečiojo asmens kūno sužalojimo (įskaitant mirtį) atvejais;
 • taip pat atlyginama neturtinė žala, kilusi dėl kūno sužalojimo;
 • naudos gavėjas – žalą patyrusi trečioji šalis.

Saugumo programos draudimas apima:

Draudimo apsaugos apimtis

Draudimo suma

Bilietų atšaukimo draudimas

200 € įvykiui ir visam draudimo laikotarpiui

Transporto priemonės raktelių praradimas

 

300 € įvykiui ir visam draudimo laikotarpiui

Asmens civilinės atsakomybės draudimas

1 000 € įvykiui ir visam draudimo laikotarpiui

Kaip pranešti apie draudžiamąjį įvykį?

Apie draudžiamąjį įvykį praneškite nedelsiant, bet ne vėliau nei per 15 kalendorinių dienų nuo įvykio:

Baltic Underwriting Agency, AB