Dokumentiniai atsiskaitymai ir garantijos

AB Šiaulių bankas leidžia dokumentinius akredityvus, inkaso ir garantijas gavėjams bet kurioje pasaulio šalyje, o savo klientams perduoda iš kitur gautus verslo partnerių akredityvus, inkaso ir garantijas, patvirtindamas jų autentiškumą.

Dokumentinis akredityvas - tai banko įsipareigojimas kliento pavedimu įvykdyti apmokėjimą nurodytam gavėjui, jeigu gavėjas pateiks bankui akredityve nurodytus dokumentus bei įvykdys akredityvo sąlygas.

Akredityvą išleidžia Importuotojo bankas, kuris persiunčia akredityvo tekstą Eksportuotojui (akredityvo gavėjui) per jo šalies banką. Eksportuotoją informuojantis pranešantysis bankas patikrina akredityvo autentiškumą ir praneša jo sąlygas, neprisiimdamas įsipareigojimo. Tačiau pranešantysis bankas gali prisiimti įsipareigojimą, patvirtindamas akredityvą.

Patvirtintas akredityvas suteikia Eksportuotojui garantiją dėl apmokėjimo. Susipažinęs su akredityvo sąlygomis, Eksportuotojas išsiunčia prekes, o bankui pateikia dokumentus, patvirtinančius išsiuntimą. Jeigu pateikti dokumentai atitinka akredityvo reikalavimus, bankas sumoka Eksportuotojui, o dokumentai perduodami Importuotojui.

Dokumentinis akredityvas - tai vienas patikimiausių tarptautinės prekybos atsiskaitymo būdų, kuris užtikrina:
eksportuotojui - apmokėjimą. Eksportuotojas gauna banko įsipareigojimą sumokėti už prekes. Jeigu Eksportuotojas pateikia bankui akredityvo sąlygas ir terminus atitinkančius dokumentus, Importuotojas negali atsisakyti apmokėti. Eksportuotojas gali įtakoti apmokėjimo datą - kuo greičiau jis išsiųs prekes, tuo greičiau gaus apmokėjimą;
importuotojui - prekių pristatymą. Importuotojas gali kontroliuoti prekių išsiuntimo terminus ir gauti prekes laiku. Bankas sumokės už prekes tik tada, kai Eksportuotojas pateiks bankui dokumentus, atitinkančius akredityvo sąlygas. Išleidžiant akredityvą su atidėto mokėjimo sąlyga, Importuotojas įgyja galimybę pirma parduoti prekes, o po to atsiskaityti, t.y. gauna kreditavimą.

Dokumentinis inkaso - tai paprastesnė nei akredityvas atsiskaitymo forma. Bankas neprisiima įsipareigojimo apmokėti, bet veikia kaip Eksportuotojo patikėtinis, perduodantis dokumentus Importuotojui mainais už apmokėjimą arba vekselio akceptavimą.
Atsiskaitymo dokumentiniu inkaso atveju Eksportuotojas, išsiuntęs prekes, pateikia savo bankui dokumentus ir instruktuoja banką perduoti dokumentus Importuotojo bankui. Importuotojo bankas, veikdamas pagal gautus nurodymus, įteikia dokumentus Importuotojui, kai šis atlieka apmokėjimą arba akceptuoja vekselį, t.y. įsipareigoja sumokėti Eksportuotojui, suėjus vekselyje nurodytam terminui.

Banko garantija - tai finansinio draudimo (o ne atsiskaitymo) priemonė, kuria bankas garantijos gavėjui įsipareigoja sumokėti tam tikrą sumą, jeigu garantijos užsakovas, kurio prašymu išleidžiama garantija, neįvykdys savo įsipareigojimų.
Priklausomai nuo paskirties garantijos yra įvairių rūšių: pasiūlymo, sutarties vykdymo, avanso grąžinimo, mokėjimo, muitinės ir kitos.

Daugiau informacijos teiraukitės visuose Šiaulių banko filialuose ir klientų aptarnavimo skyriuose.

Prašymas išleisti dokumentinį akredityvą privatiems klientams

Prašymo išleisti dokumentinį akredityvą priedas privatiems klientams

Prašymas pakeisti dokumentinio akredityvo ir / ar dokumentinio akredityvo išleidimo sutarties sąlygas privatiems klientams

Dokumentinio akredityvo išleidimo sutarties dalis Bendrosios sąlygos

Prašymas suteikti garantiją privatiems klientams

Prašymas pakeisti garantijos ir/ar garantijos suteikimo sutarties sąlygas privatiems klientams

Garantijos suteikimo sutarties dalis. Bendrosios sąlygos.