Kaip atsidaryti banko sąskaitą?

Jei Jūs esate Lietuvos Respublikos pilietis, asmens tapatybės nustatymui privalote pateikti vieną iš šių dokumentų:

  • Lietuvos Respublikos pasą;
  • Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelę;

Jei Jūs esate Europos Sąjungos valstybės narės pilietis, asmens tapatybės nustatymui privalote pateikti vieną iš šių dokumentų:

  • Valstybės narės pasą;
  • Valstybės narės asmens tapatybės kortelę;
  • Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos išduotą pažymą, patvirtinančią teisę nuolat arba laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje. Kartu su šia pažyma privalo būti pateiktas valstybės narės piliečio pasas arba valstybės narės asmens tapatybės kortelė;
  • Diplomatinį valstybės narės pasą.

Jei Jūs esate kitos užsienio valstybės- ne Europos Sąjungos valstybės narės- pilietis, asmens tapatybės nustatymui privalote pateikti vieną iš šių dokumentų:

  • Užsienio valstybės pasą;
  • Leidimą laikinai arba nuolatos gyventi Lietuvos Respublikoje. Kartu su šiuo dokumentu privalo būti pateiktas užsienio valstybės pasas;
  • Diplomatinį užsienio valstybės pasą.