Kaip atidaryti banko sąskaitą nepilnamečiams?

Banko sąskaitą galima atidaryti  ir nepilnamečiui. Nepilnamečio iki 14 metų banko sąskaitą tvarko vienas iš tėvų, įtėvių arba globėjas. Nepilnametis asmuo nuo 14 iki 18 metų gali savarankiškai atidaryti ir tvarkyti banko sąskaitą, jeigu bankui pateikiamas tėvo arba įtėvio, arba globėjo raštiškas sutikimas, kuriame nurodyta, kad nepilnametis gali savarankiškai atidaryti, tvarkyti banko sąskaitą ir disponuoti joje esančiomis lėšomis be atskiro tėvų arba įtėvių, arba globėjo leidimo. Sutikimas turi būti patvirtintas banke arba notaro.

Norėdami atidaryti banko sąskaitą  nepilnamečiui, pateikite šiuos dokumentus:
1. Nepilnamečio asmens gimimo liudijimą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jeigu nepilnamečiui jis buvo išduotas).
2. Vieno iš tėvų, įtėvių, arba globėjo asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus.
3. Dokumentus, įrodančius, kad asmuo paskirtas teisėtu nepilnamečio globėju arba įtėviu.
4. Banko patvirtintą vieno iš tėvų, įtėvių arba globėjo patvirtinimą dėl disponavimo banko sąskaitoje esančiomis lėšomis. Jeigu su nepilnamečiu atvyksta tik vienas iš tėvų, įtėvių, reikia pateikti notaro patvirtintą neatvykusiojo sutikimą dėl disponavimo nepilnamečio banko sąskaitoje esančiomis lėšomis.