Pervedimų užsienio valiuta akcija

Pervedimų užsienio valiuta akcija

Pervedimų užsienio valiuta akcija vyksta 2017 m. liepos 03 - gruodžio 31 d.

Šiaulių banke privatiems ir verslo klientams nuo šiol skubūs pervedimai užsienio valiuta kainuoja mažiau – tiek pat kiek paprasti pervedimai, t.y.:

  • skubūs pervedimai į užsienio šalyse registruotus bankus akcijos metu kainuoja kaip paprasti pervedimai, jei pervedama:
    • užsienio valiuta;
    • eurais (išskyrus pervedimus SEPA erdvės šalyse);
  • paprasti pervedimai užsienio valiuta atliekami kaip skubūs pervedimai ir įvykdomi kitą darbo dieną. 

Akcijos sąlygos galioja kredito pervedimams užsienio valiuta Šiaulių banko padaliniuose bei „SB linijoje". 

Kredito pervedimų užsienio valiuta įkainiai

Pervedimai eurais (išskyrus SEPA kredito pervedimus)

ir pervedimai į užsienio šalyse registruotus bankus1

Val. Diena

     pervedimai

banko padalinyje

     pervedimai

       SB linija

paprastas: 

OUR2

22:00 D+2

26 Eur

23 Eur

SHA3

22:00 D+2

14 Eur

11 Eur

BEN4

22:00 D+2

nemokamai

nemokamai

skubus: 

OUR

17:00 D+1

26 Eur

40 Eur

23 Eur

37 Eur

SHA

17:00 D+1

14 Eur

31 Eur

11 Eur

28 Eur

BEN

17:00 D+1

nemokamai

nemokamai

labai skubus (tik JAV doleriais): 

OUR

15:00 D+0

75 Eur

72 Eur

SHA

15:00 D+0

66 Eur

63 Eur

BEN

15:00 D+0

nemokamai

nemokamai

1 Mokėjimo nurodymai į ES ir EEE šalis (Norvegiją, Islandiją ir Lichtenšteiną) šių šalių nacionalinėmis valiutomis vykdomi tik tada, jeigu banko mokesčius moka ir mokėtojas, ir gavėjas (SHA). 
2 OUR - kai mokėtojas moka Šiaulių banko ir užsienio banko mokesčius, o papildomi užsienio banko mokesčiai nurašomi iš mokėtojo sąskaitos.
3 SHA - kai mokėtojas sumoka Šiaulių banko mokesčius, gavėjas sumoka užsienio banko mokesčius.
4 BEN - mokėtojui mokesčiai netaikomi, gavėjas sumoka Šiaulių banko ir kitų bankų mokesčius, išskyrus tuos atvejus, kai pagal užsienio bankų nustatytą tvarką mokestis negali būti nurašomas iš gavėjo sąskaitos. 

Jei turite klausimų, kreipkitės: