AKCIJOS „ATSISKAITYK „MASTERCARD“ IR KELIAUK Į JAPONIJĄ“ TAISYKLĖS KLIENTAMS

1.Atsiskaityk „Mastercard“ ir keliauk į Japoniją“ akcijos (toliau – Akcija) organizatorius yra AB Šiaulių bankas, juridinio asmens kodas 112025254 (toliau – Bankas).

2. Akcijos laikotarpis: nuo 2017-04-17 iki 2017-06-25 (imtinai).

3. Akcijos dalyviai yraBankoklientai – fiziniai asmenys, kurie Akcijos laikotarpiu yra 7 metų amžiaus1 ar vyresni ir kurie Akcijos laikotarpiu atsiskaitė prekybos ar paslaugų teikimo vietose* Banko išduota debeto „Debit Mastercard“ ar kredito „Mastercard Standard“, „Mastercard Standard BIS“, „Mastercard Gold“, „SB lizingas Mastercard“ kortele 5 (penkis) ir daugiau kartų per savaitę (savaičių laikotarpiai nurodyti 5.3 punkte), taip pat kurių atliktų atsiskaitymų suma Savaitės prizo laimėtojo nustatymo dieną (datos nurodytos 5.3 punkte) ar Pagrindinio prizo laimėtojo nustatymo dieną (data nurodyta 5.4 punkte) yra nurašyta iš šių klientų sąskaitos. Akcijoje taip pat dalyvauja klientai, naudojantys papildomas korteles.

* Išgryninimo operacijos, Kortele sumokėti komunaliniai mokesčiai, lėšų pervedimai, atlikti per „SB liniją“, ir per elektroninės prekybos sistemą („Bank link“) atliktos mokėjimo operacijos nelaikomos operacijomis, už kurias gali būti skiriami Akcijos prizai.

4. Akcijos prizai:

4.1.  Savaitės prizai: 10 (dešimt) piniginių prizų po 100 (vieną šimtą) eurų visam akcijos laikotarpiui, t. y. vienai Akcijos savaitei skiriama 100 (vienas šimtas) eurų, kuris atitenka vienam laimėtojui.

4.2.  Pagrindinis prizas: 1 (viena) 7 (septynių) dienų / 6 (šešių) nakvynių kelionė dviem asmenims į Japoniją (skrydis lėktuvu ir apgyvendinimas viešbutyje). Kelionės datą pasirenka Pagrindinio prizo laimėtojas 2017 m. rugsėjo 15 d. - 2017 m. gruodžio 31 d. laikotarpio dienomis.

5. Akcijos prizų laimėtojų nustatymas ir informavimas:

5.1.  Nustatant Akcijos prizų laimėtojus, dalyvauja Banko sudaryta Komisija, kuri laimėtojus atrenka atsitiktinės kompiuterinės atrankos būdu.

5.2.  Visi Akcijos dalyviai, kurie yra įvykdę Akcijos sąlygas, dalyvauja Savaitės prizo bei Pagrindinio prizo 5.1 punkte minimoje atrankoje.

5.3.  Akcijos laimėtojai, kuriems atitenka Savaitės prizai, nustatomi: 

Savaitės prizo laimėtojo nustatymo data

Atsiskaitymo laikotarpis, kai prekybos ir paslaugų teikimo vietose* debeto „Debit Mastercard“ ar kredito „Mastercard Standard“, „Mastercard Standard BIS“, „Mastercard Gold“, „SB lizingas Mastercard“ kortele atsiskaityta 5 (penkis) ir daugiau kartų

2017 m. balandžio 26 d.

nuo 2017 m. balandžio 17 d. iki 2017 m. balandžio 23 d. (imtinai)

2017 m. gegužės 3 d.

nuo 2017 m. balandžio 24 d. iki 2017 m. balandžio 30 d. (imtinai)

2017 m. gegužės 10 d.

nuo 2017 m. gegužės 1 d. iki 2017 m. gegužės 7 d. (imtinai)

2017 m. gegužės 17 d.

nuo 2017 m. gegužės 8 d. iki 2017 m. gegužės 14 d. (imtinai)

2017 m. gegužės 24 d.

nuo 2017 m. gegužės 15 d. iki 2017 m. gegužės 21 d. (imtinai)

2017 m. gegužės 31 d.

nuo 2017 m. gegužės 22 d. iki 2017 m. gegužės 28 d. (imtinai)

2017 m. birželio 7 d.

nuo 2017 m. gegužės 29 d. iki 2017 m. birželio 4 d. (imtinai)

2017 m. birželio 14 d.

nuo 2017 m. birželio 5 d. iki 2017 m. birželio 11 d. (imtinai)

2017 m. birželio 21 d.

nuo 2017 m. birželio 12 d. iki 2017 m. birželio 18 d. (imtinai)

2017 m. birželio 28 d.

nuo 2017 m. birželio 19 d. iki 2017 m. birželio 25 d. (imtinai)

5.4. Pagrindinio prizo laimėtojas nustatomas 2017 m. birželio 28 d.

5.5. Akcijos laimėtojų atrankos momentu kortelės, kuriomis Akcijos dalyviai atsiskaitė nustatytu Akcijos laikotarpiu, turi būti galiojančios ir aktyvios, t. y. šių kortelių naudojimas neturi būti sustabdytas.

5.6. Akcijos dalyvis per visą akcijos laikotarpį gali laimėti tik vieną Savaitės prizą. Pagrindinio prizo laimėtojo atrankoje dalyvauja visi Akcijos dalyviai, įskaitant Savaitės prizų laimėtojus.

5.7. Pagrindinis prizas į pinigus ar kitus prizus nekeičiamas.

5.8. Akcijos Savaitės prizų laimėtojai apie laimėtus Akcijos prizus ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo laimėtojų nustatymo dienos informuojami asmeniškai telefonu Banko sistemoje nurodytais Akcijos dalyvio kontaktiniais numeriais. Informuojant apie laimėjimą, Akcijos dalyviams pranešama, kad prizo laimėtojo duomenys (vardas, pavardė, miestas) bus paskelbti viešai. Tuo atveju, jeigu Akcijos prizų laimėtojai nesutinka, kad minėti jų duomenys būtų skelbiami viešai Banko interneto svetainėje www.sb.lt, arba Akcijos prizų laimėtojai nėra pasiekiami Banko sistemoje nurodytais telefono numeriais per 2 (dvi) darbo dienas nuo laimėtojų nustatymo momento, Bankas turi teisę anuliuoti atrankos rezultatus ir pagal Akcijos taisykles išrinkti kitą laimėtoją, kuriam atiteks Savaitės prizas.

5.9. Akcijos Pagrindinio prizo laimėtojas apie laimėtą Pagrindinį prizą informuojamas atsitiktinės kompiuterinės atrankos metu asmeniškai telefonu Banko sistemoje nurodytais Akcijos dalyvio kontaktiniais numeriais. Informuojant apie laimėjimą, Akcijos dalyviui pranešama, kad prizo laimėtojo duomenys (vardas, pavardė, miestas) bus paskelbti viešai. Tuo atveju, jeigu Akcijos Pagrindinio prizo laimėtojas nesutinka, kad jo duomenys būtų skelbiami viešai Banko interneto svetainėje www.sb.lt, arba jeigu Pagrindinio prizo laimėtojas nėra pasiekiamas Banko sistemoje nurodytais telefono numeriais, Bankas turi teisę anuliuoti atrankos rezultatus ir pagal Akcijos taisykles išrinkti kitą laimėtoją, kuriam atiteks Pagrindinis prizas.

6. Akcijos prizų laimėtojams prizai įteikiami artimiausiame Šiaulių banko padalinyje. Atsiimdamas prizą, Akcijos prizo laimėtojas turi pateikti savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

7. Akcijoje negali dalyvauti Banko ir jo patronuojamųjų įmonių darbuotojai bei jų šeimos nariai (t. y. sutuoktinis (-ė) / sugyventinis (-ė) bei jų vaikai).

8. Tuo atveju, jeigu Akcijos prizai Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nustatyta tvarka yra apmokestinami, LR gyventojų pajamų mokestį, susijusį su laimėtais Akcijos prizais, sumoka ir deklaruoja Bankas.

9. Bankas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Akcijos taisykles, apie pakeitimus iš anksto paskelbęs tuo pačiu būdu, kaip paskelbtos šios taisyklės.

10.Informacija apie Akciją skelbiama www.sb.lt. 

1 Laimėjimo atveju nepilnamečiai asmenys nuo 7 iki 14 m. prizą gali atsiimti tik kartu su teisėtais savo atstovais, kurie pasirašo prizo atsiėmimo dokumentuose. Nepilnamečiai asmenys nuo 14 iki 18 m. patys gali atsiimti prizą ir pasirašyti jo atsiėmimo dokumentuose, jeigu jų teisėti atstovai yra pateikę Bankui raštišką sutikimą, kad nepilnametis asmuo gali savarankiškai valdyti ir tvarkyti banko sąskaitą, kitu atveju šis nepilnametis asmuo prizą gali atsiimti tik dalyvaujant jo teisėtiems atstovams.

PAGRINDINIO PRIZO - KELIONĖS Į JAPONIJĄ – INFORMACIJA

Kelionės laikas: 2017 m. rugsėjo 15 d. – 2017 m. gruodžio 31 d. laikotarpis (tikslią datą pasirenka laimėtojas).
Trukmė: 7 (septynios) dienos/ 6 (šešios) nakvynės.
Asmenų skaičius: 2 (du) asmenys.
Į kelionę įskaičiuota: skrydis lėktuvu (pirmyn ir atgal) ir apgyvendinimas 3* viešbutyje (su pusryčiais).
Preliminari kelionės kaina vienam asmeniui: iki 1 500 Eur.
Papildomai: galimybė už papildomą mokestį, kurį susimoka Pagrindinio prizo laimėtojas, užsisakyti ekskursijų (kalba pasirenkama iš ekskursijos organizatoriaus pateikto sąrašo).