Nebeišduodamos debeto mokėjimo kortelės

„Maestro Business“ mokėjimo kortelės į „Mastercard“ korteles keičiamos taikant Šiaulių banko tipinius paslaugų įkainius, su kuriais susipažinti galite čia  arba atvykę į bet kurį Šiaulių banko klientų aptarnavimo padalinį.

Maestro Business (neišduodamos)

1.

Kortelės išdavimas ir aptarnavimas

1.1.

kortelės galiojimas

3 metai1 

1.2.

pagrindinės ir / ar papildomos kortelės sąskaitos valiuta

Eur / USD

1.3.

pagrindinės ir / ar papildomos kortelės išdavimas

1.3.1.

Rezidentams

neišduodamos

1.3.2.

Nerezidentams

neišduodamos

1.4.

mėnesinis pagrindinės ir / ar papildomos kortelės aptarnavimas

0,36 Eur2,3

1.5.

pagrindinės ir / ar papildomos kortelės atnaujinimas, pasibaigus jos galiojimo laikui

1.5.1.

Rezidentams

neišduodamos4

1.5.2.

Nerezidentams

neišduodamos4

1.6.

kortelės pakeitimas Kliento prašymu, kai kortelės galiojimo laikas nepasibaigęs

5 Eur5,4

1.7.

kortelės paskelbimas negaliojančia

nemokamai

1.8.

pirkinio ar paslaugos apmokėjimas

nemokamai

1.9.

pakeistos kortelės siuntimas registruotu paštu Lietuvoje

3 Eur

1.10.

pakeistos kortelės siuntimas registruotu paštu užsienyje

6 Eur

1.11.

pakeistos kortelės skubus siuntimas registruotu paštu užsienyje

60 Eur

1.12.

skubus pagrindinės ir (ar) papildomos kortelės pagaminimas

-

2.

Grynųjų pinigų įnešimas

2.1.

bendro tinklo bankomatuose (Luminor / Danske / ,,Citadele“ / Šiaulių bankas)

nemokamai

2.2.

UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose

0,50 Eur

3.

Grynųjų pinigų išmokėjimas (išėmimas) ir kitos bankomatų operacijos

3.1.

Grynųjų pinigų išmokėjimas (išėmimas)

3.1.1.

Bendro tinklo bankomatuose (Luminor / Danske / „Citadele“ / Šiaulių bankas)

0,45 % (min. 1 Eur)

3.1.2.

UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose

0,45 % (min. 1 Eur)

3.1.3.

kitų Lietuvos ir užsienio bankų tinkluose

2 % (min. 3 Eur)

3.2.

Kitos bankomatų operacijos6

3.2.1.

kortelės sąskaitos likučio tikrinimas bendro tinklo bankomatuose (Luminor / Danske / „Citadele“ / Šiaulių bankas)

nemokamai

3.2.2.

kortelės sąskaitos likučio tikrinimas kitų Lietuvos ir užsienio bankų bankomatuose

0,60 Eur

3.2.3.

kortelės paskutinių 5 (penkių) operacijų atspausdinimas bendro tinklo bankomatuose (Luminor / Danske / „Citadele“ / Šiaulių bankas)

nemokamai

3.2.4.

kortelės paskutinių 5 (penkių) operacijų atspausdinimas kitų Lietuvos ir užsienio bankų bankomatuose 

0,60 Eur

3.2.5.

kortelės PIN kodo keitimas bendro tinklo bankomatuose (Luminor / Danske / „Citadele“ / Šiaulių bankas)

0,60 Eur

3.2.6.

kortelės PIN kodo keitimas kitų Lietuvos ir užsienio bankų bankomatuose

0,60 Eur

4.

Mėnesinės ataskaitos apie atsiskaitymus kortele pateikimas

4.1.

elektroniniais kanalais

nemokamai

4.2.

Banke

taikomas banko sąskaitos išrašų parengimo ir išdavimo Banko padaliniuose mokestis

4.3.

paštu (Lietuvoje)

1 Eur

4.4.

paštu (užsienyje)

6 Eur

5.

Dokumento apie atliktą operaciją kopijos gavimas7

5.1.

kai atsiskaityta Lietuvoje

10 Eur

5.2.

kai atsiskaityta užsienyje

15 Eur

6.

Paros operacijų limitai

6.1.

grynųjų pinigų išėmimo operacijos

6.1.1.

suma

1000 Eur

6.1.2.

operacijų skaičius (vnt.)

5

6.2.

atsiskaitymo už prekes ir paslaugas operacijos

6.2.1.

suma

4000 Eur

6.2.2.

operacijų skaičius (vnt.)

neribojama

6.3.

paros operacijų limito keitimas Kliento pageidavimu

6 Eur

7.

Kredito limito suteikimo sąlygos ir įkainiai8

Kredito limito rūšys

Be kredito

Su nuolatiniu kreditu

Su atstatomuoju kreditu

7.1.

sutarties sudarymas

-

7.2.

metinės palūkanos už neigiamą sąskaitos lėšų likutį (kai Kredito limitas sąskaitai nėra suteikiamas)9 

12 %

7.3.

laikotarpis, per kurį turi būti padengtas kredito limitas

30 dienų

7.4.

kortelės aktyvavimas, pradelsus leistiną nenutrūkstamo kredito naudojimo laikotarpį

6 Eur

8.

Saugumo programa (taikoma pasirinktai kortelei)10

0,90 Eur

9.

Valiutos konversijos mokestis, kai atsiskaitymo ar  grynųjų pinigų išėmimo kortele operacijos valiuta nesutampa su sąskaitos valiuta

2,5 %

1
Nerezidentams išduodamų kortelių galiojimo laikas - 2 metai.

2
Nerezidentams mėnesinis pagrindinės ir / ar papildomos kortelės aptarnavimo mokestis netaikomas.

3
Klientui neatvykus atsiimti kortelės arba nutraukiant kortelės sutartį prieš terminą, Bankas apskaičiuoja šį mokestį, atsižvelgdamas į faktinį kortelės galiojimo laikotarpį.

4
Maestro Business mokėjimo kortelės atnaujinamos / keičiamos į Debit Mastercard Business mokėjimo korteles.

5
Jeigu kortelę reikia pakeisti ne dėl Kliento kaltės, pakeitimo mokestis netaikomas.

6
Jeigu tokia paslauga teikiama kitų bankų bankomatuose.

7
Pretenzijų nagrinėjimo atveju, mokestis yra taikomas jei kliento pareikštos pretenzijos nepasitvirtina.

8
Jeigu kortelės sąskaitoje susidaro įsiskolinimas, tokiu atveju pripažįstama, kad Bankas Klientui suteikė atitinkamos sumos kredito limitą.

9
Klientui nevykdant Sutartyje nurodytų sąlygų skaičiuojamos dvigubos palūkanos

10
Mokestis už kortelei taikomą saugumo programą nurašomas vieną kartą per mėnesį (kiekvieno mėnesio pirmą kalendorinę dieną) iš Kortelės sąskaitos. Saugumo programos komisinis mokestis mokamas už einamąjį kalendorinį mėnesį.