Nebeišduodamos debeto mokėjimo kortelės

„Maestro Business“ mokėjimo kortelės į „Mastercard“ korteles keičiamos taikant Šiaulių banko tipinius paslaugų įkainius, su kuriais susipažinti galite čia  arba atvykę į bet kurį Šiaulių banko klientų aptarnavimo padalinį.

Maestro Business (neišduodamos)
1.
Kortelės išdavimas ir aptarnavimas
1.1.
kortelės galiojimas
3 metai
1.2.
pagrindinės ir / ar papildomos kortelės sąskaitos valiuta
EUR
1.3.
pagrindinės ir / ar papildomos kortelės išdavimas
neišduodamos
1.4.
mėnesinis pagrindinės ir / ar papildomos kortelės aptarnavimas
0,36 EUR1,2
1.5.
pagrindinės ir / ar papildomos kortelės atnaujinimas, pasibaigus jos galiojimo laikui
neišduodamos3
1.6.
kortelės pakeitimas Kliento prašymu, kai kortelės galiojimo laikas nepasibaigęs
5,00 EUR4
1.7.
kortelės paskelbimas negaliojančia
nemokamai
1.8.
pirkinio ar paslaugos apmokėjimas
nemokamai
1.9.
pakeistos kortelės siuntimas registruotu paštu Lietuvoje
3,00 EUR
1.10.
pakeistos kortelės siuntimas registruotu paštu užsienyje
6,00 EUR
1.11.
pakeistos kortelės skubus siuntimas registruotu paštu užsienyje
60,00 EUR
1.12.
skubus pagrindinės ir (ar) papildomos kortelės pagaminimas
-
2.
Grynųjų pinigų įmokėjimas
2.1.
Šiaulių banko bankomatuose
nemokamai
2.2.
UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose
0,50 EUR
3.
Grynųjų pinigų išmokėjimas ir kitos bankomatų operacijos
3.1.
Grynųjų pinigų išmokėjimas
3.1.1.
Šiaulių banko bankomatuose
0,45 % (min. 1,00 EUR)
3.1.2.
UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose
0,45 % (min. 1,00 EUR)
3.1.3.
kitų Lietuvos ir užsienio bankų tinkluose
2 % (min. 3,00 EUR)
3.2.
Kitos bankomatų operacijos5
3.2.1.
kortelės sąskaitos likučio tikrinimas Šiaulių banko bankomatuose
nemokamai
3.2.2.
kortelės sąskaitos likučio tikrinimas kitų Lietuvos ir užsienio bankų bankomatuose
0,60 EUR
3.2.3.
kortelės paskutinių 5 (penkių) operacijų atspausdinimas Šiaulių banko bankomatuose
nemokamai
3.2.4.
kortelės paskutinių 5 (penkių) operacijų atspausdinimas kitų Lietuvos ir užsienio bankų bankomatuose 
0,60 EUR
3.2.5.
kortelės PIN kodo keitimas Šiaulių banko bankomatuose
0,60 EUR
3.2.6.
kortelės PIN kodo keitimas kitų Lietuvos ir užsienio bankų bankomatuose
0,60 EUR
4.
Mėnesinės ataskaitos apie atsiskaitymus kortele pateikimas
4.1.
paštu (Lietuvoje)
2,00 EUR
4.2.
paštu (užsienyje)
6,00 EUR
5.
Dokumento apie atliktą operaciją kopijos gavimas6
5.1.
kai atsiskaityta Lietuvoje
10,00 EUR
5.2.
kai atsiskaityta užsienyje
15,00 EUR
6.
Paros operacijų limitai
6.1.
grynųjų pinigų išėmimo operacijos
6.1.1.
suma
1 000,00 EUR
6.1.2.
operacijų skaičius (vnt.)
5
6.2.
atsiskaitymo už prekes ir paslaugas operacijos
6.2.1.
suma
4 000,00 EUR
6.2.2.
operacijų skaičius (vnt.)
neribojama
6.3.
paros operacijų limito keitimas Kliento pageidavimu
6,00 EUR
7.
Kredito limito suteikimo sąlygos ir įkainiai7

Kredito limito rūšys

Be kredito

Su nuolatiniu kreditu

Su atstatomuoju kreditu

7.1.
sutarties sudarymas
-
7.2.
metinės palūkanos už neigiamą sąskaitos lėšų likutį (kai Kredito limitas sąskaitai nėra suteikiamas)8 
12 %
7.3.
laikotarpis, per kurį turi būti padengtas kredito limitas
30 dienų

7.4.
kortelės aktyvavimas, pradelsus leistiną nenutrūkstamo kredito naudojimo laikotarpį
6,00 EUR
8.
Saugumo programa (taikoma pasirinktai kortelei)9
0,90 EUR
9.
Valiutos konversijos mokestis, kai atsiskaitymo ar  grynųjų pinigų išėmimo kortele operacijos valiuta nesutampa su sąskaitos valiuta
2,5 %
1
Nerezidentams mėnesinis pagrindinės ir / ar papildomos kortelės aptarnavimo mokestis netaikomas.

2
Klientui neatvykus atsiimti kortelės arba nutraukiant kortelės sutartį prieš terminą, Bankas mokestį nurašo už einamąjį mėnesį.

3
Maestro kortelės atnaujinamos/keičiamos į Debit Mastercard korteles.

4
Jeigu kortelę reikia pakeisti ne dėl Kliento kaltės, pakeitimo mokestis netaikomas.

5
Jeigu tokia paslauga teikiama kitų bankų bankomatuose.

6
Pretenzijų nagrinėjimo atveju, mokestis yra taikomas jei kliento pareikštos pretenzijos nepasitvirtina.

7
Jeigu kortelės sąskaitoje susidaro įsiskolinimas, tokiu atveju pripažįstama, kad Bankas Klientui suteikė atitinkamos sumos kredito limitą.

8
Klientui nevykdant Sutartyje nurodytų sąlygų skaičiuojamos dvigubos palūkanos

9
Mokestis už kortelei taikomą saugumo programą nurašomas vieną kartą per mėnesį (kiekvieno mėnesio pirmą kalendorinę dieną) iš Kortelės sąskaitos. Saugumo programos komisinis mokestis mokamas už einamąjį kalendorinį mėnesį.