NEREIKALINGAS

 PERVEDIMAI EURAIS LIETUVOJE

Val.

Diena

Įkainis

1. į savo sąskaitą AB Šiaulių banke

 

D+0

0,43 EUR

2. į kito kliento sąskaitą AB Šiaulių banke

 

D+0

0,58 EUR

3. į kitus Lietuvoje registruotus bankus:

3.1. paprastas

16:30

D+0

1,70 EUR

3.1.1. paprastas, kai klientas neturi sąskaitos Šiaulių banke

16:30

D+0

2,90 EUR

3.2. pervedimo atšaukimas (jei lėšos nenurašytos iš Šiaulių banko korespondentinės sąskaitos)

 

 

 

2,90 EUR

3.3. pervedimo atšaukimas (jei lėšos įskaitytos į gavėjo sąskaitą)*

5,79 EUR

PERVEDIMAI EURAIS Į KITAS ŠALIS

Val.

Diena

Įkainis

1. į ES ir EEE šalyse registruotus bankus (SHA):

1.1. paprastas

17:00

D+1

1,70 EUR

1.2. labai skubus

15:00

D+0

50 EUR

2. į kitose šalyse (išskyrus ES ir EEE šalis) registruotus bankus:

2.1 paprastas

OUR

22:00

D+2

20,27 EUR

SHA

14,48 EUR

BEN

nemokamai

2.2. skubus

OUR

17:00

D+1

34,75 EUR

SHA

26,07 EUR

BEN

nemokamai

2.3. labai skubus

OUR

15:00

D+0

66,61 EUR

SHA

57,92 EUR

BEN

nemokamai

3. Kitos paslaugos susijusios su 1 ir 2 punktuose nurodytais pervedimais:

3.1. mokėjimo nurodymo duomenų tikslinimas/atšaukimas, kai lėšos ir/ar pranešimas apie pervedimą gavėjo bankui neišsiųstos iš AB Šiaulių banko  5,79 EUR
3.2. mokėjimo nurodymo duomenų tikslinimas/atšaukimas, kai lėšos ir/ar pranešimas apie pervedimą gavėjo bankui išsiųstos iš AB Šiaulių banko* 43,44 EUR ir užsienio bankų mokesčiai
3.3. mokėjimo nurodymo įvykdymo tyrimas kliento prašymu ir informacijos pateikimas
25 EUR
3.4. išsiųsto mokėjimo nurodymo patvirtinančio dokumento (SWIFT kopija) išdavimas  5,79 EUR

ADMINISTRAVIMAS

Val.

Diena

Įkainis

1. į kliento sąskaitą pervestų lėšų administravimas, kai:

1.1. mokėtojo sąskaita yra AB Šiaulių banke

 

 

nemokamai

1.2. mokėtojo sąskaita yra kitame Lietuvos arba ES ir EEE šalies registruotame banke  (lėšos į Vaiko, Kaupiamojo arba Taupomojo indėlio sąskaitą pervedamos nemokamai)

17:00

D+0

0,41 EUR

1.3. mokėtojo sąskaita yra kitos šalies (išskyrus ES ir EEE šalis) registruotame banke

17:00

D+0

 

1.3.1. suma ne didesnė kaip 290 EUR

1,45 EUR

1.3.2. suma didesnė kaip 290 EUR

0,1 % (min. 5,79 EUR, maks. 14,48 EUR)

2. Kitos paslaugos susijusios su administravimu:

2.1. lėšų, gautų iš užsienio bankų, grąžinimas lėšų siuntėjui

15,00 EUR

2.2. lėšų gavimą patvirtinančio dokumento (SWIFT kopija) išdavimas

5,79 EUR

D ― Banko darbo dienų skaičius, per kurį mokėjimo nurodymas bus įvykdytas. Pvz. D + 0 – mokėjimo nurodymas bus įvykdytas tą pačią Banko darbo dieną, jei jis buvo pateiktas iki “Val.” grafoje nurodyto laiko.

Val. ― valanda, iki kurios pateiktas mokėjimo nurodymas bus laikomas gautu tą Banko darbo dieną.

OUR ― mokėtojas sumoka Šiaulių banko ir užsienio bankų mokesčius. Papildomi užsienio bankų mokesčiai nurašomi iš mokėtojo sąskaitos. Vykdant mokėjimą JAV doleriais, papildomi užsienio bankų mokesčiai gali būti išskaičiuoti iš siunčiamos sumos.

SHA ― mokėtojas sumoka Šiaulių banko mokesčius, gavėjas sumoka užsienio bankų mokesčius.

BEN ― gavėjas sumoka Šiaulių banko ir užsienio bankų mokesčius (mokesčiai išskaičiuojami iš pervedamos sumos, taikant mokesčius kaip už OUR pervedimus).

* Jeigu lėšos nurašytos iš Šiaulių banko korespondentinės sąskaitos ir/arba gavėjo bankui išsiųstas pranešimas, Mokėjimo nurodymas atšaukiamas tik tada, jeigu lėšų gavėjas sutinka.

KITI MOKĖJIMAI EURAIS

 

1. periodinis mokėjimas:

1.1. į savo sąskaitą Šiaulių banke

nemokamai

1.2. į kito kliento sąskaitą Šiaulių banke

0,20 EUR už kiekvieną mokėjimo pavedimą

1.3. į kitus Lietuvoje registruotus bankus

0,38 EUR už kiekvieną mokėjimo pavedimą

2. mokėjimai tiesioginiu debetu

nemokamai

3. Kitos paslaugos susijusios su pervedimais:

3.1. neišaiškintų lėšų grąžinimas mokėtojo bankui

nemokamai

3.2. debeto mokėjimo nurodymo priėmimas išsiųsti į mokėtojo banką
(paslauga neteikiama nuo 2016 01 01)

0,72 EUR

3.3. mokėjimo nurodymo parengimas

nemokamai

3.4. atsiskaitomųjų čekių siuntimas į kitus Lietuvoje registruotus bankus

0,72 EUR už kiekvieną