Būkite budrūs: plinta sukčių laiškai, neva pasirašyti Šiaulių banko. Juose prašoma paspausti nurodą ir apsaugoti savo paskyrą. Šiaulių bankas tokių laiškų nesiunčia. Jokiu būdu nespauskite laiškuose pateiktos nuorodos.

Kreditai, faktoringas ir lizingas verslo klientams

Verslo kreditai

  • Tikslų mokesčio dydį Bankas nustato individualiai kiekvienam Klientui įvertinęs kreditavimo dokumentus ir/ar konkretų Kliento prašymą
1.
Kreditavimo dokumentų analizės ir pažymos parengimo mokestis
(sudarius sutartį įskaičiuojamas į administravimo mokestį)
nuo 0,35 % (min. 150,00 EUR)
2.
Administravimo mokestis už sutarties sudarymą, pratęsimą ar sumos padidinimą
(vienkartinis, skaičiuojamas nuo sutartyje nurodytos kredito sumos) 
nuo 0,7 % (min. 150,00 EUR)
3.
Įsipareigojimo mokestis
(skaičiuojamas nuo nepanaudotos kredito sumos)
nuo 0,5 % metinių palūkanų
4.
kitų sutarties sąlygų pakeitimo mokestis
nuo 0,5 % (min. 150,00 EUR)
5.
kitų Kliento prašymų nagrinėjimo ir dokumentų parengimo mokestis
nuo 0,5 % (min. 150,00 EUR)
6.
išankstinio grąžinimo mokestis:
6.1.
kreditams
2,0 % (min. 150,00 EUR)
6.2.
kredito linijoms ir Banko sąskaitos kreditams
netaikoma

Faktoringas

  • Tikslų mokesčio dydį Bankas nustato individualiai kiekvienam Klientui įvertinęs kreditavimo dokumentus ir/ar konkretų Kliento prašymą
1.
kreditavimo dokumentų analizės ir pažymos parengimo mokestis
(sudarius sutartį, įskaičiuojamas į administravimo mokestį)
nuo 0,35 % (min. 150,00 EUR) + PVM
2.
administravimo mokestis už sutarties sudarymą, pratęsimą ar sumos padidinimą
(vienkartinis, skaičiuojamas nuo sutartyje nurodytos faktoringo limito sumos)
nuo 0,7 % (min. 150,00 EUR) + PVM
3.
sąskaitos faktūros priėmimo mokestis:
nuo 0,4 % nuo sąskaitos faktūros sumos (min. 3,00 EUR) + PVM
4.
kitų sutarties sąlygų pakeitimo mokestis
min. 100,00 EUR + PVM 
5.
pirkėjų rizikos vertinimas, kurių buveinė registruota Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje
35,00 EUR + PVM
6.
pirkėjų rizikos vertinimas, kurių buveinė registruota už  Lietuvos, Latvijos, Estijos ribų
60,00 EUR + PVM
7.
už kiekvieną pranešimą draudimo bendrovei apie pirkėjo vėlavimą
min. 150,00 EUR + PVM

Lizingas

  • Tikslų mokesčio dydį Bankas nustato individualiai kiekvienam Klientui įvertinęs kreditavimo dokumentus ir/ar konkretų Kliento prašymą
1.
Administravimo mokestis už lizingo sutarties sudarymą
(vienkartinis, skaičiuojamas nuo sutartyje nurodytos turto kainos):
1.1.
jei lizingo objektas yra lengvasis automobilis, ir:
1.1.1.
turto kaina iki 30 000,00 EUR
nuo  0,7 % (min. 115,00 EUR)
1.1.2.
turto kaina nuo 30 000,00 EUR iki 60 000,00 EUR
nuo 0,5 %
1.1.3.
turto kaina nuo 60 000,00 EUR
nuo 0,3 %
1.2.
jei lizingo objektas yra kitas turtas
nuo 0,7 % (min. 150,00 EUR)
2.
Administravimo mokestis už veiklos nuomos sutarties sudarymą
(vienkartinis, skaičiuojamas nuo sutartyje nurodytos turto kainos)
nuo 1,5 % (min. 150,00 EUR)
3.
Sutarties sąlygų pakeitimo mokestis 
nuo 0,5 % (min. 150,00 EUR)
4.
Kitų Kliento prašymų nagrinėjimo ir dokumentų parengimo mokestis
nuo 0,5 % (min. 150,00 EUR)
5.
Išankstinio išpirkimo mokestis
1,0 %