Kitos paslaugos

Šiaulių banko platinamų monetų maloniai kviečiame įsigyti iki 2018 m. gegužės 31 d. artimiausiame klientų aptarnavimo padalinyje. Nuo š. m. gegužės 25 d. naujų Lietuvos banko išleidžiamų proginių, kolekcinių  monetų ir jų rinkinių užsakymai Šiaulių banke nepriimami. 

1.

Pažymų ir kitų patvirtinimų parengimas:

1.1.

pažymų gyventojų turtui ir pajamoms deklaruoti parengimas

nemokamai

1.2.

pažymų apie atidarytas sąskaitas ir jų likučius parengimas (taip pat pažymų paveldėtojams parengimas)

preparation of certificates about opened accounts and their balances ( as well as preparation of certificates to inheritors )

4,50 Eur

1.3.

kiti raštai (pažymos, įgaliojimai ir kt.)1:

1.3.1.

lietuvių kalba

15 Eur

1.3.2.

anglų ir rusų kalbomis

20 Eur

1.4.

pažymų Kliento auditoriams parengimas (lietuvių ir anglų kalba)

29 Eur

2.

Kopijavimas

0,30 Eur už puslapį (PVM įskaičiuotas)

3.

Banko dokumentų siuntimas faksu:

3.1.

Lietuvoje

1,50 Eur už lapą

3.2.

į kitas šalis

5,80 Eur už lapą

4.

Korespondencijos siuntimas Klientui

4.1.

paštu Lietuvoje:

4.1.1.

už paprastą laišką

1,50 Eur

4.1.2.

už registruotą laišką

2,90 Eur

4.1.3.

už dokumentų siuntimą kurjeriniu paštu

for document dispatch via the courier mail

10 Eur

4.2.

paštu į užsienį:

4.2.1.

už registruotą laišką

5,80 Eur

4.2.2.

už dokumentų siuntimą kurjeriniu paštu

55 Eur

5.

Informacija bankų korespondentų auditoriams

35 Eur

6.

Kolekcinės ir proginės monetos arba vieno monetų rinkinio įsigijimas2:
(nuo 2017-05-25 užsakymai dėl naujų monetų ar monetų rinkinių banke nepriimami)

6.1.

litų ir centų monetos, išleistos iki 2014- 12- 31:

6.1.1.

apyvartinių monetų numizmatinis rinkinys

3 Eur (PVM įskaičiuotas)

6.1.2.

kolekcinės (proginės) monetos (10 Lt – 50 Lt nominalas)

6,00 Eur (PVM įskaičiuotas)

6.1.3.

kolekcinės (proginės) monetos (100 Lt nominalas)

15,00 Eur (PVM įskaičiuotas)

6.2.

eurų monetos ir rinkiniai

15 % (min. 3 Eur, max. 15 Eur)  nuo Lietuvos banko nustatytos kainos (PVM įskaičiuotas)

7.

Mokamųjų ir kitų dokumentų kopijų išdavimas

1,50 Eur už kiekvieną kopijos lapą

8.

Senesnių, nei vieneri metai, mokomųjų ir kitų dokumentų paieška archyve

5 Eur (PVM įskaičiuotas)

9.

Mokėjimo dokumento (vienos operacijos įvykdytos per SB liniją) patvirtinimas Banke

0,30 Eur

10.

Pakartotinis mokėjimo dokumentų parengimas ir patvirtinimas Banke

1,50 Eur už dokumentą 

1
Pažymos ir kiti patvirtinimai rengiami Klientui sumokėjus nustatytą komisinį atlyginimą ir pasiimant pažymą Banko padalinyje. Jei Klientas pageidauja dokumentus gauti paštu, papildomai taikomi korespondencijos siuntimo Klientui įkainiai. Dėl sudėtingų, imlių laikui ir didesnės apimties pažymų rengimo gali būti taikomi didesni įkainiai, apie kuriuos Bankas informuoja Klientą prieš pažymos rengimą.

2
Numizmatinių vertybių Bankas iš Klientų nesuperka bei jų vertės nevertina