Dokumentiniai atsiskaitymai ir garantijos

1. DOKUMENTŲ INKASO

 

1.1. EKSPORTO INKASO

 

1.1.1. Dokumentų inkasavimas

0,15 % (min. 30,00 EUR, maks. 200 EUR)

1.1.2. Inkaso sąlygų pakeitimas

20,00 EUR

1.1.3. Užklausimas-tyrimas (kliento prašymu)

15,00 EUR

1.1.4. Dokumentų siuntimas

Pagal klientų korespondencijos siuntimo įkainius

1.2. IMPORTO INKASO

 

1.2.1. Pranešimas apie inkaso gavimą

25,00 EUR

1.2.2. Pranešimas apie inkaso sąlygų pakeitimo gavimą

20,00 EUR

1.2.3. Dokumentų apmokėjimas

0,15 % (min. 30,00 EUR, maks. 200,00 EUR)

1.2.4. Dokumentų saugojimas (jeigu nemokama ar neakceptuojama per 15 dienų nuo pranešimo apie inkaso gavimą išsiuntimo klientui datos)

25,00 EUR (už mėnesį ar jo dalį)

1.2.5. Dokumentų saugojimas (jeigu nemokama per 15 dienų po mokėjimo datos)

25,00 EUR (už mėnesį ar jo dalį)

1.2.6. Akceptuotų vekselių saugojimas iki apmokėjimo dienos

30,00 EUR

1.2.7. Užklausimas-tyrimas (kliento prašymu)

15,00 EUR

1.2.8. Neapmokėtų dokumentų grąžinimas (moka inkaso pareiškėjas) arba perdavimas be apmokėjimo

0,15 % (min. 30,00 EUR, maks. 200,00 EUR)

1.2.9. Protestavimas

70,00 EUR ir notaro mokesčiai

1.2.10. Teisių į krovinį perdavimas  (moka inkaso pareiškėjas)

30,00 EUR

1.2.11. Dokumentų siuntimas

Pagal klientų korespondencijos siuntimo įkainius

2. DOKUMENTINIAI AKREDITYVAI

 

2.1. Eksporto akredityvai:

2.1.1. akredityvo pranešimas

30,00 EUR

2.1.2. pranešimas apie sąlygų pakeitimą

25,00EUR

2.1.3. akredityvo tvirtinimas

pagal susitarimą (min. 100,00 EUR)

2.1.4. dokumentų tikrinimas / priėmimas (už kiekvieną komplektą)

0,15 % (min. 75,00 EUR)

2.1.5. dokumentų apmokėjimas (vykdant akredityvą Šiaulių banke)

0,05 % (min. 45,00 EUR)

2.1.6. pranešimas apie lėšų perleidimą pagal akredityvą

45,00 EUR

2.1.7. akredityvo pervedimas

0,2 % (min. 90,00 EUR)

2.1.8. atidėto mokėjimo priežiūra

30,00 EUR

2.1.9. gautų lėšų pervedimas kitam gavėjui

15,00 EUR

2.1.10. išankstinis akredityvo dokumentų apmokėjimas

45,00 EUR ir palūkanos pagal susitarimą

2.1.11. išankstinis dokumentų tikrinimas (už kiekvieną komplektą)

30,00 EUR

2.1.12. užklausimas-tyrimas (kliento prašymu)

15,00 EUR

2.1.13. dokumentų siuntimas

Pagal klientų korespondencijos siuntimo įkainius

2.2. Importo akredityvai: 

2.2.1. akredityvo išleidimas1

90,00 EUR

2.2.2. akredityvo / dokumentinio akredityvo išleidimo sutarties sąlygų pakeitimas

25,00 EUR

2.2.3. dokumentų tikrinimas (už kiekvieną dokumentų komplektą)

0,15 % (min. 75,00 EUR)

2.2.4. dokumentų apmokėjimas

0,05 % (min. 30,00 EUR, maks. 60,00 EUR)

2.2.5. akredityvo atšaukimas arba nepanaudojimas

25,00 EUR

2.2.6. užklausimas-tyrimas (kliento prašymu)

15,00 EUR

2.2.7. dokumentų neatitikimo mokestis (moka akredityvo gavėjas)

100,00 EUR

2.2.8. atidėto mokėjimo priežiūra

30,00 EUR

2.2.9. dokumentų siuntimas

Pagal klientų korespondencijos siuntimo įkainius

3. BANKO GARANTIJOS

 

3.1. Garantijos suteikimas, pratęsimas, sumos didinimas2:

 

3.1.1. pasiūlymo garantijos:

 

3.1.1.1. pasiūlymo garantijos suma iki 300 EUR

28,96 EUR

3.1.1.2. pasiūlymo garantijos suma 300 EUR ir daugiau

0,5 % metinių palūkanų (min. 43,44 EUR)

3.1.2. garantijos:

 

3.1.2.1. garantijos suma iki 3 000 EUR

0,5 % metinių palūkanų (min. 57,92 EUR)

3.1.2.2. garantijos suma 3 000 EUR ir daugiau

0,5 % metinių palūkanų (min. 72,41 EUR)

3.1.3. vienkartinio garantijos dokumento muitinės procedūroms

0,5 % nuo sumos (min. 11,58 EUR, maks. 57,92 EUR)

3.2. suteiktos garantijos sąlygų tikslinimas

28,96 EUR

3.3. mokėjimas pagal išduotą garantiją

0,1 % nuo sumos (min. 86,89 EUR maks. 289,62 EUR)

3.4. pranešimas apie gautą garantiją ar jos pakeitimą

28,96 EUR

3.5. reikalavimo mokėti pagal garantiją išsiuntimas

57,92 EUR

3.6. prašymo suteikti garantiją anuliavimas

28,96 EUR

3.7. paklausimas kliento prašymu

14,48 EUR

1 Jeigu akredityvas išleidžiamas nedeponuojant kliento lėšų, papildomai imamas mokestis už Banko įsipareigojimą. Už deponuotas akredityvo išleidimui lėšas palūkanos nėra mokamos.

2 Jeigu garantija suteikiama nedeponuojant kliento lėšų, papildomai imamas mokestis už Banko įsipareigojimą. Už deponuotas garantijos suteikimui lėšas palūkanos nemokamos.