Vidaus ir SEPA kredito pervedimai eurais bei gautų lėšų administravimas

Val. Diena

Banko padalinys

SB linija

1.

Kredito pervedimas iš kliento sąskaitos Šiaulių banko viduje:

1.1.

į savo sąskaitą Šiaulių banke

D+0

1 Eur

nemokamai

1.2.

į kito Kliento sąskaitą Šiaulių banke

D+0

1 Eur

0,23 Eur

2.

SEPA kredito pervedimas į Lietuvoje ir kitose Europos ekonominės erdvės (EEE) šalyse bei Šveicarijoje, Monake, San Marine registruotus bankus1

16:00 D+0

1,70 Eur

0,41 Eur

3.

Kiti SEPA kredito pervedimai Lietuvoje:

3.1.

kai Klientas neturi sąskaitos Šiaulių banke

16:00 D+0

0,2 % nuo sumos (min. 5 Eur)2

-

3.2.

periodinis SEPA mokėjimas:

3.2.1.

į savo sąskaitą Šiaulių banke

nemokamai

nemokamai

3.2.2.

į kito Kliento sąskaitą Šiaulių banke

0,23 Eur už pervedimą

0,23 Eur už pervedimą

3.2.3.

į kitus Lietuvoje registruotus bankus

0,41 Eur už pervedimą

0,41 Eur už pervedimą

3.3.

„e. sąskaitos“ apmokėjimas:

3.3.1.

vienkartinis kredito pervedimas Šiaulių banke

D+0

1 Eur

0,23 Eur

3.3.2.

vienkartinis kredito pervedimas į kitus Lietuvoje registruotus bankus

16:00 D+0

1,70 Eur 

0,41 Eur

3.3.3.

automatinis kredito pervedimas Šiaulių banke / į kitus Lietuvoje registruotus bankus

nemokamai

nemokamai

3.4.

įmokų priėmimas:

3.4.1.

kredito pervedimas iš kliento sąskaitos į paslaugų teikėjo sąskaitą Šiaulių banke

D+0

1,00 Eur

0,23 Eur

3.4.2.

kredito pervedimas iš kliento sąskaitos į paslaugų teikėjo  sąskaitą kitame Lietuvoje registruotame banke

16:00 D+0

1,70 Eur

0,41 Eur

3.5.

lėšų pervedimas vykdant mokėjimo nurodymą per PLAIS be kliento sutikimo3:

3.5.1.

kredito pervedimas iš kliento sąskaitos į gavėjo sąskaitą Šiaulių banke

D+0

-

0,23 Eur

3.5.2.

kredito pervedimas iš kliento sąskaitos į gavėjo sąskaitą kitame Lietuvoje registruotame banke

16:00 D+0

-

0,41 Eur

4.

Labai skubūs pervedimai eurais į Europos ekonominės erdvės (EEE) šalyse ir Šveicarijoje, Monake, San Marine registruotus bankus4

16:00 D+0

35 Eur

30 Eur

5.

Į Kliento sąskaitą pervestų lėšų administravimas (kai mokėtojo sąskaita yra Šiaulių banke / kai mokėtojo sąskaita yra kitame Lietuvos arba Europos ekonominės erdvės (EEE) šalių banke, taip pat Šveicarijoje, Monake bei San Marine registruotame banke)

18:00 D+0

nemokamai

nemokamai

6.

Papildomos paslaugos, susijusios su kredito pervedimais:

6.1.

kitos paslaugos, susijusios su 1 – 2 punktuose nurodytais kredito pervedimais:

6.1.1.

pervedimo atšaukimas (jei lėšos nenurašytos iš Šiaulių banko korespondentinės sąskaitos)

3,00 Eur

3,00 Eur

6.1.2.

pervedimo atšaukimas (jei lėšos įskaitytos į gavėjo sąskaitą)5

6,00 Eur

6,00 Eur

6.2.

kitos paslaugos, susijusios su 4 punkte nurodytais kredito pervedimais:

6.2.1.

mokėjimo nurodymo duomenų tikslinimas / atšaukimas, kai lėšos ir/ar pranešimas apie pervedimą gavėjo bankui neišsiųstas iš Šiaulių banko

6,00 Eur

6,00 Eur

6.2.2.

mokėjimo nurodymo duomenų tikslinimas / atšaukimas, kai lėšos ir/ar pranešimas apie pervedimą gavėjo bankui išsiųstas iš Šiaulių banko5

45,00 Eur ir užsienio bankų mokesčiai

45,00 Eur ir užsienio bankų mokesčiai

6.2.3.

mokėjimo nurodymo įvykdymo tyrimas ir informacijos pateikimas

25 Eur ir užsienio bankų mokesčiai

25 Eur ir užsienio bankų mokesčiai

6.2.4.

išsiųsto mokėjimo nurodymo patvirtinančio dokumento (SWIFT kopija) išdavimas 

6,00 Eur

6,00 Eur

6.3.

kitos paslaugos, susijusios su 5 punkte nurodytu lėšų administravimu:

6.3.1.

lėšų, gautų iš užsienio bankų, grąžinimas lėšų siuntėjui (mokėtojui)

15,00 Eur 

15,00 Eur 

6.3.2.

lėšų gavimą patvirtinančio dokumento (SWIFT kopija) išdavimas 

6,00 Eur

6,00 Eur

6.3.3.

neišaiškintų lėšų grąžinimas mokėtojo bankui

nemokamai

nemokamai

7.

Darbo užmokesčio pervedimas:

7.1.

darbo užmokesčio pervedimo pateikimas

-

-

7.2.

darbo užmokesčio pervedimo vykdymas Banko viduje

-

-

7.3.

darbo užmokesčio pervedimo vykdymas į Lietuvos ir kitus Europos ekonominės erdvės (EEE) šalių bankus, taip pat į Šveicarijoje, Monake bei San Marine registruotus bankus1

16:00 D+0

-

-

1
SEPA kredito pervedimai nevykdomi šeštadieniais, sekmadieniais, Velykų Didįjį penktadienį ir teisės aktuose nustatytomis švenčių dienomis.

2
Vienam mokėjimui įvykdyti Klientas gali pateikti ne daugiau kaip 50 vnt. monetų (įeina Euro monetos ir Euro centai). Jei vienam mokėjimui įvykdyti Klientas pateikia 51 vnt. ir didesnį kiekį monetų (įeina Euro monetos ir Euro centai), Bankas turi teisę tokio mokėjimo nevykdyti arba šalių susitarimu mokėtojui taikyti sutartinį įkainį.

3
Papildomai klientui taikomas Piniginių lėšų apribojimų informacinės sistemos (PLAIS) palaikymo mokestis, mokamas VĮ „Registrų centras“ naudai, kurio dydį ir administravimo tvarką nustato LR Teisingumo ministerija.

4
Labai skubūs pervedimai Eurais išsiunčiami gavėjo bankui nedelsiant, tačiau faktinis lėšų įskaitymo į gavėjo sąskaitą laikas priklauso nuo gavėjo banko ir kai kuriais atvejais gali užtrukti.

5
Jeigu lėšos nurašytos iš Šiaulių banko korespondentinės sąskaitos ir / ar gavėjo bankui išsiųstas pranešimas, Mokėjimo nurodymas atšaukiamas tik tada, jeigu lėšų gavėjas sutinka. Mokestis taikomas lėšų siuntėjui (mokėtojui) nepriklausomai nuo to, ar lėšos buvo grąžintos lėšų siuntėjui (mokėtojui).