Vidaus ir kredito pervedimai SEPA eurais, bei gautų mokėjimų eurais įskaitymas

Val. Diena Banko padalinys Banko internetinė bankininkystė / Banko mobilioji programėlė 
1.
Kredito pervedimas iš kliento sąskaitos Banko viduje:
1.1.
į savo sąskaitą Banke
D+0 2,00 EUR nemokamai
1.2.
į kito Kliento sąskaitą Banke
D+0 2,00 EUR 0,23 EUR
2.
Kredito pervedimas SEPA1 į kitus MPT
16:00 D+0 2,00 EUR 0,41 EUR
3.
Kiti kredito pervedimai SEPA Lietuvoje:
3.1.
kai Klientas neturi sąskaitos Banke
16:00 D+0 0,2 % nuo sumos (min. 5,00 EUR)2 -
3.2.
periodinis kredito pervedimas:
3.2.1.
į savo sąskaitą Banke
nemokamai nemokamai
3.2.2.
į kito Kliento sąskaitą Banke
0,23 EUR už pervedimą 0,23 EUR už pervedimą
3.2.3.
į gavėjo sąskaitą esančią kitame MPT Lietuvoje
16:00 D+0 0,41 EUR už pervedimą 0,41 EUR už pervedimą
3.3.
„E. sąskaita“:
3.3.1.
vienkartinis kredito pervedimas į gavėjo sąskaitą Banke
D+0 2,00 EUR 0,23 EUR
3.3.2.
vienkartinis kredito pervedimas į gavėjo sąskaitą esančią kitame MPT Lietuvoje 
16:00 D+0 2,00 EUR  0,41 EUR
3.3.3.
automatinis apmokėjimas į gavėjo sąskaitą Banke / kitame MPT Lietuvoje
nemokamai nemokamai
3.4.
įmokos už paslaugas:
3.4.1.
kredito pervedimas iš kliento sąskaitos į paslaugų teikėjo sąskaitą Banke
D+0 2,00 EUR 0,23 EUR
3.4.2.
į paslaugų teikėjo sąskaitą esančią kitame MPT Lietuvoje
16:00 D+0 2,00 EUR 0,41 EUR
3.5.
lėšų pervedimas vykdant mokėjimo nurodymą per PLAIS be kliento sutikimo3:
3.5.1.
kredito pervedimas iš kliento sąskaitos į gavėjo sąskaitą Banke
D+0 - 0,23 EUR
3.5.2.
į gavėjo sąskaitą esančią kitame MPT Lietuvoje
16:00 D+0 - 0,41 EUR
4.
Labai skubūs kredito pervedimai SEPA eurais4
16:00 D+0 35,00 EUR 30,00 EUR
5.
Gautų mokėjimų eurais įskaitymas (SHA) (kai mokėtojo sąskaita yra Banke / kai mokėtojo sąskaita yra kitame Lietuvos arba SEPA erdvės valstybėje registruotame banke)
18:00 D+0 nemokamai nemokamai
6.
Darbo užmokesčio pervedimas:
6.1.
darbo užmokesčio pervedimo pateikimas
- 0,02 % nuo pervedamos sumos
6.2.
darbo užmokesčio kredito pervedimo vykdymas į gavėjo sąskaitą Banke
- nemokamai
6.3.
darbo užmokesčio kredito pervedimo vykdymas į gavėjo sąskaitą Lietuvoje ir SEPA erdvės valstybėje registruotą banką1
16:00 D+0 - 0,41 EUR už kiekvieną operaciją
1
Kredito pervedimai SEPA nevykdomi šeštadieniais, sekmadieniais, Velykų Didįjį penktadienį ir teisės aktuose nustatytomis švenčių dienomis.

2
Vienam mokėjimui įvykdyti Klientas gali pateikti ne daugiau kaip 50 vnt. monetų (įeina Euro monetos ir Euro centai). Jei vienam mokėjimui įvykdyti Klientas pateikia 51 vnt. ir didesnį kiekį monetų (įeina Euro monetos ir Euro centai), Bankas turi teisę tokio mokėjimo nevykdyti arba šalių susitarimu mokėtojui taikyti sutartinį įkainį.

3
Papildomai klientui taikomas Piniginių lėšų apribojimų informacinės sistemos (PLAIS) palaikymo mokestis, mokamas VĮ „Registrų centras“ naudai, kurio dydį ir administravimo tvarką nustato LR Teisingumo ministerija.

4
Labai skubūs kredito pervedimai SEPA eurais išsiunčiami gavėjo bankui nedelsiant, tačiau faktinis lėšų įskaitymo į gavėjo sąskaitą laikas priklauso nuo gavėjo banko ir kai kuriais atvejais gali užtrukti.

7.
„E. SĄSKAITA“:
7.1.
„E. sąskaitos“ gavimas Banko internetinėje bankininkystėje
nemokamai
7.2.
prašymo „e. sąskaitai“ gauti pateikimas / atšaukimas 
nemokamai
7.3.
automatinio „e. sąskaitos“ apmokėjimo užsakymas ar atšaukimas
nemokamai
8.
Periodinis kredito pervedimas: 
8.1.
sutarties sudarymas padalinyje
nemokamai

Papildomos paslaugos susijusios su kredito pervedimais ir gautų mokėjimų eurais ir užsienio valiuta įskaitymu