Papildomos paslaugos susijusios su kredito pervedimais ir gautų mokėjimų eurais ir užsienio valiuta įskaitymu

1.
Vidaus ir Kredito pervedimo SEPA:
1.1.
mokėjimo nurodymo atšaukimas, kai gavėjo sąskaita yra Banko viduje ar kitame MPT Lietuvoje arba SEPA erdvės valstybėje1 
10,00 EUR ir lėšų gavėjo bankų mokesčiai (maks. 50,00 EUR)
1.2.
neišaiškintų lėšų grąžinimas mokėtojo bankui
nemokamai
2.
Kredito pervedimo ne SEPA:
2.1.
mokėjimo nurodymo duomenų tikslinimas / atšaukimas, kai lėšos ir/ar pranešimas apie pervedimą gavėjo bankui neišsiųstas iš Banko
10,00 EUR
2.2.
mokėjimo nurodymo duomenų tikslinimas / atšaukimas, kai lėšos ir/ar pranešimas apie pervedimą gavėjo bankui išsiųstas iš Banko1 
45,00 EUR ir užsienio bankų mokesčiai (maks. 50,00 EUR)
2.3.
išsiųsto arba gauto mokėjimo nurodymo vykdymo tyrimas ir informacijos pateikimas
25,00 EUR ir užsienio bankų mokesčiai (maks. 50,00 EUR)
2.4.
išsiųsto arba gauto mokėjimo nurodymo patvirtinančio dokumento (SWIFT kopija) išdavimas
10,00 EUR
2.5.
gautų tarptautinių mokėjimų, grąžinimas lėšų siuntėjui (mokėtojui)2
15,00 EUR
1
Jeigu lėšos nurašytos iš Banko korespondentinės sąskaitos ir / ar gavėjo bankui išsiųstas pranešimas, mokėjimo nurodymas atšaukiamas tik tada, jeigu lėšų gavėjas sutinka. Komisinis atlyginimas taikomas lėšų siuntėjui (mokėtojui) nepriklausomai nuo to, ar lėšos buvo grąžintos lėšų siuntėjui (mokėtojui).

2
Komisinis atlyginimas išskaičiuojamas iš grąžinamos sumos.