Nebeišduodamos kredito mokėjimo kortelės

Mastercard® Standard  (neišduodamos)
1.
Kredito kortelės išdavimas
1.1.
kortelės galiojimas
3 metai
1.2.
kortelės sąskaitos valiuta
EUR
1.3.
kortelės išdavimas
neatnaujinamos
2.
Kredito kortelės aptarnavimas
2.1.
kortelės administravimas
1,15 EUR1,2
(mėnesinis)
2.2.
kortelės atnaujinimas pasibaigus jos galiojimo laikui
neatnaujinamos2
2.3.
kortelės pakeitimas Kliento prašymu, kai kortelės galiojimo laikas nepasibaigęs
6,00 EUR3,2
2.4.
kortelės paskelbimas negaliojančia
nemokamai
2.5.
pirkinio ar paslaugos apmokėjimas
nemokamai
2.6.
draudimas nuo nelaimingų atsitikimų
nemokamai
2.7.
pakeistos kortelės siuntimas registruotu paštu Lietuvoje
3,00 EUR
2.8.
pakeistos kortelės siuntimas registruotu paštu užsienyje
6,00 EUR
2.9.
pakeistos kortelės skubus siuntimas registruotu paštu užsienyje
60,00 EUR
2.10.
skubus kortelės pagaminimas4
-
3.
Grynųjų pinigų įmokėjimas
3.1.
Šiaulių banko bankomatuose 
nemokamai
3.2.
UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose 
0,40 EUR
4.
Grynųjų pinigų išėmimas ir kitos bankomatų operacijos
4.1.
Grynųjų pinigų išėmimas
4.1.1.
Šiaulių banko bankomatuose
2 % (min. 3,00 EUR)
4.1.2.
UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose
2 % (min. 3,00 EUR)
4.1.3.
kitų Lietuvos ir užsienio bankų tinkluose
2 % (min. 3,00 EUR)
4.2.
Kitos bankomatų operacijos5
4.2.1.
kortelės sąskaitos likučio tikrinimas Šiaulių banko bankomatuose
nemokamai
4.2.2.
kortelės sąskaitos likučio tikrinimas kitų Lietuvos ir užsienio bankų bankomatuose
0,60 EUR
4.2.3.
kortelės paskutinių 5 (penkių) operacijų atspausdinimas Šiaulių banko bankomatuose
nemokamai
4.2.4.
kortelės paskutinių 5 (penkių) operacijų atspausdinimas kitų Lietuvos ir užsienio bankų bankomatuose
0,60 EUR
4.2.5.
kortelės PIN kodo keitimas / kortelės lusto atblokavimas bankomatuose
0,60 EUR
5.
Dokumentų, patvirtinančių atliktą operaciją, surinkimas6
5.1.
kai atsiskaityta Lietuvoje
10,00 EUR
5.2.
kai atsiskaityta užsienyje
15,00 EUR
6.
Paros operacijų limitai
6.1.
grynųjų pinigų išėmimo operacijos
6.1.1.
suma
1 000,00 EUR
6.1.2.
operacijų skaičius (vnt.)
5
6.2.
atsiskaitymo už prekes ir paslaugas operacijos
6.2.1.
suma
4 000,00 EUR
6.2.2.
operacijų skaičius (vnt.)
neribojama
6.3.
paros operacijų limito keitimas padalinyje
6,00 EUR
6.4.
paros operacijų limito keitimas Banko internetinėje bankininkystėje
nemokamai
7.
Kredito limito suteikimo sąlygos ir įkainiai7

Kredito limito rūšys

Be kredito

Su nuolatiniu kreditu

Su beprocenčiu kreditu

7.1.
sutarties sudarymas
nemokamai 
 nemokamai
7.2.
nemokamo kredito naudojimo laikotarpis
30 dienų
7.3.
metinės palūkanos už neigiamą sąskaitos lėšų likutį (kai Kredito limitas sąskaitai nėra suteikiamas)
12 %8
7.4.
laikotarpis, per kurį turi būti padengtas kredito limitas
30 dienų
Pagal sutartį 
Pagal sutartį
7.5.
kredito limito naudojimo sąlygų keitimas
-
7.6.
kortelės aktyvavimas, pradelsus leistiną nenutrūkstamo kredito naudojimo laikotarpį
6,00 EUR
7.7.
skubus kortelės pagaminimas4
-
8.
Valiutos konversijos mokestis, kai atsiskaitymo ar grynųjų pinigų išėmimo kortele operacijos valiuta nesutampa su sąskaitos valiuta
2,5 %
1
Klientui neatvykus atsiimti kortelės arba nutraukiant kortelės sutartį prieš terminą, Bankas komisinį atlyginimą nurašo už einamąjį mėnesį.

2
Mastercard Standard mokėjimo kortelės neišduodamos. Jos atnaujinamos / keičiamos atitinkamai į Debit Mastercard/ Mastercard Gold mokėjimo korteles.

3
Jeigu kortelę reikia pakeisti ne dėl Kliento kaltės, pakeitimo mokestis netaikomas.

4
Klientui pateikus prašymą iki darbo dienos 11:30 val., pagamintą kortelę banko padalinyje galima atsiimti kitą darbo dieną, prašymą pateikus po 11:30 val. - po dviejų darbo dienų.

5
Jeigu tokia paslauga teikiama kitų bankų bankomatuose.

6
Pretenzijų nagrinėjimo atveju, komisinis atlyginimas yra taikomas jei kliento pareikštos pretenzijos nepasitvirtina.

7
Jeigu kortelės sąskaitoje susidaro įsiskolinimas, tokiu atveju pripažįstama, kad Bankas Klientui suteikė atitinkamos sumos kredito limitą.

8
Klientui nevykdant Sutartyje nurodytų sąlygų skaičiuojamos dvigubos palūkanos