Nebeišduodamos kredito mokėjimo kortelės

Mastercard® Standard / Visa Classic (neišduodamos)

Mastercard® Standard BIS (neišduodamos)1

Visa Gold (Neišduodamos)

1.

Kortelės išdavimas ir aptarnavimas

1.1.

kortelės galiojimas

3 metai2

1; 1,5; 2; 2,5; 3 metai

3 metai2

1.2.

pagrindinės ir / ar papildomos kortelės sąskaitos valiuta

Eur / USD

Eur

Eur / USD

1.3.

pagrindinės ir / ar papildomos kortelės išdavimas

1.3.1.

Rezidentams

neišduodamos

neišduodamos

neišduodamos

1.3.2.

Nerezidentams

neišduodamos

neišduodamos

neišduodamos

1.4.

pagrindinės ir / ar papildomos kortelės administravimas

1,15 Eur3,4
(mėnesinis)

7,24 Eur
(metinis)

3,50 Eur3,4
(mėnesinis)

1.5.

pagrindinės ir / ar papildomos kortelės atnaujinimas pasibaigus jos galiojimo laikui

1.5.1.

Rezidentams

neatnaujinamos4

neatnaujinamos

neatnaujinamos4

1.5.2.

Nerezidentams

neatnaujinamos4

-

neatnaujinamos4

1.6.

kortelės pakeitimas Kliento prašymu, kai kortelės galiojimo laikas nepasibaigęs

6 Eur5,4

6 Eur5

6 Eur5,4

1.7.

kortelės paskelbimas negaliojančia

nemokamai

nemokamai

nemokamai

1.8.

pirkinio ar paslaugos apmokėjimas

nemokamai

nemokamai

nemokamai

1.9.

draudimas nuo nelaimingų atsitikimų

nemokamai

-

-

1.10.

kelionių draudimas

-

-

nemokamai

1.11.

pakeistos kortelės siuntimas registruotu paštu Lietuvoje

3 Eur

3 Eur

3 Eur

1.12.

pakeistos kortelės siuntimas registruotu paštu užsienyje

6 Eur

6 Eur

6 Eur

1.13.

pakeistos kortelės skubus siuntimas registruotu paštu užsienyje

60 Eur

60 Eur

60 Eur

1.14.

skubus pagrindinės ir (ar) papildomos kortelės pagaminimas6

-

-

-

2.

Grynųjų pinigų įnešimas

2.1.

bendro tinklo bankomatuose (Luminor / Danske / „Citadele“ / Šiaulių bankas)

nemokamai

nemokamai

nemokamai

2.2.

UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose 

0,40 Eur

0,40 Eur

0,40 Eur

3.

Grynųjų pinigų išmokėjimas (išėmimas) ir kitos bankomatų operacijos

3.1.

Grynųjų pinigų išmokėjimas (išėmimas)

3.1.1.

Bendro tinklo bankomatuose (Luminor / Danske / „Citadele“ / Šiaulių bankas)

2 % (min. 3 Eur)

2 % (min. 3 Eur)

2 % (min. 3 Eur)

3.1.2.

UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose

2 % (min. 3 Eur)

2 % (min. 3 Eur)

2 % (min. 3 Eur)

3.1.3.

kitų Lietuvos ir užsienio bankų tinkluose

2 % (min. 3 Eur)

2 % (min. 3 Eur)

2 % (min. 3 Eur)

3.2.

Kitos bankomatų operacijos7

3.2.1.

kortelės sąskaitos likučio tikrinimas bendro tinklo bankomatuose (Luminor / Danske / „Citadele“ / Šiaulių bankas)

nemokamai

nemokamai

nemokamai

3.2.2.

kortelės sąskaitos likučio tikrinimas kitų Lietuvos ir užsienio bankų bankomatuose

0,60 Eur

0,60 Eur

0,60 Eur

3.2.3.

kortelės paskutinių 5 (penkių) operacijų atspausdinimas bendro tinklo bankomatuose (Luminor / Danske / „Citadele“ / Šiaulių bankas)

nemokamai

nemokamai

nemokamai

3.2.4.

kortelės paskutinių 5 (penkių) operacijų atspausdinimas kitų Lietuvos ir užsienio bankų bankomatuose

0,60 Eur

0,60 Eur

0,60 Eur

3.2.5.

kortelės PIN kodo keitimas bendro tinklo bankomatuose (Luminor / Danske / „Citadele“ / Šiaulių bankas)

0,60 Eur

0,60 Eur

0,60 Eur

3.2.6.

kortelės PIN kodo keitimas kitų Lietuvos ir užsienio bankų bankomatuose

0,60 Eur

0,60 Eur

0,60 Eur

4.

Mėnesinės ataskaitos apie atsiskaitymus kortele pateikimas

4.1.

elektroniniais kanalais

nemokamai

nemokamai

nemokamai

4.2.

Banke

taikomas banko sąskaitos išrašų parengimo ir išdavimo Banko padaliniuose mokestis

neteikiama

taikomas banko sąskaitos išrašų parengimo ir išdavimo Banko padaliniuose mokestis

4.3.

paštu (Lietuvoje)

1 Eur

1 Eur

1 Eur

4.4.

paštu (užsienyje)

6 Eur

neteikiama

6 Eur

5.

Dokumentų, patvirtinančių atliktą operaciją, surinkimas8

5.1.

kai atsiskaityta Lietuvoje

10 Eur

10 Eur

10 Eur

5.2.

kai atsiskaityta užsienyje

15 Eur

15 Eur

15 Eur

6.

Paros operacijų limitai

6.1.

grynųjų pinigų išėmimo operacijos

6.1.1.

suma

1000 Eur

1000 Eur

1000 Eur

6.1.2.

operacijų skaičius (vnt.)

5

5

5

6.2.

atsiskaitymo už prekes ir paslaugas operacijos

6.2.1.

suma

4000 Eur

4000 Eur

4000 Eur

6.2.2.

operacijų skaičius (vnt.)

neribojama

neribojama

neribojama

6.3.

paros operacijų limito keitimas Kliento pageidavimu

6 Eur

6 Eur

6 Eur

7.

Kredito limito suteikimo sąlygos ir įkainiai9

Kredito limito rūšys

Be kredito

Su nuolatiniu kreditu

Su beprocenčiu kreditu

7.1.

sutarties sudarymas

nemokamai 
 nemokamai

nemokamai

nemokmai 
nemokamai

7.2.

nemokamo kredito naudojimo laikotarpis

30 dienų

-

45 dienų

7.3.

metinės palūkanos už neigiamą sąskaitos lėšų likutį (kai Kredito limitas sąskaitai nėra suteikiamas)

12 %10

-

12 %10

7.4.

laikotarpis, per kurį turi būti padengtas kredito limitas

30 dienų
Pagal sutartį 
Pagal sutartį

 1; 1,5; 2; 2,5; 3 metai

30 dienų
Pagal sutartį 
Pagal sutartį

7.5.

kredito limito naudojimo sąlygų keitimas

-

-

-

7.6.

kortelės aktyvavimas, pradelsus leistiną nenutrūkstamo kredito naudojimo laikotarpį

6 Eur

6 Eur

6 Eur

8.

Saugumo programa (taikoma pasirinktai kortelei)11

0,90 Eur

0,90 Eur

0,90 Eur

9.

Valiutos konversijos mokestis, kai atsiskaitymo ar grynųjų pinigų išėmimo kortele operacijos valiuta nesutampa su sąskaitos valiuta

2,5 %

2,5 %

2,5 %

1
Kredito pervedimo pateikimui naudojantis Mastercard BIS mokėjimo kortele per SB liniją taikomas 0,5 % (min. 0,87 EUR) įkainis.

2
Nerezidentams, turintiems laikiną leidimą gyventi Lietuvoje, išduodamų kortelių galiojimo laikas yra 2 metai.

3
Klientui neatvykus atsiimti kortelės arba nutraukiant kortelės sutartį prieš terminą, Bankas apskaičiuoja šį mokestį, atsižvelgdamas į faktinį kortelės galiojimo laikotarpį.

4
Visa Classic, Visa Gold ir Mastercard Standard mokėjimo kortelės neišduodamos. Jos atnaujinamos / keičiamos atitinkamai į Debit Mastercard/ Mastercard Gold mokėjimo korteles.

5
Jeigu kortelę reikia pakeisti ne dėl Kliento kaltės, pakeitimo mokestis netaikomas.

6
Klientui pateikus prašymą iki darbo dienos 11:30 val., pagamintą kortelę banko padalinyje galima atsiimti kitą darbo dieną, prašymą pateikus po 11:30 val. - po dviejų darbo dienų.

7
Jeigu tokia paslauga teikiama kitų bankų bankomatuose.

8
Pretenzijų nagrinėjimo atveju, mokestis yra taikomas jei kliento pareikštos pretenzijos nepasitvirtina.

9
Jeigu kortelės sąskaitoje susidaro įsiskolinimas, tokiu atveju pripažįstama, kad Bankas Klientui suteikė atitinkamos sumos kredito limitą.

10
Klientui nevykdant Sutartyje nurodytų sąlygų skaičiuojamos dvigubos palūkanos

11
Mokestis už kortelei taikomą saugumo programą nurašomas vieną kartą per mėnesį (kiekvieno mėnesio pirmą kalendorinę dieną) iš Kortelės sąskaitos. Saugumo programos komisinis mokestis mokamas už einamąjį kalendorinį mėnesį.