Nebeišduodamos debeto mokėjimo kortelės

Maestro / Visa Electron (neišduodamos)

Debit Mastercard® / Maestro / Visa Electron (studentams, moksleiviams, senjorams)(neišduodamos)

1.

Kortelės išdavimas ir aptarnavimas

1.1.

kortelės galiojimas

3 metai1,2

3 metai1

1.2.

pagrindinės ir / ar papildomos kortelės sąskaitos valiuta

Eur / USD

Eur / USD

1.3.

pagrindinės ir / ar papildomos kortelės išdavimas:

1.3.1.

Rezidentams

neišduodamos

neišduodamos

1.3.2.

Nerezidentams

neišduodamos

neišduodamos

1.4.

mėnesinis pagrindinės ir / ar papildomos kortelės administravimas

0,36 Eur 3,4

nemokamai

1.5.

pagrindinės ir / ar papildomos kortelės atnaujinimas pasibaigus jos galiojimo laikui:

1.5.1.

Rezidentams

neatnaujinamos5

neatnaujinamos5

1.5.2.

Nerezidentams

neatnaujinamos5

neatnaujinamos5

1.6.

kortelės pakeitimas Kliento prašymu, kai kortelės galiojimo laikas nepasibaigęs

5 Eur 6,5

5 Eur 6,5

1.7.

kortelės paskelbimas negaliojančia

nemokamai

nemokamai

1.8.

pirkinio ar paslaugos apmokėjimas

nemokamai

nemokamai

1.9.

naujos/atnaujintos/pakeistos kortelės siuntimas registruotu paštu Lietuvoje

3 Eur

3 Eur

1.10.

naujos/atnaujintos/pakeistos kortelės siuntimas registruotu paštu užsienyje

6 Eur

6 Eur

1.11.

naujos/atnaujintos/pakeistos kortelės skubus siuntimas registruotu paštu užsienyje

60 Eur

60 Eur

1.12.

skubus pagrindinės ir (ar) papildomos kortelės pagaminimas7

-

-

2.

Grynųjų pinigų įnešimas

2.1.

bendro tinklo bankomatuose (Luminor / Danske / „Citadele“ / Šiaulių bankas)

nemokamai

nemokamai

2.2.

UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose

0,40 Eur

0,40 Eur

3.

Grynųjų pinigų operacijos bankomatuose ir UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose

3.1.

Grynųjų pinigų išmokėjimas (išėmimas) bankomatuose ir UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose:

3.1.1.

bendro tinklo bankomatuose (Luminor / Danske / „Citadele“ / Šiaulių bankas)

0,4% (min. 0,3 Eur)

nemokamai8

3.1.2.

UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose

0,60 Eur

0,60 Eur

3.1.3.

kitų Lietuvos ir užsienio bankų tinkluose

2 % (min. 3 Eur)

2 % (min. 3 Eur)

3.2.

Kitos bankomatų operacijos9

3.2.1.

kortelės sąskaitos likučio tikrinimas bendro tinklo bankomatuose (Luminor / Danske / „Citadele“ / Šiaulių bankas)

nemokamai

nemokamai

3.2.2.

kortelės sąskaitos likučio tikrinimas kitų Lietuvos ir užsienio bankų bankomatuose 

0,60 Eur

0,60 Eur

3.2.3.

kortelės paskutinių 5 (penkių) operacijų atspausdinimas bendro tinklo bankomatuose (Luminor / Danske / „Citadele“ / Šiaulių bankas)

nemokamai

nemokamai

3.2.4.

kortelės paskutinių 5 (penkių) operacijų atspausdinimas kitų Lietuvos ir užsienio bankų bankomatuose 

0,60 Eur

0,60 Eur

3.2.5.

kortelės PIN kodo keitimas bendro tinklo bankomatuose (Luminor / Danske / „Citadele“ / Šiaulių bankas)

0,60 Eur

0,60 Eur

3.2.6.

kortelės PIN kodo keitimas kitų Lietuvos ir užsienio bankų bankomatuose 

0,60 Eur

0,60 Eur

4.

Mėnesinės ataskaitos apie atsiskaitymus kortele pateikimas

4.1.

elektroniniais kanalais

nemokamai

nemokamai

4.2.

Banke

taikomas banko sąskaitos išrašų parengimo ir išdavimo Banko padaliniuose mokestis

taikomas banko sąskaitos išrašų parengimo ir išdavimo Banko padaliniuose mokestis

4.3.

paštu (Lietuvoje)

1,00 Eur

1,00 Eur

4.4.

paštu (užsienyje)

6,00 Eur

6,00 Eur

5.

Dokumento apie atliktą operaciją kopijos gavimas 10

5.1.

kai atsiskaityta Lietuvoje

10 Eur

10 Eur

5.2.

kai atsiskaityta užsienyje

15 Eur

15 Eur

6.

Paros operacijų limitai

6.1.

grynųjų pinigų išėmimo operacijos

6.1.1.

suma

1000 Eur

1000 Eur

6.1.2.

operacijų skaičius (vnt.)

5

5

6.2.

atsiskaitymo už prekes ir paslaugas operacijos

6.2.1.

suma

4000 Eur

4000 Eur

6.2.2.

operacijų skaičius (vnt.)

neribojama

neribojama

6.3.

paros operacijų limito keitimas, Kliento pageidavimu

6,00 Eur

6,00 Eur

7.

Kredito limito suteikimo sąlygos ir įkainiai11

7.1.

sutarties sudarymas

-

-

7.2.

nemokamo kredito naudojimo laikotarpis

-

-

7.3.

laikotarpis, per kurį turi būti padengtas kredito limitas

30 dienų

30 dienų

7.4.

kortelės aktyvavimas pradelsus leistiną nenutrūkstamo kredito naudojimo laikotarpį

6,00 Eur

6,00 Eur

7.5.

metinės palūkanos už neigiamą sąskaitos lėšų likutį (kai Kredito limitas sąskaitai nėra suteikiamas)

12 proc12

12 proc12

8.

Saugumo programa (taikoma pasirinktai kortelei)13

0,90 Eur

0,90 Eur

9.

Valiutos konversijos mokestis, kai atsiskaitymo ar  grynųjų pinigų išėmimo kortele operacijos valiuta nesutampa su sąskaitos valiuta

2,5 %

2,5 %

1
Neveiksniems arba veiksniems pilnamečiams asmenims, kuriems teismo sprendimu nustatyta rūpyba išduodamų mokėjimo kortelių galiojimo laikas yra 2 metai.

2
Nerezidentams išduodamų kortelių galiojimo laikas - 2 metai.

3
Nerezidentams mėnesinis pagrindinės ir / ar papildomos kortelės aptarnavimo mokestis netaikomas.

4
Klientui neatvykus atsiimti kortelės arba nutraukiant kortelės sutartį prieš terminą, Bankas apskaičiuoja šį mokestį, atsižvelgdamas į faktinį kortelės galiojimo laikotarpį.

5
Visa Electron / Maestro mokėjimo kortelės atnaujinamos/keičiamos į Mastercard Debit mokėjimo korteles.

6
Jeigu kortelę reikia pakeisti ne dėl Kliento kaltės, pakeitimo mokestis netaikomas.

7
Mokestis už kortelei taikomą saugumo programą nurašomas vieną kartą per mėnesį (kiekvieno mėnesio pirmą kalendorinę dieną) iš Kortelės sąskaitos. Saugumo programos komisinis mokestis mokamas už einamąjį kalendorinį mėnesį.

8
Grynųjų pinigų išsiėmus daugiau kaip 550 EUR per mėnesį, taikomas 0,4 % min. 0,30 EUR mokestis nuo didesnės kaip 550 EUR sumos.

9
Jeigu tokia paslauga teikiama kitų bankų bankomatuose.

10
Pretenzijų nagrinėjimo atveju, mokestis yra taikomas jei kliento pareikštos pretenzijos nepasitvirtina.

11
Jeigu kortelės sąskaitoje susidaro įsiskolinimas, tokiu atveju pripažįstama, kad Bankas Klientui suteikė atitinkamos sumos kredito limitą.

12
Klientui nevykdant Sutartyje nurodytų sąlygų skaičiuojamos dvigubos palūkanos

13
Mokestis už kortelei taikomą saugumo programą nurašomas vieną kartą per mėnesį (kiekvieno mėnesio pirmą kalendorinę dieną) iš Kortelės sąskaitos. Saugumo programos komisinis mokestis mokamas už einamąjį kalendorinį mėnesį.