Nebeišduodamos debeto mokėjimo kortelės

Maestro Debit Mastercard / Maestro (studentams, moksleiviams, senjorams)
1.
Debeto kortelės išdavimas
1.1.
kortelės galiojimas
3 metai1
3 metai1
1.2.
kortelės sąskaitos valiuta
EUR EUR
1.3.
kortelės išdavimas
neišduodamos neišduodamos
2.
Debeto kortelės aptarnavimas
2.1.
mėnesinis kortelės administravimas
0,36 EUR 2,3 nemokamai
2.2.
kortelės atnaujinimas pasibaigus jos galiojimo laikui
not updated4 neatnaujinamos4
2.3.
kortelės pakeitimas Kliento prašymu, kai kortelės galiojimo laikas nepasibaigęs
5,00 EUR 5,4 5,00 EUR 5,4
2.4.
kortelės paskelbimas negaliojančia
nemokamai nemokamai
2.5.
pirkinio ar paslaugos apmokėjimas
nemokamai nemokamai
2.6.
kortelės siuntimas registruotu paštu Lietuvoje
3,00 EUR 3,00 EUR
2.7.
kortelės siuntimas registruotu paštu užsienyje
6,00 EUR 6,00 EUR
2.8.
kortelės skubus siuntimas registruotu paštu užsienyje
60,00 EUR 60,00 EUR
2.9.
skubus kortelės pagaminimas
- -
3.
Grynųjų pinigų įmokėjimas
3.1.
Šiaulių banko bankomatuose 
nemokamai nemokamai
3.2.
UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose
0,40 EUR 0,40 EUR
4.
Grynųjų pinigų išėmimas ir kitos bankomatų operacijos
4.1.
Grynųjų pinigų išėmimas:
4.1.1.
Šiaulių banko bankomatuose
0,4% (min. 0,00 EUR) nemokamai6
4.1.2.
UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose
0,60 EUR 0,60 EUR
4.1.3.
kitų Lietuvos ir užsienio bankų tinkluose
2% (min. 3,00 EUR) 2% (min. 3,00 EUR)
4.2.
Kitos bankomatų operacijos7
4.2.1.
kortelės sąskaitos likučio tikrinimas Šiaulių banko bankomatuose 
nemokamai nemokamai
4.2.2.
kortelės sąskaitos likučio tikrinimas kitų Lietuvos ir užsienio bankų bankomatuose 
0,60 EUR 0,60 EUR
4.2.3.
kortelės paskutinių 5 (penkių) operacijų atspausdinimas Šiaulių banko bankomatuose
nemokamai nemokamai
4.2.4.
kortelės paskutinių 5 (penkių) operacijų atspausdinimas kitų Lietuvos ir užsienio bankų bankomatuose 
0,60 EUR 0,60 EUR
4.2.5.
kortelės PIN kodo keitimas / kortelės lusto atblokavimas bankomatuose
0,60 EUR 0,60 EUR
5.
Dokumentų, patvirtinančių atliktą operaciją, surinkimas 8
5.1.
kai atsiskaityta Lietuvoje
10,00 EUR 10,00 EUR
5.2.
kai atsiskaityta užsienyje
15,00 EUR 15,00 EUR
6.
Paros operacijų limitai
6.1.
grynųjų pinigų išėmimo operacijos
6.1.1.
suma
1 000,00 EUR 1 000,00 EUR
6.1.2.
operacijų skaičius (vnt.)
5 5
6.2.
atsiskaitymo už prekes ir paslaugas operacijos
6.2.1.
suma
4 000,00 EUR 4 000,00 EUR
6.2.2.
operacijų skaičius (vnt.)
neribojama neribojama
6.3.
Paros operacijų limito keitimas padalinyje
6,00 EUR 6,00 EUR
6.4.
Paros operacijų limito keitimas Banko internetinėje bankininkystėje
nemokamai nemokamai
7.
Kredito limito suteikimo sąlygos ir įkainiai9
7.1.
sutarties sudarymas
- -
7.2.
nemokamo kredito naudojimo laikotarpis
- -
7.3.
laikotarpis, per kurį turi būti padengtas kredito limitas
30 dienų 30 dienų
7.4.
kortelės aktyvavimas pradelsus leistiną nenutrūkstamo kredito naudojimo laikotarpį
6,00 EUR 6,00 EUR
7.5.
metinės palūkanos už neigiamą sąskaitos lėšų likutį (kai Kredito limitas sąskaitai nėra suteikiamas)
12%10 12%10
8.
Saugumo programa (taikoma pasirinktai kortelei)11
0,90 EUR 0,90 EUR
9.
Valiutos konversijos mokestis, kai atsiskaitymo ar  grynųjų pinigų išėmimo kortele operacijos valiuta nesutampa su sąskaitos valiuta
2,5% 2,5%
1
Neveiksniems arba veiksniems pilnamečiams asmenims, kuriems teismo sprendimu nustatyta rūpyba išduodamų mokėjimo kortelių galiojimo laikas yra 2 metai.

2
Nerezidentams mėnesinis kortelės aptarnavimo komisinis atlyginimas netaikomas.

3
Klientui neatvykus atsiimti kortelės arba nutraukiant kortelės sutartį prieš terminą, Bankas komisinį atlyginimą nurašo už einamąjį mėnesį.

4
Maestro mokėjimo kortelės atnaujinamos/keičiamos į Debit Mastercard mokėjimo korteles.

5
Jeigu kortelę reikia pakeisti ne dėl Kliento kaltės, pakeitimo mokestis netaikomas.

6
Grynųjų pinigų išsiėmus daugiau kaip 550 EUR per mėnesį, taikomas 0,4 % min. 0,30 EUR komisinis atlyginimas nuo didesnės kaip 550 EUR sumos.

7
Jeigu tokia paslauga teikiama kitų bankų bankomatuose.

8
Pretenzijų nagrinėjimo atveju, komisinis atlyginimas yra taikomas jei kliento pareikštos pretenzijos nepasitvirtina.

9
Jeigu kortelės sąskaitoje susidaro įsiskolinimas, tokiu atveju pripažįstama, kad Bankas Klientui suteikė atitinkamos sumos kredito limitą.

10
Klientui nevykdant Sutartyje nurodytų sąlygų skaičiuojamos dvigubos palūkanos

11
Komisinis atlyginimas už kortelei taikomą saugumo programą nurašomas vieną kartą per mėnesį (kiekvieno mėnesio pirmą kalendorinę dieną) iš Kortelės sąskaitos. Saugumo programos komisinis mokestis mokamas už einamąjį kalendorinį mėnesį.