Kredito mokėjimo kortelės

Mastercard® Gold

„SB Lizingo“ Mastercard®

1.

Kortelės išdavimas ir aptarnavimas

1.1.

kortelės galiojimas

3 metai1

3 metai

1.2.

pagrindinės ir / ar papildomos kortelės sąskaitos valiuta

Eur / USD

Eur

1.3.

pagrindinės ir / ar papildomos kortelės išdavimas

1.3.1.

Rezidentams

4 Eur

nemokamai (papildomos kortelės neišduodamos)

1.3.2.

Nerezidentams

88 Eur2 

-

1.4.

pagrindinės ir / ar papildomos kortelės administravimas

3,50 Eur3,4
(mėnesinis)

nemokamai

1.5.

pagrindinės ir / ar papildomos kortelės atnaujinimas pasibaigus jos galiojimo laikui

1.5.1.

Rezidentams

4 Eur

15 Eur

1.5.2.

Nerezidentams

88 Eur2

-

1.6.

kortelės pakeitimas Kliento prašymu, kai kortelės galiojimo laikas nepasibaigęs

6 Eur5

10 Eur5

1.7.

kortelės paskelbimas negaliojančia

nemokamai

nemokamai

1.8.

pirkinio ar paslaugos apmokėjimas

nemokamai

nemokamai

1.9.

draudimas nuo nelaimingų atsitikimų

-

-

1.10.

kelionių draudimas

nemokamai

-

1.11.

pakeistos kortelės siuntimas registruotu paštu Lietuvoje

3 Eur

3 Eur

1.12.

pakeistos kortelės siuntimas registruotu paštu užsienyje

6 Eur

6 Eur

1.13.

pakeistos kortelės skubus siuntimas registruotu paštu užsienyje

60 Eur

60 Eur

1.14.

skubus pagrindinės ir (ar) papildomos kortelės pagaminimas6

25 Eur

25 Eur

2.

Grynųjų pinigų įnešimas

2.1.

bendro tinklo bankomatuose (Luminor / Danske / „Citadele“ / Šiaulių bankas)

nemokamai

nemokamai

2.2.

UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose 

0,40 Eur

0,40 Eur

3.

Grynųjų pinigų išmokėjimas (išėmimas) ir kitos bankomatų operacijos

3.1.

Grynųjų pinigų išmokėjimas (išėmimas)

3.1.1.

Bendro tinklo bankomatuose (Luminor / Danske / „Citadele“ / Šiaulių bankas)

2 % (min. 3 Eur)

2 % (min. 3 Eur)

3.1.2.

UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose

2 % (min. 3 Eur)

2 % (min. 3 Eur)

3.1.3.

kitų Lietuvos ir užsienio bankų tinkluose

2 % (min. 3 Eur)

2 % (min. 3 Eur)

3.2.

Kitos bankomatų operacijos7

3.2.1.

kortelės sąskaitos likučio tikrinimas bendro tinklo bankomatuose (Luminor / Danske / „Citadele“ / Šiaulių bankas)

nemokamai

nemokamai

3.2.2.

kortelės sąskaitos likučio tikrinimas kitų Lietuvos ir užsienio bankų bankomatuose

0,60 Eur

0,60 Eur

3.2.3.

kortelės paskutinių 5 (penkių) operacijų atspausdinimas bendro tinklo bankomatuose (Luminor / Danske / „Citadele“ / Šiaulių bankas)

nemokamai

nemokamai

3.2.4.

kortelės paskutinių 5 (penkių) operacijų atspausdinimas kitų Lietuvos ir užsienio bankų bankomatuose

0,60 Eur

0,60 Eur

3.2.5.

kortelės PIN kodo keitimas bendro tinklo bankomatuose (Luminor / Danske / „Citadele“ / Šiaulių bankas)

0,60 Eur

0,60 Eur

3.2.6.

kortelės PIN kodo keitimas kitų Lietuvos ir užsienio bankų bankomatuose

0,60 Eur

0,60 Eur

4.

Mėnesinės ataskaitos apie atsiskaitymus kortele pateikimas

4.1.

elektroniniais kanalais

nemokamai

nemokamai

4.2.

Banke

taikomas banko sąskaitos išrašų parengimo ir išdavimo Banko padaliniuose mokestis

neteikiama

4.3.

paštu (Lietuvoje)

1 Eur

1 Eur

4.4.

paštu (užsienyje)

6 Eur

neteikiama

5.

Dokumentų, patvirtinančių atliktą operaciją, surinkimas8

5.1.

kai atsiskaityta Lietuvoje

10 Eur

10 Eur

5.2.

kai atsiskaityta užsienyje

15 Eur

15 Eur

6.

Paros operacijų limitai

6.1.

grynųjų pinigų išėmimo operacijos

6.1.1.

suma

1000 Eur

1000 Eur

6.1.2.

operacijų skaičius (vnt.)

5

5

6.2.

atsiskaitymo už prekes ir paslaugas operacijos

6.2.1.

suma

4000 Eur

4000 Eur

6.2.2.

operacijų skaičius (vnt.)

neribojama

neribojama

6.3.

paros operacijų limito keitimas Kliento pageidavimu

6 Eur

6 Eur

7.

Kredito limito suteikimo sąlygos ir įkainiai9

Kredito limito rūšys

Be kredito

Su nuolatiniu kreditu

Su beprocenčiu kreditu

7.1.

sutarties sudarymas

nemokamai 
nemokamai

nemokamai

7.2.

nemokamo kredito naudojimo laikotarpis

45 dienų

-

7.3.

metinės palūkanos už neigiamą sąskaitos lėšų likutį (kai Kredito limitas sąskaitai nėra suteikiamas)

12 %10

-

7.4.

laikotarpis, per kurį turi būti padengtas kredito limitas

30 dienų
Pagal sutartį 
Pagal sutartį

3 metai

7.5.

kredito limito naudojimo sąlygų keitimas

-

10 Eur

7.6.

kortelės aktyvavimas, pradelsus leistiną nenutrūkstamo kredito naudojimo laikotarpį

6 Eur

nemokamai

8.

Saugumo programa (taikoma pasirinktai kortelei)11

0,90 Eur

-

9.

Valiutos konversijos mokestis, kai atsiskaitymo ar grynųjų pinigų išėmimo kortele operacijos valiuta nesutampa su sąskaitos valiuta

2,5 %

2,5 %

1
Nerezidentams, turintiems laikiną leidimą gyventi Lietuvoje, išduodamų kortelių galiojimo laikas yra 2 metai.

2
Mokestis apskaičiuotas atsižvelgiant į kortelės galiojimo laiką ir įkainius, nurodytus 1.3.1 ir 1.4 punktuose.

3
Klientui neatvykus atsiimti kortelės arba nutraukiant kortelės sutartį prieš terminą, Bankas apskaičiuoja šį mokestį, atsižvelgdamas į faktinį kortelės galiojimo laikotarpį.

4
Nerezidentams, turintiems laikiną leidimą gyventi Lietuvoje, mėnesinis pagrindinės ir / ar papildomos kortelės aptarnavimo mokestis netaikomas.

5
Jeigu kortelę reikia pakeisti ne dėl Kliento kaltės, pakeitimo mokestis netaikomas.

6
Klientui pateikus prašymą iki darbo dienos 11:30 val., pagamintą kortelę banko padalinyje galima atsiimti kitą darbo dieną, prašymą pateikus po 11:30 val. - po dviejų darbo dienų.

7
Jeigu tokia paslauga teikiama kitų bankų bankomatuose.

8
Pretenzijų nagrinėjimo atveju, mokestis yra taikomas jei kliento pareikštos pretenzijos nepasitvirtina.

9
Jeigu kortelės sąskaitoje susidaro įsiskolinimas, tokiu atveju pripažįstama, kad Bankas Klientui suteikė atitinkamos sumos kredito limitą.

10
Klientui nevykdant Sutartyje nurodytų sąlygų skaičiuojamos dvigubos palūkanos

11
Mokestis už kortelei taikomą saugumo programą nurašomas vieną kartą per mėnesį (kiekvieno mėnesio pirmą kalendorinę dieną) iš Kortelės sąskaitos. Saugumo programos komisinis mokestis mokamas už einamąjį kalendorinį mėnesį.

Standartinis bendros kredito kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys:

Jei mokėjimo kortelės sąskaitoje gautumėte 1 000 Eur kredito limitą, Jums būtų taikoma 14 proc. metinė palūkanų norma, o kortelės ir kredito naudojimosi laikotarpis – 36 mėn.

Sutarties galiojimo laikotarpiu Jums būtų taikomi tokie mokesčiai, susiję su kredito ir kortelės naudojimu:

  • sutarties sudarymo mokestis  – 0 Eur;
  • mokėjimo kortelės išdavimo mokestis  – 4 Eur;
  • mėnesinis kortelės administravimo mokestis  – 3,50  Eur;
  • mėnesinis sąskaitos, susietos su kortele, tvarkymo mokestis – 0,50 Eur.

Šiuo atveju kredito limito mokėjimo kortelėje naudojimosi laikotarpiu Jums iš viso tektų sumokėti:

  • palūkanų – 420 Eur;
  • sutarties sudarymo mokestį  – 0 Eur;
  • mokėjimo kortelės išdavimo mokestį – 4 Eur;
  • mėnesinius kortelės administravimo mokesčius (kai terminas 36 mėn.) – 126  Eur;
  • mėnesinius sąskaitos, susietos su kortele, tvarkymo mokesčius (kai terminas 36 mėn.) – 18  Eur;

Atsižvelgiant į nurodytas sąlygas, per visą limito galiojimo laikotarpį kredito limitas mokėjimo kortelės sąskaitoje Jums kainuotų 568 Eur, bendra mokama suma, įskaičiuojant suteiktą kredito sumą, būtų 1 568 Eur, o bendra kredito kainos metinė norma – 38,43 proc. Pagal šį pavyzdį, kiekvieną mėnesį reikėtų sumokėti 39,44 Eur (į šią sumą įskaičiuotas grąžinamas kreditas ir palūkanos).

* Pavyzdyje pateikiami pavyzdiniai kredito suteikimo ir kortelės aptarnavimo mokesčiai bei palūkanų norma, kurie gali nesutapti su Banko Paslaugų įkainiuose nurodytais mokėjimo kortelių aptarnavimo mokesčiais ir palūkanų normomis.