Kredito mokėjimo kortelės

Mastercard® Gold „SB Lizingo“ Mastercard®
1.
Kortelės išdavimas ir aptarnavimas
1.1.
kortelės galiojimas
3 metai 3 metai
1.2.
pagrindinės ir / ar papildomos kortelės sąskaitos valiuta
EUR EUR
1.3.
pagrindinės ir / ar papildomos kortelės išdavimas
4,00 EUR1  nemokamai (papildomos kortelės neišduodamos)
1.4.
pagrindinės ir / ar papildomos kortelės administravimas
3,50 EUR2,3
(mėnesinis)
nemokamai
1.5.
pagrindinės ir / ar papildomos kortelės atnaujinimas pasibaigus jos galiojimo laikui
4,00 EUR1  15,00 EUR
1.6.
kortelės pakeitimas Kliento prašymu, kai kortelės galiojimo laikas nepasibaigęs
6,00 EUR4 10,00 EUR4
1.7.
kortelės paskelbimas negaliojančia
nemokamai nemokamai
1.8.
pirkinio ar paslaugos apmokėjimas
nemokamai nemokamai
1.9.
draudimas nuo nelaimingų atsitikimų
- -
1.10.
kelionių draudimas
nemokamai -
1.11.
pakeistos kortelės siuntimas registruotu paštu Lietuvoje
3,00 EUR 3,00 EUR
1.12.
pakeistos kortelės siuntimas registruotu paštu užsienyje
6,00 EUR 6,00 EUR
1.13.
pakeistos kortelės skubus siuntimas registruotu paštu užsienyje
60,00 EUR 60,00 EUR
1.14.
skubus pagrindinės ir (ar) papildomos kortelės pagaminimas5
25,00 EUR 25,00 EUR
2.
Grynųjų pinigų įmokėjimas
2.1.
Šiaulių banko bankomatuose 
nemokamai nemokamai
2.2.
UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose 
0,40 EUR 0,40 EUR
3.
Grynųjų pinigų išėmimas ir kitos bankomatų operacijos
3.1.
Grynųjų pinigų išėmimas
3.1.1.
Šiaulių banko bankomatuose
2 % (min. 3,00 EUR) 2 % (min. 3,00 EUR)
3.1.2.
UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose
2 % (min. 3,00 EUR) 2 % (min. 3,00 EUR)
3.1.3.
kitų Lietuvos ir užsienio bankų tinkluose
2 % (min. 3,00 EUR) 2 % (min. 3,00 EUR)
3.2.
Kitos bankomatų operacijos6
3.2.1.
kortelės sąskaitos likučio tikrinimas Šiaulių banko bankomatuose
nemokamai nemokamai
3.2.2.
kortelės sąskaitos likučio tikrinimas kitų Lietuvos ir užsienio bankų bankomatuose
0,60 EUR 0,60 EUR
3.2.3.
kortelės paskutinių 5 (penkių) operacijų atspausdinimas Šiaulių banko bankomatuose
nemokamai nemokamai
3.2.4.
kortelės paskutinių 5 (penkių) operacijų atspausdinimas kitų Lietuvos ir užsienio bankų bankomatuose
0,60 EUR 0,60 EUR
3.2.5.
kortelės PIN kodo keitimas Šiaulių banko bankomatuose
0,60 EUR 0,60 EUR
3.2.6.
kortelės PIN kodo keitimas kitų Lietuvos ir užsienio bankų bankomatuose
0,60 EUR 0,60 EUR
4.
Mėnesinės ataskaitos apie atsiskaitymus kortele pateikimas
4.1.
paštu (Lietuvoje)
2,00 EUR 2,00 EUR
4.2.
paštu (užsienyje)
6,00 EUR neteikiama
5.
Dokumentų, patvirtinančių atliktą operaciją, surinkimas7
5.1.
kai atsiskaityta Lietuvoje
10,00 EUR 10,00 EUR
5.2.
kai atsiskaityta užsienyje
15,00 EUR 15,00 EUR
6.
Paros operacijų limitai
6.1.
grynųjų pinigų išėmimo operacijos
6.1.1.
suma
1 000,00 EUR 1 000,00 EUR
6.1.2.
operacijų skaičius (vnt.)
5 5
6.2.
atsiskaitymo už prekes ir paslaugas operacijos
6.2.1.
suma
4 000,00 EUR 4 000,00 EUR
6.2.2.
operacijų skaičius (vnt.)
neribojama neribojama
6.3.
paros operacijų limito keitimas Kliento pageidavimu
6,00 EUR 6,00 EUR
7.
Kredito limito suteikimo sąlygos ir įkainiai8

Kredito limito rūšys

Be kredito

Su nuolatiniu kreditu

Su beprocenčiu kreditu

7.1.
sutarties sudarymas
nemokamai 
nemokamai
nemokamai
7.2.
nemokamo kredito naudojimo laikotarpis
45 dienų
-
7.3.
metinės palūkanos už neigiamą sąskaitos lėšų likutį (kai Kredito limitas sąskaitai nėra suteikiamas)
12 %9
-
7.4.
laikotarpis, per kurį turi būti padengtas kredito limitas
30 dienų
Pagal sutartį 
Pagal sutartį
3 metai
7.5.
kredito limito naudojimo sąlygų keitimas
-
10,00 EUR
7.6.
kortelės aktyvavimas, pradelsus leistiną nenutrūkstamo kredito naudojimo laikotarpį
6,00 EUR nemokamai
8.
Saugumo programa (taikoma pasirinktai kortelei)10
0,90 EUR -
9.
Valiutos konversijos mokestis, kai atsiskaitymo ar grynųjų pinigų išėmimo kortele operacijos valiuta nesutampa su sąskaitos valiuta
2,5 % 2,5 %
1
Nerezidentui kredito kortelės išdavimo / kortelės atnaujinimo pasibaigus jos galiojimo laikui mokestis 130 EUR, kuris apskaičiuotas atsižvelgiant į kortelės galiojimo laiką ir Įkainį nurodytą 1.3 ir 1.4 punktuose. 

2
Klientui neatvykus atsiimti kortelės arba nutraukiant kortelės sutartį prieš terminą, Bankas mokestį nurašo už einamąjį mėnesį.

3
Nerezidentams, turintiems laikiną leidimą gyventi Lietuvoje, mėnesinis pagrindinės ir / ar papildomos kortelės aptarnavimo mokestis netaikomas.

4
Jeigu kortelę reikia pakeisti ne dėl Kliento kaltės, pakeitimo mokestis netaikomas.

5
Klientui pateikus prašymą iki darbo dienos 11:30 val., pagamintą kortelę banko padalinyje galima atsiimti kitą darbo dieną, prašymą pateikus po 11:30 val. - po dviejų darbo dienų.

6
Jeigu tokia paslauga teikiama kitų bankų bankomatuose.

7
Pretenzijų nagrinėjimo atveju, mokestis yra taikomas jei kliento pareikštos pretenzijos nepasitvirtina.

8
Jeigu kortelės sąskaitoje susidaro įsiskolinimas, tokiu atveju pripažįstama, kad Bankas Klientui suteikė atitinkamos sumos kredito limitą.

9
Klientui nevykdant Sutartyje nurodytų sąlygų skaičiuojamos dvigubos palūkanos

10
Mokestis už kortelei taikomą saugumo programą nurašomas vieną kartą per mėnesį (kiekvieno mėnesio pirmą kalendorinę dieną) iš Kortelės sąskaitos. Saugumo programos komisinis mokestis mokamas už einamąjį kalendorinį mėnesį.

Standartinis bendros kredito kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys:

Jei mokėjimo kortelės sąskaitoje gautumėte 1 000 Eur kredito limitą, Jums būtų taikoma 14 proc. metinė palūkanų norma, o kortelės ir kredito naudojimosi laikotarpis – 36 mėn.

Sutarties galiojimo laikotarpiu Jums būtų taikomi tokie mokesčiai, susiję su kredito ir kortelės naudojimu:

  • sutarties sudarymo mokestis  – 0 Eur;
  • mokėjimo kortelės išdavimo mokestis  – 4 Eur;
  • mėnesinis kortelės administravimo mokestis  – 3,50  Eur;
  • mėnesinis sąskaitos, susietos su kortele, tvarkymo mokestis – 0,50 Eur.

Šiuo atveju kredito limito mokėjimo kortelėje naudojimosi laikotarpiu Jums iš viso tektų sumokėti:

  • palūkanų – 420 Eur;
  • sutarties sudarymo mokestį  – 0 Eur;
  • mokėjimo kortelės išdavimo mokestį – 4 Eur;
  • mėnesinius kortelės administravimo mokesčius (kai terminas 36 mėn.) – 126  Eur;
  • mėnesinius sąskaitos, susietos su kortele, tvarkymo mokesčius (kai terminas 36 mėn.) – 18  Eur;

Atsižvelgiant į nurodytas sąlygas, per visą limito galiojimo laikotarpį kredito limitas mokėjimo kortelės sąskaitoje Jums kainuotų 568 Eur, bendra mokama suma, įskaičiuojant suteiktą kredito sumą, būtų 1 568 Eur, o bendra kredito kainos metinė norma – 38,43 proc. Pagal šį pavyzdį, kiekvieną mėnesį reikėtų sumokėti 39,44 Eur (į šią sumą įskaičiuotas grąžinamas kreditas ir palūkanos).

* Pavyzdyje pateikiami pavyzdiniai kredito suteikimo ir kortelės aptarnavimo mokesčiai bei palūkanų norma, kurie gali nesutapti su Banko Paslaugų įkainiuose nurodytais mokėjimo kortelių aptarnavimo mokesčiais ir palūkanų normomis.