Debeto mokėjimo kortelės

Debit Mastercard®

1.

Kortelės išdavimas ir aptarnavimas

1.1.

kortelės galiojimas

3 metai1,2

1.2.

pagrindinės ir / ar papildomos kortelės sąskaitos valiuta

Eur / USD

1.3.

pagrindinės ir / ar papildomos kortelės išdavimas:

1.3.1.

Rezidentams

nemokamai

1.3.2.

Nerezidentams

9,60 Eur3 

1.4.

mėnesinis pagrindinės ir / ar papildomos kortelės administravimas

0,40 Eur 4,5

1.5.

pagrindinės ir / ar papildomos kortelės atnaujinimas pasibaigus jos galiojimo laikui:

1.5.1.

Rezidentams

nemokamai

1.5.2.

Nerezidentams

9,60 Eur3 

1.6.

kortelės pakeitimas Kliento prašymu, kai kortelės galiojimo laikas nepasibaigęs

5 Eur 6

1.7.

kortelės paskelbimas negaliojančia

nemokamai

1.8.

pirkinio ar paslaugos apmokėjimas

nemokamai

1.9.

naujos/atnaujintos/pakeistos kortelės siuntimas registruotu paštu Lietuvoje

3 Eur

1.10.

naujos/atnaujintos/pakeistos kortelės siuntimas registruotu paštu užsienyje

6 Eur

1.11.

naujos/atnaujintos/pakeistos kortelės skubus siuntimas registruotu paštu užsienyje

60 Eur

1.12.

skubus pagrindinės ir (ar) papildomos kortelės pagaminimas7

25 Eur8 

2.

Grynųjų pinigų įnešimas

2.1.

bendro tinklo bankomatuose (Luminor / Danske / „Citadele“ / Šiaulių bankas)

nemokamai

2.2.

UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose

0,40 Eur

3.

Grynųjų pinigų operacijos bankomatuose ir UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose

3.1.

Grynųjų pinigų išmokėjimas (išėmimas) bankomatuose ir UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose:

3.1.1.

bendro tinklo bankomatuose (Luminor / Danske / „Citadele“ / Šiaulių bankas)

0,4% (min. 0,3 Eur)

3.1.2.

UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose

0,60 Eur

3.1.3.

kitų Lietuvos ir užsienio bankų tinkluose

2 % (min. 3 Eur)

3.2.

Kitos bankomatų operacijos9

3.2.1.

kortelės sąskaitos likučio tikrinimas bendro tinklo bankomatuose (Luminor / Danske / „Citadele“ / Šiaulių bankas)

nemokamai

3.2.2.

kortelės sąskaitos likučio tikrinimas kitų Lietuvos ir užsienio bankų bankomatuose 

0,60 Eur

3.2.3.

kortelės paskutinių 5 (penkių) operacijų atspausdinimas bendro tinklo bankomatuose (Luminor / Danske / „Citadele“ / Šiaulių bankas)

nemokamai

3.2.4.

kortelės paskutinių 5 (penkių) operacijų atspausdinimas kitų Lietuvos ir užsienio bankų bankomatuose 

0,60 Eur

3.2.5.

kortelės PIN kodo keitimas bendro tinklo bankomatuose (Luminor / Danske / „Citadele“ / Šiaulių bankas)

0,60 Eur

3.2.6.

kortelės PIN kodo keitimas kitų Lietuvos ir užsienio bankų bankomatuose 

0,60 Eur

4.

Mėnesinės ataskaitos apie atsiskaitymus kortele pateikimas

4.1.

elektroniniais kanalais

nemokamai

4.2.

Banke

taikomas banko sąskaitos išrašų parengimo ir išdavimo Banko padaliniuose mokestis

4.3.

paštu (Lietuvoje)

1,00 Eur

4.4.

paštu (užsienyje)

6,00 Eur

5.

Dokumento apie atliktą operaciją kopijos gavimas 10

5.1.

kai atsiskaityta Lietuvoje

10 Eur

5.2.

kai atsiskaityta užsienyje

15 Eur

6.

Paros operacijų limitai

6.1.

grynųjų pinigų išėmimo operacijos

6.1.1.

suma

1000 Eur

6.1.2.

operacijų skaičius (vnt.)

5

6.2.

atsiskaitymo už prekes ir paslaugas operacijos

6.2.1.

suma

4000 Eur

6.2.2.

operacijų skaičius (vnt.)

neribojama

6.3.

paros operacijų limito keitimas, Kliento pageidavimu

6,00 Eur

7.

Kredito limito suteikimo sąlygos ir įkainiai11

7.1.

sutarties sudarymas

-

7.2.

nemokamo kredito naudojimo laikotarpis

-

7.3.

laikotarpis, per kurį turi būti padengtas kredito limitas

30 dienų

7.4.

kortelės aktyvavimas pradelsus leistiną nenutrūkstamo kredito naudojimo laikotarpį

6,00 Eur

7.5.

metinės palūkanos už neigiamą sąskaitos lėšų likutį (kai Kredito limitas sąskaitai nėra suteikiamas)

12 proc12

8.

Saugumo programa (taikoma pasirinktai kortelei)13

0,90 Eur

9.

Valiutos konversijos mokestis, kai atsiskaitymo ar  grynųjų pinigų išėmimo kortele operacijos valiuta nesutampa su sąskaitos valiuta

2,5 %

1
Neveiksniems arba veiksniems pilnamečiams asmenims, kuriems teismo sprendimu nustatyta rūpyba išduodamų mokėjimo kortelių galiojimo laikas yra 2 metai.

2
Nerezidentams išduodamų kortelių galiojimo laikas - 2 metai.

3
Mokestis apskaičiuotas atsižvelgiant į kortelės galiojimo laiką ir įkainį, nurodytą 1.4 punkte.

4
Nerezidentams mėnesinis pagrindinės ir / ar papildomos kortelės aptarnavimo mokestis netaikomas.

5
Klientui neatvykus atsiimti kortelės arba nutraukiant kortelės sutartį prieš terminą, Bankas apskaičiuoja šį mokestį, atsižvelgdamas į faktinį kortelės galiojimo laikotarpį.

6
Jeigu kortelę reikia pakeisti ne dėl Kliento kaltės, pakeitimo mokestis netaikomas.

7
Mokestis už kortelei taikomą saugumo programą nurašomas vieną kartą per mėnesį (kiekvieno mėnesio pirmą kalendorinę dieną) iš Kortelės sąskaitos. Saugumo programos komisinis mokestis mokamas už einamąjį kalendorinį mėnesį.

8
Klientui pateikus prašymą iki darbo dienos 11:30 val., pagamintą kortelę banko padalinyje galima atsiimti kitą darbo dieną, prašymą pateikus po 11:30 val. - po dviejų darbo dienų.

9
Jeigu tokia paslauga teikiama kitų bankų bankomatuose.

10
Pretenzijų nagrinėjimo atveju, mokestis yra taikomas jei kliento pareikštos pretenzijos nepasitvirtina.

11
Jeigu kortelės sąskaitoje susidaro įsiskolinimas, tokiu atveju pripažįstama, kad Bankas Klientui suteikė atitinkamos sumos kredito limitą.

12
Klientui nevykdant Sutartyje nurodytų sąlygų skaičiuojamos dvigubos palūkanos

13
Mokestis už kortelei taikomą saugumo programą nurašomas vieną kartą per mėnesį (kiekvieno mėnesio pirmą kalendorinę dieną) iš Kortelės sąskaitos. Saugumo programos komisinis mokestis mokamas už einamąjį kalendorinį mėnesį.

Standartinis bendros kredito kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys:

Jei mokėjimo kortelės sąskaitoje gautumėte 1 000 Eur kredito limitą, Jums būtų taikoma 14 proc. metinė palūkanų norma, o kortelės ir kredito naudojimosi laikotarpis – 36 mėn.

Sutarties galiojimo laikotarpiu Jums būtų taikomi tokie mokesčiai, susiję su kredito ir kortelės naudojimu:

  • kredito suteikimo mokestis  – 7 Eur;
  • mokėjimo kortelės išdavimo mokestis  – 1 Eur;
  • mėnesinis kortelės sąskaitos tvarkymo mokestis  – 1,15  Eur.

Šiuo atveju kredito limito mokėjimo kortelėje naudojimosi laikotarpiu Jums iš viso tektų sumokėti:

  • palūkanų – 420 Eur;
  • kredito suteikimo mokestį  – 7 Eur;
  • mokėjimo kortelės išdavimo mokestį – 1 Eur;
  • mėnesinius kortelės sąskaitos tvarkymo mokesčius (kai terminas 36 mėn.) – 41,40  Eur.

Atsižvelgiant į nurodytas sąlygas, per visą limito galiojimo laikotarpį kredito limitas mokėjimo kortelės sąskaitoje Jums kainuotų 469,40 Eur, bendra mokama suma, įskaičiuojant suteiktą kredito sumą, būtų 1 469,40 Eur, o bendra kredito kainos metinė norma – 22,65 proc. Pagal šį pavyzdį, kiekvieną mėnesį reikėtų sumokėti 39,44 Eur (į šią sumą įskaičiuotas grąžinamas kreditas ir palūkanos).

* Pavyzdyje pateikiami pavyzdiniai kredito suteikimo ir kortelės aptarnavimo mokesčiai bei palūkanų norma, kurie gali nesutapti su Banko teikiamų paslaugų ir atliekamų operacijų įkainiuose (toliau Tipiniai įkainiai) nurodytais mokėjimo kortelių aptarnavimo mokesčiais ir palūkanų normomis.