Debeto mokėjimo kortelės

Debit Mastercard
1.
Kortelės išdavimas ir aptarnavimas
1.1.
kortelės galiojimas
3 metai1
1.2.
pagrindinės ir / ar papildomos kortelės sąskaitos valiuta
EUR
1.3.
pagrindinės ir / ar papildomos kortelės išdavimas
nemokamai2 
1.4.
mėnesinis pagrindinės ir / ar papildomos kortelės administravimas
0,70 EUR 3,4
1.5.
pagrindinės ir / ar papildomos kortelės atnaujinimas pasibaigus jos galiojimo laikui:
 nemokamai2 
1.6.
kortelės pakeitimas Kliento prašymu, kai kortelės galiojimo laikas nepasibaigęs
5,00 EUR 5
1.7.
kortelės paskelbimas negaliojančia
nemokamai
1.8.
pirkinio ar paslaugos apmokėjimas
nemokamai
1.9.
naujos/atnaujintos/pakeistos kortelės siuntimas registruotu paštu Lietuvoje
3,00 EUR
1.10.
naujos/atnaujintos/pakeistos kortelės siuntimas registruotu paštu užsienyje
6,00 EUR
1.11.
naujos/atnaujintos/pakeistos kortelės skubus siuntimas registruotu paštu užsienyje
60,00 EUR
1.12.
skubus pagrindinės ir (ar) papildomos kortelės pagaminimas6
25,00 EUR7 
2.
Grynųjų pinigų įmokėjimas
2.1.
Šiaulių banko bankomatuose 
nemokamai
2.2.
UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose
0,40 EUR
3.
Grynųjų pinigų išėmimas ir kitos bankomatų operacijos
3.1.
Grynųjų pinigų išėmimas:
3.1.1.
Šiaulių banko bankomatuose
0,4% (min. 0,40 EUR)
3.1.2.
UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose
0,60 EUR
3.1.3.
kitų Lietuvos ir užsienio bankų tinkluose
2 % (min. 3,00 EUR)
3.2.
Kitos bankomatų operacijos8
3.2.1.
kortelės sąskaitos likučio tikrinimas Šiaulių banko bankomatuose 
nemokamai
3.2.2.
kortelės sąskaitos likučio tikrinimas kitų Lietuvos ir užsienio bankų bankomatuose 
0,60 EUR
3.2.3.
kortelės paskutinių 5 (penkių) operacijų atspausdinimas Šiaulių banko bankomatuose
nemokamai
3.2.4.
kortelės paskutinių 5 (penkių) operacijų atspausdinimas kitų Lietuvos ir užsienio bankų bankomatuose 
0,60 EUR
3.2.5.
kortelės PIN kodo keitimas / kortelės lusto atblokavimas bankomatuose
0,60 EUR
4.
Mėnesinės ataskaitos apie atsiskaitymus kortele pateikimas
4.1.
paštu (Lietuvoje)
2,00 EUR
4.2.
paštu (užsienyje)
6,00 EUR
5.
Dokumento apie atliktą operaciją kopijos gavimas 9
5.1.
kai atsiskaityta Lietuvoje
10,00 EUR
5.2.
kai atsiskaityta užsienyje
15,00 EUR
6.
Paros operacijų limitai
6.1.
grynųjų pinigų išėmimo operacijos
6.1.1.
suma
1 000,00 EUR
6.1.2.
operacijų skaičius (vnt.)
5
6.2.
atsiskaitymo už prekes ir paslaugas operacijos
6.2.1.
suma
4 000,00 EUR
6.2.2.
operacijų skaičius (vnt.)
neribojama
6.3.
Paros operacijų limito keitimas padalinyje
6,00 EUR
6.4.
Paros operacijų limito keitimas Banko internetinėje bankininkystėje
nemokamai
7.
Kredito limito suteikimo sąlygos ir įkainiai10
7.1.
sutarties sudarymas
-
7.2.
nemokamo kredito naudojimo laikotarpis
-
7.3.
laikotarpis, per kurį turi būti padengtas kredito limitas
30 dienų
7.4.
kortelės aktyvavimas pradelsus leistiną nenutrūkstamo kredito naudojimo laikotarpį
6,00 EUR
7.5.
metinės palūkanos už neigiamą sąskaitos lėšų likutį (kai Kredito limitas sąskaitai nėra suteikiamas)
12 proc11
8.
Saugumo programa (taikoma pasirinktai kortelei)12
0,90 EUR
9.
Valiutos konversijos mokestis, kai atsiskaitymo ar  grynųjų pinigų išėmimo kortele operacijos valiuta nesutampa su sąskaitos valiuta
2,5 %
1
Neveiksniems arba veiksniems pilnamečiams asmenims, kuriems teismo sprendimu nustatyta rūpyba išduodamų mokėjimo kortelių galiojimo laikas yra 2 metai.

2
Nerezidentui debeto kortelės išdavimo / kortelės atnaujinimo pasibaigus jos galiojimo laikui komisinis atlyginimas 25,20 EUR, kuris apskaičiuotas atsižvelgiant į kortelės galiojimo laiką ir Įkainį nurodytą 1.4 punkte.

3
Nerezidentams mėnesinis pagrindinės ir / ar papildomos kortelės aptarnavimo komisinis atlyginimas netaikomas.

4
Klientui neatvykus atsiimti kortelės arba nutraukiant kortelės sutartį prieš terminą, Bankas komisinį atlyginimą nurašo už einamąjį mėnesį.

5
Jeigu kortelę reikia pakeisti ne dėl Kliento kaltės, pakeitimo mokestis netaikomas.

6
Komisinis atlyginimas už kortelei taikomą saugumo programą nurašomas vieną kartą per mėnesį (kiekvieno mėnesio pirmą kalendorinę dieną) iš Kortelės sąskaitos. Saugumo programos komisinis mokestis mokamas už einamąjį kalendorinį mėnesį.

7
Klientui pateikus prašymą iki darbo dienos 11:30 val., pagamintą kortelę banko padalinyje galima atsiimti kitą darbo dieną, prašymą pateikus po 11:30 val. - po dviejų darbo dienų.

8
Jeigu tokia paslauga teikiama kitų bankų bankomatuose.

9
Pretenzijų nagrinėjimo atveju, komisinis atlyginimas yra taikomas jei kliento pareikštos pretenzijos nepasitvirtina.

10
Jeigu kortelės sąskaitoje susidaro įsiskolinimas, tokiu atveju pripažįstama, kad Bankas Klientui suteikė atitinkamos sumos kredito limitą.

11
Klientui nevykdant Sutartyje nurodytų sąlygų skaičiuojamos dvigubos palūkanos

12
Komisinis atlyginimas už kortelei taikomą saugumo programą nurašomas vieną kartą per mėnesį (kiekvieno mėnesio pirmą kalendorinę dieną) iš Kortelės sąskaitos. Saugumo programos komisinis mokestis mokamas už einamąjį kalendorinį mėnesį.

Standartinis bendros kredito kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys:

Jei mokėjimo kortelės sąskaitoje gautumėte 1 000 Eur kredito limitą, Jums būtų taikoma 14 proc. metinė palūkanų norma, o kortelės ir kredito naudojimosi laikotarpis – 36 mėn.

Sutarties galiojimo laikotarpiu Jums būtų taikomi tokie mokesčiai, susiję su kredito ir kortelės naudojimu:

  • kredito suteikimo mokestis  – 7 Eur;
  • mokėjimo kortelės išdavimo mokestis  – 1 Eur;
  • mėnesinis kortelės sąskaitos tvarkymo mokestis  – 1,15  Eur.

Šiuo atveju kredito limito mokėjimo kortelėje naudojimosi laikotarpiu Jums iš viso tektų sumokėti:

  • palūkanų – 420 Eur;
  • kredito suteikimo mokestį  – 7 Eur;
  • mokėjimo kortelės išdavimo mokestį – 1 Eur;
  • mėnesinius kortelės sąskaitos tvarkymo mokesčius (kai terminas 36 mėn.) – 41,40  Eur.

Atsižvelgiant į nurodytas sąlygas, per visą limito galiojimo laikotarpį kredito limitas mokėjimo kortelės sąskaitoje Jums kainuotų 469,40 Eur, bendra mokama suma, įskaičiuojant suteiktą kredito sumą, būtų 1 469,40 Eur, o bendra kredito kainos metinė norma – 22,65 proc. Pagal šį pavyzdį, kiekvieną mėnesį reikėtų sumokėti 39,44 Eur (į šią sumą įskaičiuotas grąžinamas kreditas ir palūkanos).

* Pavyzdyje pateikiami pavyzdiniai kredito suteikimo ir kortelės aptarnavimo mokesčiai bei palūkanų norma, kurie gali nesutapti su Banko teikiamų paslaugų ir atliekamų operacijų įkainiuose (toliau Tipiniai įkainiai) nurodytais mokėjimo kortelių aptarnavimo mokesčiais ir palūkanų normomis.