Investicinės paslaugos

Banko padalinyje, telefonu Internetu
1.
Vertybinių popierių (VP) sąskaitos atidarymas
Nemokamai Nemokamai
2.
Asmeninės VP sąskaitos atidarymas centriniame VP depozitoriume
Pagal susitarimą Pagal susitarimą
3.
Prekyba akcijomis ir fondais, kurių vienetais prekiaujama biržoje (ETF)1
3.1.
Europa:
3.1.1.
Lietuva, Latvija, Estija2 
0,65 % (min. 5,00 EUR) 0,20 % (min. 1,50 EUR) 
3.1.2.
Airija (pirkimo atveju papildomai taikomas 1,00 % žyminis mokestis)
0,50 % (min. 40,00 EUR) 0,30 % (min. 30,00 EUR)
3.1.3.
Austrija
0,50 % (min. 45,00 EUR) 0,40 % (min. 35,00 EUR)
3.1.4.
Belgija
0,50 % (min. 40,00 EUR) 0,30 % (min. 30,00 EUR)
3.1.5.
Bulgarija
0,80 % (min. 100,00 EUR) 0,50 % (min. 75,00 EUR)
3.1.6.
Čekija
0,70 % (min. 90,00 EUR)  0,50 % (min. 70,00 EUR) 
3.1.7.
Danija
0,50 % (min. 45,00 EUR)  0,30 % (min. 35,00 EUR)
3.1.8.
Didžioji Britanija (pirkimo atveju šalies emitentų akcijoms papildomai taikomas 0,50 % žyminis mokestis)
0,50 % (min. 45,00 EUR) 0,30 % (min. 35,00 EUR)
   ETF, depozitoriumo pakvitavimai dėl akcijų (GDR / ADR)
0,40 % (min. 60,00 USD) 0,40 % (min. 55,00 USD)
3.1.9.
Graikija (pardavimo atveju papildomai taikomas 0,20 % žyminis mokestis)
0,70 % (min. 100,00 EUR)  0,70 % (min. 80,00 EUR)
3.1.10.
Gruzija
2,50 % (min. 50,00 EUR) 2,50 % (min. 30,00 EUR)
3.1.11.
Ispanija
0,50 % (min. 45,00 EUR) 0,30 % (min. 35,00 EUR)
3.1.12.
Italija (pirkimo atveju pap.taikomas iki 0,22 % finansinių sandorių mokestis)
0,35 % (min. 40,00 EUR) 0,30 % (min. 35,00 EUR) 
3.1.13.
Kroatija
0,90 % (min. 40,00 EUR) 0,70 % (min. 30,00 EUR)
3.1.14.
Lenkija
0,40 % (min. 20,00 EUR) 0,30 % (min. 15,00 EUR)
3.1.15.
Nyderlandai 
0,35 % (min. 45,00 EUR) 0,30 % (min. 35,00 EUR)
3.1.16.
Norvegija
0,50 % (min. 45,00 EUR) 0,30 % (min. 35,00 EUR)
3.1.17.
Portugalija
0,35 % (min. 45,00 EUR) 0,30 % (min. 35,00 EUR)
3.1.18.
Prancūzija (pirkimo atveju pap.taikomas 0,3 % finansinių sandorių mokestis)
0,35 % (min. 45,00 EUR) 0,30 % (min. 40,00 EUR)
3.1.19.
Rumunija
1,00 % (min. 75,00 EUR) 0,60 % (min. 35,00 EUR)
3.1.20.
Rusija MOEX
0,50 % (min. 35,00 EUR) 0,35 % (min. 25,00 EUR)
3.1.21.
Serbija
1,10 % (min. 120,00 EUR) 1,00 % (min. 100,00 EUR)
3.1.22.
Slovakija
0,90 % (min. 50,00 EUR) 0,60 % (min. 40,00 EUR)
3.1.23.
Slovėnija
1,20 % (min. 130,00 EUR) 0,90 % (min. 80,00 EUR)
3.1.24.
Suomija
0,35 % (min. 40,00 EUR) 0,30 % (min. 30,00 EUR)
3.1.25.
Švedija
0,30 % (min. 45,00 EUR) 0,25 % (min. 35,00 EUR) 
3.1.26.
Šveicarija
0,50 % (min. 50,00 EUR) 0,30 % (min. 40,00 EUR)
3.1.27.
Turkija
0,90 % (min. 45,00 EUR) 0,60 % (min. 35,00 EUR)
3.1.28.
Vengrija
0,80 % (min. 55,00 EUR) 0,60 % (min. 45,00 EUR)
3.1.29.
Vokietija Xetra
0,35 % (min. 25,00 EUR) 0,30 % (min. 20,00 EUR)
3.1.30.
Vokietija Frankfurt
0,50 % (min. 35,00 EUR) 0,40 % (min. 30,00 EUR)
3.2.
Amerika:
3.2.1.
JAV (ne mažiau nei 0,02 USD už akciją)
0,30 % (min. 25,00 USD) 0,25 % (min. 20,00 USD)
3.2.2.
Kanada (ne mažiau nei 0,02 EUR už akciją)
0,30 % (min. 35,00 EUR) 0,25 % (min. 30,00 EUR)
3.3.
Azijos / Ramiojo vandenyno šalys:
3.3.1.
Australija, minimalus sandorio dydis 15 000 AUD
0,60 % (min. 50,00 EUR) 0,60 % (min. 50,00 EUR)
3.3.2.
Honkongas (papildomai taikomi 0,108 % žyminis ir prekybos mokesčiai)
0,70 % (min. 70,00 EUR) 0,70 % (min. 70,00 EUR)
3.3.3.
Japonija, minimali pavedimo suma – 1 500 000 JPY
0,80 % (min. 60,00 EUR) 0,80 % (min. 60,00 EUR)
3.3.4.
Singapūras (papildomai taikomi 0,04 % žyminis ir prekybos mokesčiai)
0,70 % (min. 80,00 EUR) 0,70 % (min. 80,00 EUR)
3.4.
Kitų užsienio šalių rinkos
Pagal susitarimą Pagal susitarimą
4.
Prekyba investicinių fondų vienetais
4.1.
Obligacijų ir pinigų rinkos fondai
0,30 % (min. 30,00 EUR) 0,30 % (min. 30,00 EUR)
4.2.
Akcijų ir subalansuoti fondai
0,50 % (min. 30,00 EUR) 0,50 % (min. 30,00 EUR)
4.3.
Banko platinami fondai
Galioja fondų prospektuose nurodyti įkainiai Galioja fondų prospektuose nurodyti įkainiai
5.
Prekyba skolos vertybiniais popieriais
5.1.
Kai sandorio šalis yra Šiaulių bankas
Nemokamai Nemokamai
5.2.
Kai Šiaulių bankas tarpininkauja sudarant sandorį su kitais finansų tarpininkais:
5.2.1.
Lietuvos, Latvijos, Estijos emitentų obligacijos, išskyrus Euroobligacijas
0,05 % (min. 10,00 EUR) 0,05 % (min. 10,00 EUR)
5.2.2.
Lietuvos Vyriausybės vertybiniai popieriai aukcione Nasdaq Vilnius biržoje
0,02 % (min. 10,00 EUR) 0,02 % (min. 10,00 EUR)
5.2.3.
Kitų užsienio šalių emitentų obligacijos
- Bulgarijos, Čekijos, Graikijos, Kroatijos, Rumunijos, Slovakijos, Slovėnijos, Turkijos, Vengrijos
0,10 % (min. 55,00 EUR arba 100 USD, kai DVP sandorio3 valiuta USD) 0,10 % (min. 55,00 EUR arba 100 USD, kai DVP sandorio3 valiuta USD)
5.2.4.
Euroobligacijos
0,10 % (min. 25,00 EUR) 0,10 % (min. 25,00 EUR)
5.2.5.
Nelistinguojamos skolos finansinės priemonės
0,20 % (min. 20,00 EUR) 0,20 % (min. 20,00 EUR)
6.
VP saugojimo mėnesinis mokestis4
Rinka
6.1.
Lietuva
0,005 % 0,005 %
6.2.
Latvija, Estija
0,007 % 0,007 %
6.3.
Bosnija ir Hercegovina, Kazachstanas, Rusija
0,070 % 0,070 %
6.4.
Bulgarija, Čekija, Gruzija, Honkongas, Kroatija, Lenkija, Rumunija, Serbija, Slovakija, Slovėnija, Turkija, Vengrija, Ukraina
0,035 % 0,035 %
6.5.
Airija, Australija, Austrija, Belgija, Danija, Didžioji Britanija, Graikija, Ispanija, Italija, Japonija, JAV, Kanada, Liuksemburgas, Norvegija, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Singapūras, Suomija, Švedija, Šveicarija, Vokietija
0,014 % 0,014 %
6.6.
Euroobligacijos
0,008 % 0,008 %
6.7.
Investicinių fondų vienetai
0,015 % 0,015 %
6.8.
Nelistinguojamos finansinės priemonės
0,005% 0,005%
7.
Operacijų mokesčiai5
7.1.
Nemokestinis Lietuvos, Latvijos, Estijos emitentų VP pervedimas į kito VP saugotojo apskaitą
5,00 EUR 5,00 EUR
7.2.
Lietuvoje registruotų investicinių fondų vienetų nemokestinis pervedimas į kito VP saugotojo apskaitą
7,00 EUR 7,00 EUR
7.3.
Užsienio emitentų VP nemokestinis pervedimas į kito VP saugotojo apskaitą
10,00 EUR + trečios šalies mokesčiai 10,00 EUR + trečios šalies mokesčiai
7.4.
Užsienio emitentų VP nemokestinis pervedimas (priėmimas)
7,00 EUR + trečios šalies mokesčiai 7,00 EUR + trečios šalies mokesčiai
7.5.
Atsiskaitymo įvykdymas, kai bankas veikia kaip VP ir/ar lėšų saugotojas 
45,00 EUR 45,00 EUR
7.6.
Operacijos keitimas, klaidos taisymas, nepatvirtinimas ar anuliavimas
20,00 EUR + trečios šalies mokesčiai 20,00 EUR + trečios šalies mokesčiai
8.
Ne biržoje sudarytų sandorių registravimas6
8.1.
Užbiržinio sandorio (pirkimo, pardavimo, dovanojimo) registravimas dėl Lietuvos emitentų VP
10,00 EUR 10,00 EUR
8.2.
Užbiržinio sandorio (pirkimo, pardavimo, dovanojimo) registravimas dėl užsienio emitentų VP
20,00 EUR + trečios šalies mokesčiai 20,00 EUR + trečios šalies mokesčiai
8.3.
Užbiržinio sandorio registravimas ir atsiskaitymo JAV doleriais įvykdymas dėl užsienio emitentų VP
100,00 USD 100,00 USD
8.4.
Nestandartinio užbiržinio sandorio sutarties rengimas, registravimas ir atsiskaitymo įvykdymas
Pagal susitarimą Pagal susitarimą
8.5.
VP paveldėjimo sandoris (mokestį moka VP gavėjas)
5,00 EUR 5,00 EUR
8.6.
VP atpirkimo (repo) sandorio sudarymas, pratęsimas
14,00 EUR 14,00 EUR
8.7.
VP atpirkimo (repo) sandorio sąlygų, išskyrus atpirkimo terminą, keitimas
8,00 EUR 8,00 EUR
8.8.
VP įkeitimas7 
15,00 EUR 15,00 EUR
8.9.
VP operacija pagal ne banko inicijuotą pranešimą apie esminį įvykį (įkainis taikomas dalyvaujantiems užsienio bendrovių paskelbtuose esminiuose įvykiuose, kurie nėra privalomi)
14,00 EUR + trečios šalies mokesčiai 14,00 EUR + trečios šalies mokesčiai
9.
Papildomų pranešimų8, išrašų, pažymų pagal pareikalavimą pateikimas 
9.1.
Lietuvių / anglų kalba
Pagal pažymų ir kitų patvirtinimų parengimo įkainius Pagal pažymų ir kitų patvirtinimų parengimo įkainius
9.2.
Informacijos siuntimas paštu
Pagal korespondencijos siuntimo Klientui įkainius Pagal korespondencijos siuntimo Klientui įkainius
10.
Pažyma apie užsienio valstybei (ne ES) sumokėtus mokesčius
50,00 EUR + kitos šalies mokesčiai 50,00 EUR + kitos šalies mokesčiai
11.
Atsiskaitymo instrukcijų paruošimas / registravimas / atsiskaitymas
45,00 EUR arba 100 USD, kai DVP sandorio3 valiuta USD 45,00 EUR arba 100 USD, kai DVP sandorio3 valiuta USD
12.
Kitos investicinės paslaugos
12.1.
 Išrašų iš VP sąskaitų išdavimas iš emitento įgaliotinio apskaitos archyvų (tais atvejais, kai emitento įgaliotinio VP apskaita nebevedama)
5,00 EUR už vieno VP savininko išrašus iš vieno emitento VP sąskaitų 5,00 EUR už vieno VP savininko išrašus iš vieno emitento VP sąskaitų
12.2.
VP sandorių dokumentų nuorašų iš VP apskaitos dokumentų archyvo pateikimas
3,00 EUR už lapą, bet ne daugiau kaip 10,00 EUR 3,00 EUR už lapą, bet ne daugiau kaip 10,00 EUR
12.3.
Kitos paslaugos
Pagal susitarimą Pagal susitarimą
1
Minimalus sandorio mokestis antrinėje rinkoje taikomas visiems vieno pavedimo dienos sandoriams bendrai. Jei pavedimas vykdomas kelias dienas, minimalus mokestis skaičiuojamas už kiekvieną pavedimo vykdymo dieną. Kai kuriose užsienio biržose gali būti nustatytas minimalus pavedimo dydis arba minimalus akcijų skaičius ir jo kartotinis. Kai kuriose užsienio šalyse papildomai taikomas finansinių sandorių mokestis.

2
Specialių procedūrų rinkose taikomas įkainis internetu.

3
Tai tokie sandoriai, kurie yra sudaromi, laikantis vienalaikio VP ir pinigų pervedimo principo (angl. Delivery Versus Payment)

4
Mėnesinis VP saugojimo mokestis skaičiuojamas kiekvieną mėnesį nuo kiekvienos VP sąskaitos likučio vidutinės vertės. VP vertė nustatoma pagal paskutinę skelbiamą VP rinkos kainą biržoje. Jei rinkos kaina nėra nustatyta bei visiems skolos VP mokestis skaičiuojamas pagal VP nominalią vertę, investicinių fondų vienetams - pagal valdytojo skelbiamą paskutinę vieneto kainą. Minimalus visų VP saugojimo mokestis – 0,50 EUR. Depozitoriumo pakvitavimams (ADR, GDR) papildomai gali būti taikomi ir trečios šalies mokesčiai.

5
Jeigu kliento vertybiniai popieriai yra saugomi pas trečiuosius asmenis (užsienio depozitoriumus, bankus ir kt. saugotojus), tai trečios šalies mokesčiai apima šių saugotojų bankui taikomus mokesčius už vertybinių popierių pervedimą.

6
Užbiržinio sandorio registravimo atveju mokestį moka abi sandorio šalys, jei nenurodyta kitaip. Užbiržinio sandorio dėl užsienio VP registravimo atveju, kai vertybiniai popieriai saugomi pas tuos trečiuosius asmenis, yra taikomi trečiųjų asmenų nustatyti mokesčiai (užsienio depozitoriumų, kitų tarpininkų).

7
Netaikomas, jeigu VP įkeičiami įsipareigojimų, kylančių iš išvestinių finansinių priemonių sandorių sutarties, užtikrinimui.

8
Papildomai pateikiamais dokumentais laikomi tie dokumentai (išrašai, pranešimai, pažymos ir kt.), kurie kliento pageidavimu teikiami klientui papildomai, neįskaičiuojant tų dokumentų, kurie turi būti Banko pateikiami klientui nemokamai pagal norminius aktus.