Grynųjų pinigų operacijos banko padalinyje

1.
Grynųjų pinigų įmokėjimas Banko padalinyje į savo1,2 ar kito kliento sąskaitą
1.1.
EURų banknotais
0,1 % nuo grynųjų pinigų įmokėjimo sumos (min. 2,00 EUR) 
1.2.
EURų monetomis, jei suma 5,00 EUR ir didesnė
4,5 % nuo grynųjų pinigų įmokėjimo sumos (min. 2,00 EUR)  
1.3.
užsienio valiutų banknotais
0,3 % nuo grynųjų pinigų įmokėjimo sumos (min. 2,00 EUR)
1.4.
indėlio valiuta banknotais indėliui sudaryti / papildyti, kai panaudojama visa įmokama suma nedelsiant
nemokamai
2.
Grynųjų pinigų išėmimas Banko padaliniuose3
2.1.
grynųjų pinigų išėmimas iš sąskaitos
0,8 % nuo grynųjų pinigų išėmimo sumos (min. 2,00 EUR)
2.1.1.
indėlio ir jo palūkanų išėmimas, jei lėšos į sąskaitą įmokėtos grynaisiais pinigais indėlio valiuta sutarties sudarymo dieną ir indėlio sutartis nenutraukta prieš terminą
nemokamai4
2.1.2.
terminuotojo indėlio PLIUS ir jo palūkanų išėmimas
nemokamai5
3.
Grynųjų pinigų užsakymas
Norimas išimti sumas, didesnes kaip 14 000,00 EUR arba ekvivalentu USD, reikia užsakyti prieš 2 (dvi) darbo dienas, o ekvivalentu viršijančią 14 000,00 EUR sumą kitomis užsienio valiutomis – prieš 5 (penkias) darbo dienas kreipiantis į Banką
nemokamai
3.1.
Grynųjų pinigų išankstinio užsakymo atšaukimas arba užskaitytų lėšų neatsiėmimo komisinis atlyginimas
0,1 % nuo neatsiimtos sumos (maks. 290,00 EUR)
4.
Grynųjų pinigų keitimas į tos pačios valiutos kitus nominalus (įskaitant keitimą į to paties nominalo kitus banknotus ar monetas). 
(kartu su šiuo komisiniu atlyginimu gali būti taikomas grynųjų pinigų pristatymo komisinis atlyginimas (jei Banke nėra reikiamos sumos ir užsako iš Lietuvos))
5 % nuo grynųjų pinigų keitimo sumos (min. 2,00 EUR)
5.
Banknotų perskaičiavimas ir tikrinimas  neatliekant kitų operacijų
0,10 EUR už banknotą
1
Grynųjų pinigų įmokėjimo komisinis atlyginimas netaikomas, jeigu Klientas įmoka eurus į sąskaitą ir nedelsiant Banko padalinyje kartu pateikia mokėjimo nurodymą pervesti įmokėtą sumą į kitą savo ar kito kliento sąskaitą, esančią Banke ar kitame MPT.

2
Arba bendraturčių sąskaitą (į nepilnamečio asmens sąskaitą, įmokant tėvams, globėjams, įtėviams).

3
Grynieji pinigai išmokami Eurų ir užsienio valiutos banknotais bei Eurų monetomis. Jeigu dalies išmokamos sumos Klientui neįmanoma išmokėti užsienio valiutos monetomis arba kasoje nėra reikiamos užsienio valiutos nominalo banknotų, tuomet ši suma, taikant Banko nustatytą Pagrindinės valiutos keitimo kursą, konvertuojama į eurus. Grynųjų pinigų išmokėjimo mokestis netaikomas, jeigu uždarant Sąskaitą išmokamas likutis yra 5 EUR arba mažiau.

4
Taip pat nemokamai indėlių, sudarytų iki 2017 m. gegužės 22 d., atveju, kai indėlio terminas 90 d. ir ilgesnis, indėlio sutartis nebuvo nutraukta prieš laiką, lėšos į indėlio sąskaitą buvo įmokėtos negrynaisiais pinigais.

5
Taip pat indėlio dalies atsiėmimo nenutraukiant indėlio sutarties ar indėlio nutraukimo atvejais pagal ypatingas aplinkybes, kurios skelbiamos Banko tinklalapyje www.sb.lt.