Kreditai

Kreditai privatiems ir verslo klientams

Nuo 2015 m. sausio 1 d. visų kreditų litais valiuta bus pakeista į eurus, taikant nustatytą lito ir euro perskaičiavimo kursą (1 euras = 3,45280 lito). Kreditų eurais ir JAV doleriais atžvilgiu jokių valiutos pakeitimų nebus daroma.

Jeigu kredito sutartyje nustatytos kintamosios palūkanos, 2015 m. sausio 1 dieną palūkanų indeksas VILIBOR bus pakeistas į to paties laikotarpio EURIBOR.

Jei VILIBOR indekso reikšmė (palūkanų norma) buvo nustatyta laikotarpiui, prasidėjusiam iki euro įvedimo datos ir pasibaigsiančiam po euro įvedimo datos, nustatyta indekso reikšmė (palūkanų norma) bus taikoma iki laikotarpio, kuriam ji nustatyta, pabaigos. Prasidėjus naujam laikotarpiui, VILIBOR reikšmė bus pakeista į atitinkamos dienos EURIBOR reikšmę.

Jei kredito sutartyje nustatytos fiksuotosios palūkanos, palūkanų normos dydis liks nepakitęs.

Kredito įmokos, kurios iki euro įvedimo dienos buvo mokamos litais, nuo 2015 m. sausio 1 d. bus mokamos eurais.

Kredito sutartyse nustatyti mokesčiai, kurie iki šiol buvo nurašomi litais, nuo 2015 m. sausio 1 d. bus nurašomi eurais, taikant nustatytą lito ir euro perskaičiavimo kursą (1 euras = 3,45280 lito).

Nuo 2015 m. sausio 1 d. visi šiuo metu galiojantys kredito grąžinimo grafikai liks galioti, tačiau sumos litais bus pakeistos į eurus, taikant nustatytą lito ir euro perskaičiavimo kursą.

2015 m. sausio 1 d. visos kredito gavėjo mokėtinos skolos ir apskaičiuotos netesybos litais bus pakeistos į eurus, taikant nustatytą lito ir euro perskaičiavimo kursą.