Kasdienės paslaugos

Banko sąskaitos
Mokėjimai
Grynųjų pinigų operacijos

Nuo 2015 m. sausio 1 d. įvedus eurą, banko sąskaitos numeris (IBAN) nebus keičiamas. Lėšų likutis litais banko sąskaitoje euro įvedimo dieną bus automatiškai ir nemokamai pakeistas į eurus, taikant nustatytą lito ir euro perskaičiavimo kursą (1 euras = 3,45280 lito).

Jei iki euro įvedimo dienos turite dvi ar daugiau sąskaitų litais ir eurais Šiaulių banke (skirtingais IBAN numeriais), per 60 kalendorinių dienų nuo 2015 m. sausio 1 d. galite nurodyti bankui uždaryti vieną ar keletą sąskaitų ir pervesti iš jų lėšas pasirinktinai į kitą sąskaitą Šiaulių banke nemokamai.

Išrašus rekomenduojame formuoti atskirus – iki ir po euro įvedimo dienos. Nebus galimybės suformuoti bendro išrašo už laikotarpį, apimantį skirtingų kalendorinių metų dalis, pvz. 2014 11 01 – 2015 02 01.

Įmokos

Nuo 2015 m. sausio 1 d. pinigų pervedimą pagal įmokų ruošinį „SB linijoje“ bus galima atlikti tik eurais.

Įmokas ir mokesčius litais bus galima mokėti iki 2014 m. gruodžio 30 d. imtinai.  Jūsų suformuoti pinigų pervedimo mokėjimo nurodymų ruošiniai „SB linijoje“ bus išsaugoti su visais Jūsų nurodytais duomenimis, išskyrus ruošiniuose įvestus mokesčių tarifus – jie bus anuliuoti.

Rekomenduojame, esant galimybei, iš anksto sumokėti mokesčius ir atlikti kitas pinigų pervedimo operacijas, skubių pinigų pervedimo operacijų neatidėti paskutinei dienai, t.y. 2014 m. gruodžio 31 d.

2014m. gruodžio 31 d. įmokos ir mokesčiai nebus priimami.

Informacija lėšų gavėjams:

  • ir toliau galios įmokų surinkimo paslaugos sutartis;
  • sutartyje nustatyti įmokų surinkimo paslaugos įkainiai litais bus pakeisti į eurus, taikant nustatytą lito ir euro perskaičiavimo kursą (1 euras = 3,45280 lito);
  • įmokų surinkimo ataskaitų failų formatas nesikeis. Suma banko siunčiamuose failuose nuo 2015 m. sausio 1 d. ataskaitos laukelyje „Suma“ bus nurodoma tik eurais.

Tiesioginis debetas

Tiesioginio debeto operacijos nuo 2015 m. sausio 1 d. bus atliekamos eurais pagal tą dieną galiojančias tiesioginio debeto paslaugos teikimo sutartis.

Visos tiesioginio debeto sutartys / sutikimai, pateikti iki 2014 m. gruodžio 31 d., liks galioti ir po euro įvedimo datos.

Tiesioginio debeto maksimali vieno pavedimo suma (limitas), nurodyta tiesioginio debeto sutartyje / sutikime, nuo 2015 m. sausio 1 d. bus pakeista iš litų į eurus, taikant nustatytą lito ir euro perskaičiavimo kursą (1 euras = 3,45280 lito).

Informacija paslaugų teikėjams:

  • po euro įvedimo ir toliau galios su paslaugų teikėjais sudarytos tiesioginio debeto paslaugos teikimo sutartys;
  • sutartyje nurodyti tiesioginio debeto paslaugos įkainiai ir minimali debeto pavedimo suma (jei tokia nurodyta) litais nuo 2015 m. sausio 1 d. bus pakeisti į eurus, taikant nustatytą lito ir euro perskaičiavimo kursą (1 euras = 3,45280 lito);
  • tiesioginio debeto bylų formatas nesikeis. Įmonės siunčiamuose ir iš banko gaunamuose bylose nuo 2015 m. sausio 1 d. sumos lauke turi būti nurodoma suma eurais;
  • debeto pavedimus bus galima siųsti į banką iki 2014 m. gruodžio 30 d. 12.00 val.

Periodinis mokėjimas

Jūsų pasirinktos periodinio pinigų pervedimo operacijos litais nuo 2015 m. sausio 1 d. bus atliekamos eurais tokiomis pat sąlygomis kaip ir iki 2014 m. gruodžio 31 d. Periodinio pinigų pervedimo suma litais nuo 2015 m. sausio 1 d. bus pakeista į eurus, taikant nustatytą lito ir euro perskaičiavimo kursą (1 euras = 3,45280 lito).

Vietiniai mokėjimai

Pinigus pervesti litais į gavėjo sąskaitą tiek Šiaulių banke, tiek į kitame Lietuvoje registruotame banke, bus galima tik iki 2014 m. gruodžio 31 d. 12.00 val. Nuo 2015 m. sausio 1 d. operacijos litais nebus vykdomos.

Nuo 2015 m. sausio 1 d. skubių vietinių mokėjimų į kitus Lietuvoje registruotus bankus paslauga nebus teikiama. Lėšas eurais į kitus  Lietuvoje registruotus  bankus bus galima pervesti paprastu mokėjimo pervedimu, kuris bus įvykdomas daug greičiau, nes  bankų tarpuskaitos procedūros Lietuvoje bus atliekamos kas  valandą, pirmoji -  9.00 val., paskutinė  -  17.00 val..

Be to, bus nustatytas ilgesnis mokėjimo nurodymo pateikimo laikas – lėšos pagal mokėjimo nurodymą, pateiktą bankui iki 16:30  valandos, bus įvykdomas tą pačią darbo dieną. 

MoneyGram

Nuo 2015 m. sausio 2 d. grynųjų pinigų perlaidas banko skyriuose bus galima siųsti įprasta tvarka (EUR), o gauti tik EUR ir USD. Perlaidos litais neišmokamos.

Valiutos keitimas

Euro įvedimo dieną sąskaitose esantys litai bus nemokamai perskaičiuoti į eurus. Grynųjų litų banknotai ir monetos į eurus nemokamai bus keičiami pagal nustatytą oficialų valiutos kursą (1 euras = 3,45280 lito) nuo euro įvedimo dienos iki birželio 30  dienos visuose banko klientų aptarnavimo skyriuose. Vėliau dar pusmetį nemokamai litų banknotai į eurus bus keičiami Telšių Klientų aptarnavimo skyriuje.

Atkreipiame dėmesį, kad norint banke atlikti valiutos keitimo operaciją grynaisiais pinigais, kai keičiama suma yra lygi arba viršija 3 000 eurų, būtina pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Asmenys, norintys vienu kartu pasikeisti 15 000 litų viršijančią sumą į eurus, turi apie tai ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas informuoti Šiaulių banką raštu ar el. paštu, adresu keitimas@sb.lt, nurodydami banko skyrių, kuriame bus keičiama nurodyta litų suma į eurus, ir turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Po euro įvedimo dienos, bankas ir toliau teiks grynosios ir negrynosios valiutos pirkimo-pardavimo paslaugas ta pačia tvarka, kaip ir iki tol. Tik tarp perkamų-parduodamų valiutų nebebus lito ir vietoje dominavusių banko valiutos pirkimo-pardavimo kursų, kaip valiutos santykio su litu, bus santykis su euru.  

Grynųjų pinigų išėmimas ir įnešimas

Bankas priims grynuosius litus pusę metų nuo euro įvedimo dienos. Kitų šalių patirtis įvedant eurą rodo, kad euro įvedimo laikotarpiu bankuose susidaro eilės, todėl rekomenduojame turimus grynuosius pinigus iš anksto įnešti į savo sąskaitas banke. Nuo 2015 m. sausio 1 d. banko padaliniuose grynieji pinigai litais banke nebus išduodami.

Mokėjimai grynaisiais pinigais

Banke grynuosius litus galėsite pasikeisti į eurus ir atlikti kitas jums reikalingas operacijas. Euro įvedimo laikotarpiu bankuose išvengsite eilių, jei kasdienes operacijas atliksite naudodamiesi „SB linija“.

Mokėjimo kortelės

Mokėjimo kortelės galiojimo laikas nesikeis, ir toliau galios visos kortelės sutarties sąlygos. Kortelės sąskaitos numeris (IBAN) taip pat nesikeis. Kortelės sąskaitoje esančios lėšos litais euro įvedimo dieną bus automatiškai ir nemokamai pakeistos į eurus, taikant nustatytą lito ir euro perskaičiavimo kursą (1 euras = 3,45280 lito).

Kredito mokėjimo kortelių kredito limitai litais nuo 2015 m. sausio 1 d. bus pakeisti į eurus, taikant nustatytą lito ir euro perskaičiavimo kursą (pvz., 1 000 Lt kredito kortelės limitas bus pakeistas į 289,62 euro limitą). 

Didžiausia grynųjų pinigų paėmimo iš bendro tinklo bankomatų vienos operacijos suma eurais bus 700 eurų / 2416,96 litų (iki 2014 gruodžio 31 d. 579,24 eurų / 2 000 litų).  Informuojame, kad bankomatuose grynųjų pinigų išėmimo suma ir atsiskaitymo už prekes ir paslaugas suma nesikeis, t.y. nuo 2015 m. sausio 1 d. didžiausia grynųjų pinigų suma, kurią bus galima paimti iš bankomatų per vieną parą, naudojantis Šiaulių banko debeto ir kredito mokėjimo kortele, bus 1448,10 eurų / 5 000 litų, o atsiskaitymų suma – 2027,34 eurų / 7000 litų.

Iki 2014 m. gruodžio 31 d. 23.30 val.  pinigai iš bendro tinklo bankomatų dar bus išmokami litais, o nuo 2015 m. sausio 1 d. 00.01 val. – tik eurais.

„Perlo“ terminaluose iki 2014 m. gruodžio 30 d. 22.00 val. pinigų įskaitymas ir išmokėjimas iš debeto ar kredito kortelės bus atliekamas litais, o nuo 2015 m. sausio 1 d. 12.00 val. – tik eurais.

Kaip ir iki šiol, mokėjimo kortelėmis bus galima patogiai atsiskaityti visose prekybos vietose, kuriose yra įrengti elektroniniai kortelių skaitytuvai. Iki 2014 m. gruodžio 31 d. atsiskaitymai mokėjimo kortele Lietuvoje bus atliekami tik litais, o nuo 2015 m. sausio 1 d. – tik eurais.