Elektroninė bankininkystė

„SB linija”
Mobilioji bankininkystė
Elektroninė prekyba

Visos sutartys, sudarytos per „SB liniją“ iki 2015 m. sausio 1d., liks galioti ir toliau. Sutartyse nurodytos sumos litais nuo 2015 m. sausio 1 d. bus perskaičiuojamos į eurus, taikant nustatytą perskaičiavimo į eurus kursą (1 euras = 3,45280 lito).

Mokėjimo nurodymus litais į gavėjo sąskaitą tiek Šiaulių banke, tiek kitame Lietuvoje registruotame banke, per „SB liniją“ bus galima atlikti iki 2014 m. gruodžio 31 d. 12.00 val.

Mokėjimų šablonai „SB linijoje“, kuriuose sumos išsaugotos litais, bus automatiškai perskaičiuotos į eurus. Gaunamų iš banko išrašų formatas nebus keičiamas, sumos litais nuo 2015 m. sausio 1d. bus pakeistos į eurus. Sąskaitos operacijos, dienos ir mėnesio limitai „SB linijoje“ bus pakeisti iš litų į eurus, taikant nustatytą perskaičiavimo į eurus kursą (1 euras = 3,45280 lito). Operacijos, atliktos iki euro įvedimo dienos, išrašuose bus atvaizduojamos litais, o nuo 2015 m. sausio 1 d. – eurais.

„SB linija“ veiki iki 2014 m. gruodžio 31d. 14.00 val.

Banko paslaugų „SMS bankas“ ir „SMS bankas plius“ naudotojai nuo 2015 m. sausio 1 d. pranešimus apie sąskaitos (-ų) informaciją gaus eurais. Jei užduotis buvo sudaryta sąskaitai litais, ji bus automatiškai pakeista tai pačiai sąskaitai eurais.

Su banku sudarytos sutartys ir toliau galios, jų sąlygos nesikeis. Visos sutartyse nurodytos sumos litais nuo 2015 m. sausio 1 d. bus perskaičiuojamos į eurus, taikant nustatytą perskaičiavimo į eurus kursą (1 euras = 3,45280 lito). Nuo 2015 m. sausio 1d. visi mokesčiai, taikomi pagal sutartis (už 2014 m. ir vėlesnius mėnesius), bus perskaičiuojami ir nurašomi eurais, taikant nustatytą perskaičiavimo į eurus kursą. Įmonės sąskaitos numeris, kuris naudojamai „Bank link“ paslaugai, nesikeis. Atkreipkite dėmesį, kad nuo 2015 m. sausio 1 d. bankui formuojamame pranešime nurodant mokėjimo sumą reikia pakeisti valiutos simbolį iš LTL į EUR.