Žemdirbiams teikiamų paskolų su garantijomis srityje Šiaulių bankas – lyderis tarp bankų

2016-05-06

                         

Šiaulių bankas, daugiau kaip 16 metų aktyviai bendradarbiaudamas su Žemės ūkio paskolų garantijų fondu (ŽŪPGF), žemdirbiams, kaimo verslininkams ir žemės ūkio produktų perdirbėjams šiemet toliau aktyviai teikia kreditus su garantijomis. Pirmojo 2016 m. ketvirčio rezultatai rodo, kad teikdamas šiuos kreditus Šiaulių bankas lyderiauja tarp kitų Lietuvoje veikiančių bankų.

Šiais metais, palyginti su 2015-aisiais, žemdirbystės sektorius investicijoms ar tam tikram turtui įsigyti aktyviau naudojosi galimybe pasiskolinti su ŽŪPGF garantijomis, kurias šis fondas teikia bankams ir daugeliui kredito unijų. Per pirmąjį 2016 metų ketvirtį žemės ūkio ir kaimo verslo sektoriui Lietuvoje finansų įstaigų išduotų kreditų su garantija suma jau viršijo 1 mlrd. Eur.

Per šių metų pirmąjį ketvirtį Šiaulių bankas žemdirbiams, ūkininkams, kaimo verslininkams ir perdirbėjams  jau suteikė  2,87 mln. eurų kreditų, iš kurių 2,14 mln. eurų – su ŽŪPGF fondo garantijomis. ŽŪPGF duomenimis, tai sudaro beveik trečdalį visų kreditų su šio fondo garantija sumos. Tarp Lietuvoje veikiančių bankų Šiaulių bankas žemdirbiams ir kaimo verslininkams skolino daugiausia.

Kreditus su garantija šiemet aktyviausiai ėmė Kėdainių, Biržų ir Ukmergės rajonų ūkininkai ir kaimo verslininkai.  Šių kreditų lėšos dažniausiai buvo skiriamos investicijoms modernizuojant augalininkystės bei pieno ūkius, taip pat alternatyviesiems verslams plėtoti, vidaus vandenų žuvininkystei, kitoms žemės ūkiui teikiamoms paslaugoms.