Būkite budrūs: plinta sukčių laiškai, neva pasirašyti Šiaulių banko. Juose prašoma paspausti nurodą ir apsaugoti savo paskyrą. Šiaulių bankas tokių laiškų nesiunčia. Jokiu būdu nespauskite laiškuose pateiktos nuorodos.

Visus indėlius Šiaulių bankas priima litais, eurais ir JAV doleriais

2008-06-02

Nuo š. m. birželio 2 d. Šiaulių bankas terminuotuosius indėlius su kintama palūkanų norma bei kaupiamuosius indėlius priima ne tik litais ir eurais, bet ir JAV doleriais. 

Už ilgiausio termino - penkerių  metų - terminuotuosius indėlius su kintama palūkanų norma JAV doleriais Šiaulių bankas moka 5,2 proc. metinių palūkanų, už metų  trukmės kaupiamuosius indėlius JAV doleriais - 4,4 proc.. Šių rūšių indėlių palūkanos litais ir eurais išlieka tos pačios.

Nuo šių metų birželio Šiaulių bankas pristatė naują indėlio rūšį - Vaiko indėlį. Šio indėlio palūkanos šiuo metu vienos iš didžiausių metinių palūkanų banke. Vaiko indėlio metinė palūkanų norma litais siekia 7,1 proc., eurais - 6,2 proc., JAV doleriais - 5 proc.. Didesnes už šias palūkanas gali gauti tik tie indėlininkai, kurie litais pasidės terminuotąjį indėlį su kintama palūkanų norma ketveriems arba penkeriems metams - atitinkamai 7,2 proc. ir  7,3 proc. metinių palūkanų.

Už metų trukmės terminuotuosius indėlius litais palūkanos Šiaulių banke siekia 6,8 proc., eurais - 5,9 proc., JAV doleriais - 4,7 proc..

0,1 proc. didesnes metines palūkanas Šiaulių banko indėlininkai gali gauti, pasidėję indėlius internetu per „SB liniją“,  0,2 proc. didesnes metines palūkanas - įsigiję „Visa Electron“ arba „Maestro“ mokėjimo kortelę.