Būkite budrūs: plinta sukčių laiškai, neva pasirašyti Šiaulių banko. Juose prašoma paspausti nurodą ir apsaugoti savo paskyrą. Šiaulių bankas tokių laiškų nesiunčia. Jokiu būdu nespauskite laiškuose pateiktos nuorodos.

Valdybos parengti sprendimų projektai 2010-03-29 vyksiančiam eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui

2010-03-09

Pranešimas apie esminį įvykį

Plačiau