Trečdalis INVEGOS garantijų pernai teko Šiaulių banko finansuojamiems projektams

2010-05-25

Smulkiojo ir vidutinio verslo finansavimui prioritetą skiriantis Šiaulių bankas praėjusiais metais buvo aktyviausias AB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) partneris.

Šiaulių banko išduotoms paskoloms INVEGA suteikė daugiausiai garantijų iš visų bankų - net 177, t.y. puspenkto karto daugiau negu bankas buvo gavęs 2008 m..

Praėjusiais metais INVEGA iš viso garantavo už 519 SVV subjektų paskolų, kurių suma siekė 146,7 mln. Lt, o garantijų suma - 105,7 mln. Lt. Bendrame paskolų, už kurias garantavo INVEGA, portfelyje Šiaulių banko dalis sudarė daugiau kaip trečdalį (34,1 proc.). INVEGOS garantijomis dažniausiai naudojosi Šiaulių banko klientai, užsiimantys metalo gaminių, baldų gamyba, teikiantys autoserviso bei verslo konsultavimo paslaugas. Aktyviausi buvo Vilniaus, Kauno ir Panevėžio apskričių verslininkai.

„Šiaulių banko ir INVEGOS bendradarbiavimas banko klientams suteikia svarbių instrumentų verslumui ir ekonominiam augimui skatinti bei užimtumo problemoms spręsti. Be gaunamų garantijų verslininkai gali naudotis ir kita INVEGOS finansine parama - jiems iki 50 proc. gali būti kompensuojamos investicinių bei apyvartinių paskolų palūkanos“, - sakė Šiaulių banko administracijos vadovo pavaduotoja, verslo ir mažmenininės bankininkystės tarnybos vadovė Daiva Kiburienė.

„Gausus INVEGA suteiktų garantijų skaičius rodo, kad šiuo metu, kai Lietuvoje smulkiajam ir vidutiniam verslui išties sunku, valstybės garantijos yra vienas geriausių SVV kreditavimo riziką mažinančių veiksnių“, - teigė INVEGA generalinio direktoriaus pavaduotojas Gintautas Vilkas.

Nuo 2009 m. UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ teikia iki 80 proc. garantijas už smulkiųjų ir vidutinių verslo įmonių imamas paskolas ne tik investicijoms, bet ir apyvartinėms lėšoms papildyti. INVEGOS kompensuojama paskolos dalis gali būti mažesnė, priklausomai nuo garantijos poreikio, paskolos gavėjo ir jo vykdomo projekto rizikingumo. Garantuotas paskolas gali gauti įmonės, kuriose darbuojasi iki 250 darbuotojų, ir fiziniai asmenys, užsiimantys verslu.