Svarbi informacija apie kredito pervedimų eurais pokyčius nuo 2016 m. sausio 1 d.

2015-12-16

Primename, kad nuo 2016 m. sausio 1 d. Lietuva prisijungia prie bendros mokėjimų eurais erdvės (SEPA), kurioje mokėjimai eurais vykdomi taikant vienodus reikalavimus, sąlygas, teises ir įsipareigojimus. 

Prašome atkreipti dėmesį į pagrindinius pokyčius

Bendra (standartizuota) mokėjimų eurais nurodymo forma

SEPA erdvėje naudosime bendrą (standartizuotą) mokėjimų eurais nurodymo formą. Ji bus naudojama atliekant pervedimus eurais Šiaulių banko viduje bei į Lietuvoje ir kitose SEPA erdvės šalyse registruotus bankus.

Naujoje SEPA kredito pervedimo formoje gavėjo ir mokėtojo pavadinimų bei mokėjimo paskirties laukai trumpesni, tačiau galima naudoti daugiau skirtingų mokėtojo, gavėjo ir mokėjimo paskirties identifikatorių. Ši informacija bus pateikiama ir sąskaitos išraše ISO 20022 XML formatu.

Naujo mokėjimų eurais nurodymo skirtumai, palyginti su šiuo metu naudojamu nurodymu:

 • trumpesni mokėtojo ir gavėjo pavadinimų laukai – vietoje 200 simbolių galėsite naudoti iki 70 simbolių;
 • trumpesnis mokėjimo paskirties laukas – vietoje 300 simbolių galėsite įrašyti iki 140 simbolių. Atsižvelgdami į  mokėjimo paskirties tipą, šiame lauke galėsite pateikti įmokos kodą arba laisvos formos tekstą;
 • mokėtojo ir gavėjo identifikavimo laukai – galėsite nurodyti tik vieną identifikatorių: asmens kodą, įmonės kodą, PVM mokėtojo kodą, socialinio draudimo kodą, paslaugų teikėjo suteiktą kodą ir pan.;
 • lietuviškų simbolių naudojimas – juos ir toliau galėsite naudoti atlikdami mokėjimus tarp sąskaitų Lietuvoje. Jei bent viena iš sąskaitų yra ne Lietuvoje, turėsite naudoti tik lotyniškus simbolius.

Turimų mokėjimo nurodymų ruošinių ir periodinio mokėjimo nurodymų pokyčiai

Šiuo metu Jūsų išsaugoti mokėjimo nurodymų ruošiniai internetinės bankininkystės sistemoje „SB linija“ ir periodinio mokėjimo nurodymai bus automatiškai pakeisti į naująją SEPA reikalavimus atitinkančią mokėjimo nurodymo formą.

Keičiant naudojamą formą naująja, sutrumpės pirmiau nurodyti laukai (žr. „Bendra (standartizuota) mokėjimų eurais nurodymo forma“), todėl gali sutrumpėti ar dingti dalis informacijos Jūsų išsaugotose mokėjimo nurodymų formose ir sąskaitos išraše.

Kai bus įgyvendinti šie pokyčiai (kitų metų pradžioje), pasitikrinkite:

 • savo turimus mokėjimo nurodymų ruošinius ir, jei reikia, juos pakoreguokite;
 • savo periodinio mokėjimo sutartis ir, jei reikia, iš naujo jas sudarykite.

Mokėjimo nurodymų vykdymo laikas

Mokėjimo nurodymai pervesti lėšas eurais į kitus Lietuvoje registruotus bankus bus vykdomi:

 • pateikti iki 16.30 val. – tą pačią banko darbo dieną;
 • pateikti po 16.30 val. – kitą banko darbo dieną.

Mokėjimo nurodymai pervesti lėšas eurais į kitus SEPA erdvės šalyse registruotus bankus bus vykdomi:

 • pateikti iki 17.00 val. – kitą banko darbo dieną;
 • pateikti po 17.00 val. – po dviejų darbo dienų. 

Verta žinoti

 • Atlikdami SEPA pervedimus į SEPA erdvės šalis, neprivalėsite nurodyti gavėjo banko BIC kodo.
 • Kaip trumpinti įmonių, organizacijų, valstybių ir kt. pavadinimus, rasite Šiaulių banko interneto svetainės skiltyje „Patarimai, kaip trumpinti įmonių, organizacijų ir kt. pavadinimus“.
 • Lietuvos bankas išplatino informacinį trijų minučių filmuką, kuriame aiškiai ir paprastai pristatomi SEPA mokėjimų pokyčiai. Jį galite pasižiūrėti Šiaulių banko interneto svetainės skiltyje SEPA ir banko „Facebook“ paskyroje.

Kilus klausimų, susisiekite su mumis pateikdami laisvos formos pranešimą „SB linijoje“ arba tel. 1813 (+370 37 301 337 skambinant iš užsienio). Išsamiau apie SEPA pokyčius – svetainės skiltyje SEPA.