Surengtas 21 seminaras "Naujos verslo finansavimo galimybės įmonėms ir norintiems kurti verslą"

2005-06-01

Surengtas 21 seminaras "Naujos verslo finansavimo galimybės įmonėms ir norintiems kurti verslą"

2005 m. kovo – gegužės mėn. AB Šiaulių bankas su verslo partneriais: UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA), UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondu“, Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondu, Lietuvos inovacijų centru, Lietuvos verslo paramos agentūra, Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros agentūra ir konsultacinėmis firmomis potencialiems Banko klientams surengė seminarų ciklą tema „Naujos verslo finansavimo galimybės įmonėms ir norintiems kurti verslą“. 21 seminaras buvo surengtas Ūkio ministerijai priklausančiuose verslo informaciniuose centruose ir verslo inkubatoriuose, kurie yra išsidėstę visoje Lietuvos teritorijoje. Šiuose seminaruose apie verslo vystymo perspektyvas atskiruose regionuose pranešimus skaitė atitinkamų savivaldybių atstovai. Seminarai susilaukė didelio smulkaus ir vidutinio verslo įmonių bei norinčių kurti verslą susidomėjimo, buvo aprašyti regionų spaudoje. Šiame seminarų cikle dalyvavo daugiau nei 400 dalyvių, iš kurių apie 10 procentų jau tapo ar ruošiasi tapti Šiaulių banko klientais, o kiti jau ruošia verslo planus projektų finansavimui.