Studentams Šiaulių bankas teikia valstybės remiamus kreditus

2012-04-24

Šiaulių bankas, laimėjęs LR Finansų ministerijos skelbtą atranką, studentams palankiomis sąlygomis teikia valstybės remiamus kreditus gyvenimo išlaidoms arba dalinėms studijoms užsienyje apmokėti.

Studentai, pateikę prašymus valstybės remiamai paskolai gauti, iki gegužės 18 d. gali kreiptis į artimiausią Šiaulių banko skyrių dėl sutarties pasirašymo.

2012 m. pavasario semestre banko teikiami kreditai gyvenimo išlaidoms ir dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis apmokėti, skirti likusiam 2012 metų pavasario semestro studijų laikotarpiui. 

Gyvenimo išlaidoms skirta maksimali kredito suma, kuri studentui lygiomis dalimis bus išmokėta iki liepos 1 d., o paskutinio kurso studentui - iki studijų pabaigos, siekia iki 3250 litų (paskolos suma per metus negali viršyti 6500 litų).

Kredito dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis finansuoti visa suma į asmeninę sąskaitą studentui bus išmokama iš karto. Ji per vienerius studijų metus negali viršyti 7800 litų.

Kreditą studentai pradės grąžinti ne vėliau kaip praėjus vieneriems metams po studijų baigimo arba jų nutraukimo, o palūkanas už kreditą turės pradėti mokėti iš karto gavę kreditą. Paskolos grąžinimo trukmė - 15 metų. Kredito metinių palūkanų dydis priklausys nuo 3 mėn. VILIBOR ir banko maržos, kurią sudaro 2,2 proc.

Šiaulių bankas studentams netaiko jokių kreditų mokesčių. Atvykdami į banką, studentai su savimi privalo turėti asmens dokumentą. Jei į banką negali kreiptis pats studentas, tai gali padaryti jo įgaliotas asmuo, pateikęs teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.

Paskolų sutartys bus pasirašytos ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo dokumentų pateikimo bankui. Pasirašius valstybės remiamos paskolos sutartį, pirmoji paskolos dalis bus išmokėta per tris darbo dienas.